Moskoviter

Albert Engström

Full Text

Moskoviter

SKRIFTER

AV

ALBERT ENGSTRÖM

MOSKOVITER

STOCKHOLM

ALBERT BONNIERS FÖRLAG

MOSKOVITER

AV

ALBERT ENGSTRÖM

STOCKHOLM

ALBERT BONNIERS FÖRLAG

Stockholm

Alb. Bonniers boktryckeri

1946

ÖSTER UT.

När ångfartyget Torneå efter en fridfull resa från

Stockholm med tremetersgränsförordning i stället för

tremilsdito, tillämpad ombord den första september

förra året, lade till vid kajen i Helsingfors, skakade

jag som en terrier av intresse att se om mina vänner

och staden och landet överhuvud skulle te sig mycket

förändrade. Ty sedan 1905 hade jag icke varit gäst

där, och mycket hade hänt under tiden. Då kommo

Zorn och jag seglande med hans Mejt, och på kajen

stodo Edelfelt, Gallén, Stigell och många andra, och

man tog oss om hand som endast finländare kunna

göra. Vi seglade till Haiko, Edelfelts hem, och gjorde

oförgätliga utflykter till Kiala och Borgå.

Och nu! »Nu var landet fritt och fienderna slagna.»

HELSINGFORS.

Men av de gamla vännerna voro många döda. Dock

— bakom tullspärren blixtrade professor Akseli

Gallén-Kallelas monokel, och bredvid förtonade i skymningen

Wentzel Hagelstams förnämt grånade Daudetattiralj,

håret och skägget, som jag ännu för två år sedan på

finska legationen i Paris sett så skönvågigt brunt.

Med dessa kamrater steg jag upp i den väntande

bilen och drar nu en lätt slöja över kvällens händelser.

Så mycket kan jag dock berätta, att man förvånade

sig över mitt beslut att resa till Ryssland, att jag

hemma hos Arne Cederholm beundrade Eugen

Schaumans ädla ynglingadrag i brons och att jag länsade

ett jättefat kräftor på stadens förnämsta klubb, där

Galléns monokel utbyttes mot Europas största och

originellaste guldbågade glasögon, som liknade månar

i tredje kvarteret och med vilka han sökte mildra

ögonens glödande svärta, så snart talet föll på min

förestående resa. Han åtföljdes av sin sekreterare, en

mycket lärd magister, som antecknade allt som sades.

Den natten tog jag mitt första steg på diplomatiens

knaggliga stråt. Efteråt gjorde jag hans porträtt, lätt

chargerat. Det finns väl få nu levande konstnärer,

som inverkat på ett land så mycket som han. Och det

finns för övrigt få så borna konstnärer i världen!

Men varför skulle jag resa till Ryssland? Nå — det

hade man frågat mig hemma också. Gamla vänner hade

yttrat farhågor att jag skulle bli skjuten, försvinna,

svälta ihjäl. Och gamla och nya fiender skreko högljutt

i sina spalter att jag sålt mig åt judendomen och

bolsjevismen, att jag var en landsförrädare, att det var

min plikt att gå ur de akademier, jag har äran

tillhöra. Jag hade emellertid beslutat trotsa alla faror,

och man hade försett mig med just den ekipering,

som Väst-Europa anser lämplig och nödvändig för

en Rysslandsresa — sidenunderkläder av högsta

kvalitet för att lätt kunna befria mig från eventuella

parasiter, som lära halka och vricka fotterna på dylikt tyg,

ett reseapotek med olika droppar mot och för den

kolera, som ständigt hemsöker landet, sömnpulver,

insektspulver! Jag kände mig dels som en äldre

AKSELI GALLÉNKALLELA, Obs!: Icke karrikatyr utan LIKT, ty alla finländare äro sig lika.

demimond och dels som en klok gubbe, en högst

ovanlig hybrid.

— Jo — mina herrar, jag reser därför att det roar

mig och därför att jag fått tillstånd att komma in i

Ryssland. Detta är icke allom givet i dessa tider. Man

vet om mig, att jag icke är politiker och kan ganska

fördomsfritt betrakta livets företeelser. Jag får se vad

jag vill och skriva vad jag vill. Högst få människor i

Europa få sådana tillfällen som jag att se och lära

just nu — det lockar. Och bland det mest underbara

i livet måste vara, att på nära håll få iaktta, hur man

reparerar efter ett världskrig och en revolution. Och

en sådan revolution! Mot dess rysligheter påstås

franska revolutionen ha varit som en blyg smekning.

Oersättliga människor, oersättliga kulturella värden sägas

ha gått förlorade under de mest barbariska

omständigheter. Världskriget är redan glömt för det som

försiggått och försiggår i Ryssland nu. Så glömska äro

människorna! Men jag tror inte att det är riktigt så,

som Europa skriker om -- -- --

*

Tidigt följande morgon var jag uppe och i arbete.

Jag måste träna mig, därför att jag var på väg till

ett revolutionsland, och lät visa mig senatshuset och

den plats, där Eugen Schaumans gärning utfördes den

16 juni 1904, en gärning, upphöjd över all kritik. Jag

har svårt att gilla attentatorer som komma undan. Men

när man betalar med sitt eget liv, torde kritiken ha

föga att tillägga — särskilt i detta fall.

En vaktmästare visade mig platsen och jag gjorde

en hastig teckning av den, trots de perspektiviska

vanskligheterna. Han hade själv varit närvarande, och

beskrev skrattande Bobrikoffs löjliga gester, innan

revolvern gjort tillräcklig effekt. Men jag kunde inte

finna ett uns humor i situationen.

Jag åt engång i London middag med tre attentatorer,

som överlevat sina uppdrag. Jag skall aldrig glömma

deras nervositet, prägeln, som handlingen satt på

personligheterna. De hade naturligtvis alla saknat den

höga moral, som kan berättiga ett våldsdåd. De hade

varit verktyg i andras händer och svaga, dumma. Och

framför allt — de hade icke kvitterat med egna liv.

Men nu längtar jag att se hur de män se ut, som

gjort revolutionen i Ryssland — — — De äro inte

bara attentatorer!

PÅ VÄG.

Jag hann besöka vårt legationshus i Helsingfors och

konstatera att det, tack vare den förnäma arkitekturen

och minister Elmquists intresse och möda blir — och

nu är ett verkligt Palais de Suède, en prydnad

för staden och en heder för Sverige, Vi böra ha ett

vackert ministerhotell i Finland och representera vår

kultur där även till det yttre. Den inre finns där —

och liksom fikusar i de stockholmska borgarhemmen

finnas reproduktioner av Edelfelts teckning till

»Landshövdingen» ur Fänrik Stål spridda vitt i Finlands

bondehem, vittnande om den gamla svenskheten även

bland de finsktalande. Det är svårt att ändra sådant

där. Men det måste medgivas, att det icke heller är lätt

att göra en ny stat och få den modern genast och fri

från allt gammalt påhäng. Emellertid är min personliga

åsikt, att Finlands kontakt med västerländsk kultur bör

gå över Sverige. Jag tror mig även veta, att detta är

de verkligt bildade finländarnas mening.

Farväl, Helsingfors, och faren väl, mina vänner där!

Tåg till Petrograd. Uppehåll i Viborg, med tillfälle

till frukost i ett hotell, bekant för sin utmärkta mat.

Jag och mitt sällskap gingo dit, och dess goda rykte

besannades. En dam i sällskapet begärde mjölk — det

fanns inte. Men brännvin fanns. Jag hade redan i

Helsingfors upptäckt, att förbudslagen är en verklig

fara för Finland. Sprit serveras överallt och utan

allvarligare maskering. Det påstås, och med skäl, att

finländarna aldrig i historisk tid supit så fruktansvärt

som nu. Inga restriktioner. Folk blir vansinnigt av den

estniska spriten. Man behöver bara slå upp en tidning

för att se hur hemskt detta förbud verkar i form av

de råaste lagbrott.

Jag frågade den serverande, hur man bär sig åt,

om en resande familj har ett barn med sig som

behöver mjölk. Jag fick en absolut oförstående blick till

svar, men så småningom övergick den till ett leende.

Jag var igenkänd, och man uppfattade min fråga som

ett utslag av skämtlynne. Arma land! Hur kunna

förbudsfanatici tillåtas att experimentera med en folksjäl

på detta vansinniga sätt?

Vi fortsatte resan. De kända stationsnamnen Terijoki

och Kuokkala påminde mig om gamla tider, då jag

seglade med Zorn på finska kusten. Vi hade fått en

invit att besöka Maxim Gorki, som då bodde i

närheten, men Zorn ville det icke. Jag tyckte dock att

det borde kunna bli något att minnas, och bad honom

offra någon dag på det företaget.

Men han svarade:

— Nej, vi äro ute för att segla och inte för att umgås

med journalister!

ÖVER GRÄNSEN.

Vi passerade gränsen utan svårigheter — om jag

undantar att vi måste ta extratåg för att hinna tåget

som skulle föra oss från Bieloostrov till Petrograd, ty

de finska och ryska kommunikationerna passade inte

riktigt ihop den dagen. På Petrogradtåget voro vi

de enda utlänningarna.

De ryska vagnarna äro förstklassiga, åtminstone

förstaklassvagnarna. Och restaurationsvagnen lämnade

intet övrigt att önska. Maten var storartad.

Var detta Ryssland? Var detta en Potemkinkuliss,

särskilt byggd åt mig av sovjet? I så fall var den

storartat arrangerad. Mattor på golvet, glänsande

duktyg, ett öl, som vi ännu inte ha maken till i Sverige.

Väldiga portioner — ty ryssarna äta mer än något

annat folk jag studerat. Efterrätter som skulle ha klätt

Café de Paris.

Petrograd! Men där hade vi endast några få

timmar på oss, ty vi måste fortsätta samma dag till

Moskva. Vi funno den lilla svenska kolonien samlad

hos ingenjör Tuneld, som med aldrig svikande känsla

för landsmanskap visar en älskvärdhet och

hjälpsamhet utan like.

Järnvägen Petrograd--Moskva. Sovvagnarna äro

förstklassiga, rymligare och luftigare på grund av

spårvidden än våra egna. Lakan, kuddar och filtar äro

fräscha, och passande för äldre bättre herrar. Jag har

ingen användning för mitt insektspulver — men jag

glömmer ju att berätta om mitt flyktiga intryck av

Petrograd, där jag varit en gång för femton år sedan.

Det var nu helt annorlunda än då. Grått och dystert.

Människorna voro gråa, och man trängdes icke längre

på Nevski Prospekt med glada, eleganta

promenerande. Där var dött och grått — verkade tredje klassens

väntsal. Gatans träbeläggning var full av hål, husen

voro pepprade med kulor, många fönster voro

igenbommade, igenspikade med brädor. Annat var det sista

gången, då dagarna voro fester och nätterna sagor,

och jag måste stjäla mig bort ibland för att få en

ensam stund på Eremitaget, där Rembrandt väntade

god, svalkande, befriande, majestätisk. Det var

tsarismens Petersburg, med träldom och överdåd, elände

och orgier, kultur och okultur om vartannat! Hur är

det nu? Det är detta jag skall undersöka.

Jag somnar i min bekväma säng på tåget och har

icke haft en tanke på att knyta till pyjamasbanden

om handleder och fotleder för att hindra invasion.

Ånej, här är rent och oklanderligt! Nu är jag alltså

på väg till Rysslands hjärta — godnatt!

FRÅGOR OCH SVAR.

Jag vaknar tidigt på morgonen, gör toalett

bekvämare än i någon annan sovkupé i Europa och sen

sätter jag mig att studera det förbiflygande landskapet.

Ingenting för mig, det är för flackt och ointressant.

Vi stanna vid en större station, och jag går in där för

att dricka te. Där är grått och smutsigt — jag söker

efter första eller andra klassens matsal, men kommer

plötsligt ihåg, att klasserna äro avskaffade — utom

på tåget. Vi äro ju i ett proletärland, där bara tanken

på klasskillnad är en styggelse. Ett dåligt porträtt av

Lenin, en fruktansvärd oljemålning, hänger på en vägg,

omgivet av en dekoration av röda trasor. Plötsligt slår

en man mig på axeln — det är en ung ryss, som jag

pratat med i går i korridoren utanför min kupé. Han

talar franska med smattrande tatariska r-ljud.

— Vad söker ni här? Ni vill ha te? Men akta er

för den soppan! Mycket bättre i restaurangvagnen!

Ska vi göra sällskap? Jag försäkrar er, att ni inte kan

äta de där bakelserna, som alla bönderna ha

tummat på!

Och i detsamma gör han korstecknet. Jag ser mig

om efter föremålet för hans dyrkan och har antagligen

en förvånad uppsyn, varför han småskrattande

förklarar:

— Kommunisterna ha tagit bort den stora ikonen,

som satt därborta i hörnet. Ni kan se märkena efter

den. Men än ha vi god tid innan tåget går. Låt oss

promenera en stund!

En mängd folk i smutsiga linnekläder och bastskor

passera oss, lutande under stora knyten på bröst och

rygg. Vi gå vidare och komma fram till ett

lokomotivstall, där ett dussin kvinnor arbeta med hackor och

spadar. Det är rallare, och första gången jag ser

kvinnliga sådana. De knoga under uppsikt av en lång,

grov karl, som röker cigarrett och ger befallningar. Jag

gör en anmärkning och min följeslagare förklarar:

— Ja — men de äro inte så lata som männen, och

för resten ha karlarna annat att göra just nu på hösten.

Vidare finns det flera kvinnor än män — men ni skulle

inte fråga, om det inte vore första gången ni vore här.

Hur länge tänker ni stanna i Ryssland?

— Vet inte! Tills jag fått se nog.

— Då stannar ni inte länge. Men nu är det tid att

gå ombord igen. Och att dricka te.

I restaurangvagnen är den unge mannen mycket

nyfiken på ändamålet med min resa, men får inga

upplysningar, om icke den, att jag skall studera

utställningen i Moskva. Om jag har bekanta i Moskva? Om

mitt pass är riktigt i ordning? Han erbjuder sina

tjänster, ty han har förbindelser, och det kan vara svårt att

resa i Ryssland nu utan sådana. Slutligen blir han

påträngande. Jag rekommenderar mig och uppsöker mitt

sällskap i sovkupén. Medan jag väntar på att detta

skall bli moget för en ordentlig frukost, kommer

karlen genom korridoren och ställer sig för att betrakta

landskapet eller lyssna med ryggen mot våra öppna

Kvinnliga järnvägsarbetare.

Minister Ossinskij.

kupédörrar. Vad kan han vara för en figur? Jag har

hört talas om det ryska spioneriet — men jag har ju

gott samvete och de förnämligaste papper inom min

överrock.

Ja, jag skall verkligen studera den Allryska

utställningen i Moskva, den som idé störst anlagda jag

någonsin hört talas om. I Petrograd har jag fått höra,

att den, som givit uppslaget till densamma, är just

mannen av vilken jag fått mina fina papper, nämligen

herr Ossinskij, chefen för Ryska handelsdelegationen i

Stockholm, och, som väl är att förmoda, blivande

minister där, om diplomatisk förbindelse med sovjet kan

åstadkommas. Ossinskij är hans nom de guerre,

om detta uttryck får användas. Hans verkliga namn är

V. Obolensky, ett namn som icke torde vara obekant

bland dem, som något känna till Ryssland, men som

vad denna gren av släkten beträffar har uteslutande

intellektuell klang. Hr Ossinskij är född 1887, inträdde

1907 i bolsjevikpartiet, har varit docent vid

handelshögskolan i Charkov och har författat flera böcker i

ekonomi.

Moskvautställningen skall pågå under fem år, och

dess ändamål är att visa ryssarna själva, vilka enorma

resurser deras land rymmer, höja kunskapen om dessa

och sättet att på bästa sätt tillgodogöra sig dem. Varje

vuxen man i guvernementet Moskva skall gratis

bese den — men icke nog därmed — i varje by i det

väldiga landet skola utväljas två intelligenta bönder,

som få samma förmån, för att sedan sprida kunskaper

och förbättra lanthushållningsmetoderna i sina

hemtrakter. Tanken är storartad, även om den icke kan

genomföras ekonomiskt i den utsträckning

förslagsställaren tänkt sig. Den är ett utslag av den ryska

patriotismen, som helt säkert är oberoende av allt

vad kommunism heter.

Med herr Ossinskijs hjälp kommer jag in i Ryssland

och får se och berätta vad jag vill. Och i Moskva

skall jag alls icke bli sovjets gäst, vilket man insinuerat,

utan är inbjuden att vistas hos en barndomsvän, en

smålänning, ingenjör Adolf Laurin, chef för Svenska

handelsdelegationen där (före nuvarande ministern

von Heidenstam). Herr Laurin är en av de mest

framstående rysslandssvenskarna. Hans namn har god

klang i hela landet och hans ingående kunskaper

om detsamma ha utnyttjats på många sätt, bland annat

i det ståtliga arbete han nedlagt i Röda korsets tjänst

under den svåraste tiden i hungerdistrikten. Han är en

boren organisatör, en klok och god man, som

genomlevat Rysslands sista hårda år intensivare än de flesta

ryssar.

MOSKVA.

Mitt sällskap och jag ha slutat vår måltid, och jag

försöker med hjälp av en parlör sätta mig in i ryska

språkets hemligheter. Det är icke lätt, och det är

trettiofyra år sedan jag studerade ryska under en

månad och tröttnade. Nu gäller det bara räkneorden

och »hur mycket kostar det?» För övrigt kommer man

långt med teckenspråket, ty ryssarna begripa sådant

och anstränga sig verkligen att förstå. De finna intet

löjligt i en utlännings ansträngningar att dramatisera

eller göra antediluvianskt primitiva gester. De äro

Ingenjör Adolf Laurin.

fulla av välvilja och överseende med den främmande

och hjälplöse idioten, och mena väl från början. Min

parlör kostar en krona och påstår sig på omslaget

innehålla alla behövliga talesätt i alla möjliga situationer.

Den är naturligtvis tryckt i Tyskland. Där står t. ex.

under rubriken Restaurang: »Vad i helvete, hör

ni icke?»

Tydligen ett vänligt tilltal till någon vaktmästare.

Under ansträngningen att lära mig det exakta ryska

uttalet av denna älskliga sats somnar jag, och väcks

med en vänlig ruskning:

— Albert, vi ä snart i Moskva!

Jag spritter upp och rusar till fönstret. Gråa hus,

trädgårdar, en silhuett med ovanlig kontur, och över

den blixtrar i solskenet en gyllene kupol — nej, inte

en, många, och inte bara gyllene, utan gröna och

röda — jag blir fullt vaken. Men ser jag inte

Eiffeltornet därborta? Är jag riktigt vaken? Ånej — det är

bara en radiohistoria eller något annat. Jag är

visserligen i Asien, men i ett högst modernt sådant. Vad är

det för fåglar därborta — herregud, det är ju bara

flygmaskiner — nitschevo, karaschó!

Inom en halvtimme trängas vi mot utgången från

Nikolaistationen i ett högst exotiskt sällskap, tatarer,

kineser, kirgiser verka de, och jag tänker på mitt

insektspulver igen. Plånboken ligger i västens innerficka

och mitt grepp om mina kappsäckar kan endast en

fingeratlet lossa — det gäller bara att hålla ögat på den

hederlige tjänande broder, som bär mitt övriga bagage,

för att inte helt förlora kontakten — jag vet att dessa

människor äro goda som guld, men ändå — nu höra

vi glada rop. Där står Adolf Laurin och några andra

av kolonien. Inom kort äro vi ute på

Kalantschevsktorget och placerade i en automobil — äntligen är

man i Moskva. Tiggare knuffas och erbjuda sina

tjänster, gendarmer med revolvrar vid bältet trängas med

skäggiga musjiker, barfotalassar i fårskinnsmössor och

trasiga pälsar springa efter oss, förgäves utsträckande

sina smutsiga händer — och över alltsammans en sol

som bränner och damm som flyger. Grågul är färgen,

khaki, öken och orient.

GATAN.

Det allra första jag såg av Moskva utanför stationen

var en vansinnigt trasig, barfota pojke i en

jättemössa. Han stod och skrattade åt en kvinna som nyss

Tiggare och gendarm.

hjälpt sin unge med toaletten och i brist på -- -- --

nå, inga detaljer. Men det första intrycket dröjer längst

och är kvar i min hjärna än. Och denna grågula

ökenfärg! Och vidare en kamel, som försvann i en gränd,

majestätiskt vaggande och överseende med det hela.

Detta sista är dock inte dagligt bröd i Moskva.

Kamelen hörde till utställningen. Men den har etsat sig

kvar.

Det är tydligen lögn, allt vad man berättat om

Ryssland, det hungrande. Vi passerade torg med mat

i oändlighet, vattenmeloner, kålhuvuden, ostar, kött,

druvor, päron, äpplen! Kaviarförsäljare, fiskhandlare,

cigarrettmånglare, butiker fulla av varor, trängsel på

gatorna, ölkrogar, restauranger.

Khaki, öken och orient.

Men kanske det hela är ihåligt! Kanske det är

kulisser. Jag måste vara skeptisk och avvakta, studera!

Jag hann se en skymt av Kreml innan vi kommo

fram till Svenska handelsdelegationens hus, som ligger

vid Brjussovskijgatan, i hjärtat av staden, mellan två

av dess förnämsta pulsådror, Tverskaja och Bolschaja

Nikitskaja. Kreml, som jag läst om och drömt om!

Dess murar verka historia, barbari, poesi — men jag

skall återkomma.

Nu är jag emellertid installerad i vårt moskovitiska

Palais de Suède. De båda husassistenterna,

kamraterna Ivan och Vera, ha packat upp mina kläder och

givit mig ett bad. Men jag har undrat, varför de logo

Det första jag såg av Moskva.

skeptiskt, då jag kallade dem kamrater (tavaritj). Här

äro ju alla kamrater och jag inte minst. Här äro vi

alla kommunister och ämna uppträda som sådana. För

mig är denna filosofi icke ny. Jag har så länge jag

minns aldrig tyckt om klasskillnad, men om någon

trampat mig på näsan, har jag reagerat, och strax

har kamratskapet fått något av kyla över sig.

Jag är egentligen den ende som äger något i

Svenska handelsdelegationens hus, ty min

förmögenhet, som är mycket liten (inom parentes) och mina

gångkläder, sidenkalsonger och kragknappar ha ännu

ej nationaliserats. Jag är glad att vara här, gäst i

ett fritt land, där alla äro lika goda. Och nu skall

jag gå ut och lära mig hitta väg i stan.

Men först äta vi middag i den gamla vackra

trädgården innanför delegationshuset. Kocken är utmärkt,

kvällssolen lyser på de av revolutionen något pepprade

husfasaderna omkring. Allt är ju så nytt, och man har

ej ännu hunnit laga skadorna — remontera är

för resten uttrycket i Ryssland. Det har djupare

innebörd än reparera! På kvällen ville mina värdar

visa mig något av det mondäna Moskva. Vi hamnade

på ett ställe för att supera. Där var alldeles som i

Paris, Nizza, Berlin förr i världen, Budapest! Bara

den skillnaden att kvinnorna voro mera målade här,

mera spacklade och kokainistiska. Och med samma

oblyghet, som börjar vinna hävd även i Stockholm,

plockade de då och då fram sina murbruksgrejor ur de

gyllene väskorna och bättrade på Guds beläte.

Champagnen pärlade i deras glas, jazzen gick alldeles som

här. Enda skillnaden var att de voro bildskönare än

här och mera ärliga i sitt förfall. Medan

zigenarmusiken spelade och märkvärdigt äkta hamburgska och

berlinska donnor sjöngo och uppträdde, som om de varit

zigenerskor, fast något mera teatraliskt och valhänt.

En eller annan verklig ziganka fanns väl med, men

ensemblen blev dålig.

Under tre och en halv månaders tid gick jag

sedermera aldrig på dylika ställen, utan ägnade mig åt

mitt allvarliga studium av det riktiga och genuina

Moskva.

Men varför hade man spritt ut i Väst-Europa, att

den allmänna misären i Ryssland var så hårresande,

att man åt upp varandra i brist på bröd? I varje liten

krog satt folk och sörplade i sig kålsoppa med feta

fläskbitar i. Alla rökte cigarretter på gatorna. Man

skrattade och sjöng. Nå — det fanns folk som inte

hade det så bra, och det var den så kallade

intelligensen. Men dit återkommer jag. Min första kväll i

Moskva påminde om kvällar i Paris, i München i min

ungdoms vår. Den allmänna nöden — om den fanns —

var i så fall utmärkt maskerad. Den verkade icke heller

dans på vulkan, utan obefintlig.

Men det finns avgrunder! Genomsyrad av skepsis

gick jag hem och lade mig att fundera över det

kommunistiska problemet. Jag behövde inte fundera länge

innan jag somnade.

*

Och jag fortsatte att fundera, då jag väcktes av

Ivan, som hämtade mina kläder till borstning. De voro

så eleganta, att jag skämdes för dem. Vad skall Ivan

tänka om mig? Jag är naturligtvis en bourgeois, en

burschuj, som inte är mogen för livet i en

kommuniststat. Han arbetar mera än jag, han är proletär

och jag är burschuj, som ligger och drönar medan

han borstar, om han borstar. Men han kan ju

hämnas på bourgeoisien genom att inte borsta så noga!

Jag ligger emellertid och funderar över vad jag skall

skriva, ty att skriva och tänka är mitt yrke. Men om

det vet Ivan ingenting.

STRÖVTÅG.

Jag har gått ut efter frukosten, sedan jag på kartan

tagit reda på var jag bor. Jag har gått runt Kreml och

njutit av röda murar och kupoler. Jag vet absolut

säkert, hur jag skall komma hem igen, men jag gör

en taktiskt lättsinnig rörelse, stannar vid ett gathörn

och söker sätta mig in i det topografiska. Ty jag

längtar in i en liten gata, där jag ser några gamla

hus, värda att studera och trasiga av revolutionskulor.

Plötsligt upptäcker jag att jag glömt min karta på mitt

bord hemma på delegationen — med ens är hela min

raffinerat intelligenta strategi reducerad, och jag vet inte

åt vilket håll jag skall gå. Ty himlen är överdragen

och solen är borta. Jag börjar gå och förirra mig, ty

jag har ännu inte fattat systemet av gatornas radiella

mening utifrån Kreml och cirkelsystemet. Förstår man

inte det, kan man få irra som en vansinnig runt stan,

särskilt om man inte kan ett ord ryska. Och Moskva

är en gammal, mycket gammal stad, med smågator

och underliga prång.

Plötsligt möter jag en ung man klädd i skinn —

den kommunistiska kostymen. Men hans hår är långt

och hans ögon brinna bakom ett par brillor. Han bär

en packe böcker under vänstra armen, och jag tänker:

Den mannen är student, han kan språk — och jag

frågar efter vägen till Brjussovskij — jag talar franska.

Jo — han svarar, men ber att få tala tyska. Vi börja

resonera, och han är nog älskvärd att vilja följa mig

en bit på vägen. Jag protesterar, men han är

obeveklig. Han är läkare, docent någonstans, men har blivit

diskvalificerad emedan han icke var kommunistiskt

rätttrogen. Detta listar jag ur honom, sedan jag

presenterat mig. Alltnog — jag bjöd honom på frukost i ett

litet kafé, en Pivnaja, och vi blevo goda vänner.

Det är av honom jag fått min erfarenhet om Ryssland

och systemet — om jag kan tala om erfarenhet efter

tre och en halv månaders vistelse i landet. Vi

träffades ofta, men absolut i hemlighet. Engång skall den

mannen med sin begåvning springa ut som ett

stjärnskott — om han inte svälter ihjäl.

I Ryssland får man lära sig att tiga. De människor,

jag dagligen träffade, berättade ingenting. Jag frågade

ingenting heller. Men av denne unge läkare fick jag

upplysningar, som ha satt djupa spår i min själ.

Jag kom så småningom hem till Brjussovskij, där

man trodde att något farligt hade hänt mig. Men man

är väl inte smålänning förgäves. Intet kan hända en

sådan, om han söker bibehålla sina skogars lugn. Men

ännu har jag mycket att berätta, innan jag kommer till

det jag vill åt.

FRÅN DET RÖDA RYSSLANDS HJÄRTA. -- I AUDIENS HOS TROTSKIJ.

Emellan de två ingångarna, som från

Vosskressenskajatorget leda till Röda torget, hemskt i åminnelse,

ligger ett litet till det yttre obetydligt, men till det inre

betydelsefullt kapell, den Iberiska madonnans, kanske

den heligaste plats i Ryssland. Där måste tsaren stanna

och förrätta sin andakt, innan han begav sig innanför

Kremls murar. Nu prydes en närliggande vägg av en

tavla med följande inskrift under sovjetstjärnan:

Religion — opium för folket.

Aldrig skall jag glömma mitt första besök där och

det av Rysslands folksjäl jag fick så starkt intryck av.

På de tre trappstegen och på den lilla plattformen

framför ingången lågo och sutto och stodo tiggare.

Jag trängde mig förbi deras utsträckta händer och

gick in i kapellet. Kort förut hade jag observerat att

en elegant bil höll utanför och en man i dyrbar päls,

som gav order åt chauffören. Alltnog, jag kom in i en

atmosfär av brinnande vaxljus och rökelse, ett

halvdunkel med helgonbilder som blixtrade i den gula

belysningen och en trängsel av människor av alla slag,

bönder, arbetare, kvinnor, tiggare. Två präster läste

och sjöngo framför ikonostasen, räckte kors och

heliga böcker mot de troende, som kysste kors

och böcker med ljudliga, våta kyssar för att

sedermera kyssa prästernas händer. Jag såg en man med

hemska utslag över hela ansiktet som sög sig fast vid

en prästhand och sedan viskade något i örat på popen.

En kusk.

Och denne viskade något igen, gjorde korstecknet

framför den rättrogne och kysste honom på hans

stackars vidriga kind.

Och plötsligt kommer den elegante herrn från bilen

in, viskar med popen, får viskningar igen, faller på

knä, slår pannan i golvet med fara att sparka omkull

mig, då han tydligen ville sträcka ut sig i hela sin

längd, reser sig upp, kysser det framsträckta korset

och börjar sedan systematiskt kyssa så många ikoner

han kan nå. Ikonernas glasbetäckning är grå av

kyssar, men han kysser, kysser — — —

I den Iberiska madonnans kapell.

Jag betraktar hans ansikte noga. Han verkar

absolut kultiverad, hans frisyr är oklanderlig, hans

halsduk är tiptop, hans ulster är underbar, hans

pantalonger äro kniveggar och hans parfym är visserligen

mig osympatisk, men den finns och är fullkomligt

salongsmässig. Och när han vid utgåendet stannar

framför det stora ljuset, bredvid vilket en silverskål

med olja i väntar på användning — och den är

använd, ty den glänser av olja — doppar han fingrarna

i skålen och bestryker tinningar och panna med den

smutsiga soppan. Ty hundra fingrar ha doppats i den

förut. Och till yttermera visso tar han den lilla

silversleven som för tjuvarnas skull är fästad vid skålen med

en kedja, fyller den med olja, tömmer den, korsar sig

ödmjukt bugande och går ut till sin väntande bil.

Jag undrade, vilka bovstreck han velat försona

genom dessa rigoröst rituella handlingar — eller bad

han kanske för Ryssland, det heliga och dess framtid?

Ty ryssar av gamla stammen anse ställningen

förtvivlad. Nå — jag tänkte ju mest på det ohygieniska

i detta ikon- och handkyssande, överhuvudtaget allt

kyssande i Ryssland. Ty jag ägnade knappast ett

ögonblick åt det bolsjevikiska försöket att avskaffa

religionen. Sådant är omöjligt. Religionen är där som

överallt i världen underkastad förändringar och skulle icke

ha existensberättigande om den icke vore stadd i

utveckling. Men denna utveckling, denna förändring

följer lagar om vilka vi veta bra litet. De ledande ha för

övrigt mer och mer insett att det är farligt att röra vid

folkpsyken och ha börjat bekämpa religionen med

upplysning, undervisning. Men de ha satt vetenskapens

standard för lågt och ett folk bör man bjuda endast

det bästa. Ofta och mest och låt oss säga alltid

misslyckas folkledare då de söka göra språng i detta fall.

Trots massmord och förföljelse och utpinande leva

ännu religion och vetenskap sida vid sida. Den sista

är den allvarligast hotade, och de initierade försäkra att

Ryssland blivit en hel generation efter i de lärda

disciplinerna först och främst på grund av kriget och

revolutionen och sedermera genom proletariseringen av

undervisningen.

Så till exempel går den historiska undervisningen

mest ut på att anskaffa marxistiska lärare i historia.

Alla vetenskapens områden måste studeras på

grundvalen av den »historiska materialismen». Teknik och

naturvetenskap bli härvid minst lidande, men

rättsvetenskap, filosofi och historia få sitta emellan. Endast

rättrogna marxister tålas, och röda professorer

påtvingas universiteten både för att undervisa i den

kommunistiska teologien och för att bland de akademiska

lärarna införa agitatoriska element. Det är en vanlig

företeelse att verkligt framstående vetenskapsmän få

träda tillbaka för dåliga, men rättrogna.

Belysande för metoden att trumfa i ungdomen det

kommunistiska programmet är följande: En pojke eller

flicka på sexton år, som vill bli lärare i språk, måste

ta sin examen på tre år. Det viktigaste är att han

slår i sig:

Statsförfattningen i sovjetrepubliken.

Den historiska materialismen.

Samhällsformernas uppkomst och utveckling.

Socialismens historia.

Politisk ekonomi.

Och fordringarna äro icke små. Endast för

socialismens historia kräves, att lärjungen bevistar närmare

ett trettiotal föreläsningar. När han tar sin examen

är han en utlärd Chronschough!

Olav Broch, vilkens utmärkta bok »Proletariatets

diktatur» jag vill rekommendera, berättar ett par

anekdoter om undervisningssättet. En student tillfrågades,

var Lenin bor. Svaret blev: »I Kreml.» Det var orätt.

Det rätta var: »I ryska folkets hjärtan.»

Personer som sedan länge tillhört lärarkåren måste

genomgå kurser i kommunism och examineras inför

särskilda kommissioner. Examinanden fick frågan:

»Vad skulle ni göra om det bleve revolt emot den

nuvarande regeringen?» Han svarade: »Något sådant

kan jag icke engång föreställa mig.»

Svaret ansågs fullt tillfredsställande.

*

Men ändå bör man icke se alltför pessimistiskt på

saken eller misströsta om bättre tider. Ty trots

landsförvisningar och avskedanden lever den vetenskapliga

andan kvar och den verkliga bildningen kan ingen

kommunism förstöra. Men det är synd om de utmärkta

ännu studerande vetenskapsmännen som leva på

svältgränsen och tvingas att välja mellan

kommunismen och sig själva.

Förlåt, men jag skriver som tankarna löpa. Här i

detta väldiga land, som om det sköttes skulle bli

världens lyckligaste, mäktigaste, som skulle kunna ge mat

åt hela världen på grund av sina oändliga resurser,

framför allt jorden, myllan, här kommer man att tänka

på saker och ting. Efter alla revolutioner ha likartade

teorier kommit fram och ett fåtal har alltid försökt

genomföra dem med hjälp av terror. Detta tycks vara

en naturlag och så långt kan man, om icke vara med,

så dock förstå. Men högsta ledningen bör icke med

grova händer röra vid själar och icke fortsätta med att

låta sig representeras av »matroser». Ryssland har

lidit nog.

Och nog nu en stund om vad jag sagt härovan.

Jag går omkring på Röda torget och beundrar

Kremls vackra krenelerade mur. Jag längtar innanför

den och vet att jag snart skall komma dit, men vissa

formaliteter måste iakttagas, ty regeringen har sitt

säte där och man kan icke så noga veta vilken figur

jag är. Visserligen ser jag farlig ut men jag har

förbindelser med herr Dimitri Florinsky, Directeur

de Departement au Commissariat du Peuple pour les

Affaires Etrangères, icke obekant i Stockholm. Jag vill

framför allt träffa herr Trotskij, Rysslands mäktigaste

man, sedan Lenin efter alla rykten att döma är

urståndsatt att leda sitt lands öde. En vänlig ryss har varit så

översvallande älskvärd, att han givit mig en kanal till

fru Lenin och givit mig förhoppningar att åtminstone

få se Rysslands idol, men jag säger nej, ty det vore

motbjudande att bara stå och gapa på en sjuk man

och eventuellt störa honom. Jag säger alltså absolut

nej- Jag vill bara träffa de levande, de friska.

Jag slår mig ned på en bänk vid Kremls mur.

Utefter hela väggen vila de röda revolutionshjältarna

under blomsterprydda gravkullar. Jag undrar om Ivan

den förskräcklige på sin tid skulle ha tillåtit något

sådant eller överhuvudtaget någon revolution. Längst

till höger har jag den fantastiska kyrkan Vassili

Blashenny, vars byggmästare Ivan lät sticka ut ögonen på

Direktör Dimitri Florinsky.

för att han icke skulle kunna bygga ett liknande

mästerverk. Framför mig har jag avrättsplatsen som

antagligen bevaras som en varning. Här dräller torget

av historia och fasor. Här restes galgar, här byggdes

bål, här göt man över människor omväxlande iskallt

och kokhett vatten, remmar skuros ur ryggar, blod

strömmade, kval ledos, här var helvetet självt.

Och just nu, i samma ögonblick då jag skriver detta,

kommer jag att tänka på den bästa och mest

koncentrerade karakteristik som inom litteraturen någonsin

är gjord, såvitt jag vet. Det är J. L. Runebergs rad om

Kulneff. Och med den karakteriserar han hela ryska

folket, dess orientaliska kynne, dess asiatiska vildhet:

»Han kysste och han slog ihjäl

med samma varma själ.»

Detta är konst och förståelse. Högt begåvade

ryssar äro av samma åsikt.

På gångarna utefter och mellan gravarna går ryska

folket förbi mig. Jag ser gamla utmagrade herrar som

ta sig en lur på sofforna. Präster gå förbi, de flesta

osympatiska och feta, en del osympatiska och magra

och med trasiga kaftaner. Sällan har jag sett en

behaglig och vördnadsbjudande präst i Ryssland. Men

man skall kanske icke döma efter utseendet. Dock —

kanske! Ty deras förfärliga okunnighet avspeglar sig

i anletena. Och just nu behöver Ryssland kunniga

präster. Ännu mycket länge, oöverskådligt länge!

En gammal gumma står och tittar på en grav. En

fet präst passerar och hon går fram emot honom och

säger något. Han stannar icke, men gör i förbifarten

ett nonchalant korstecken framför hennes ansikte. Och

hon står där bugande inför denne fete parasit — fast

han kanske inte har så trevligt, just nu, ty han har

inga inkomster från staten. Men han skaffar sig nog

mat ändå, alldeles som våra frimicklar, ty han är fet

och däst.

Här och där på väggarna i staden affischeras

kommunisternas antireligiösa tidskrift, vars namn i

översättning heter »Den Gudlöse». Den är illustrerad

och avser med sina bilder och sin naiva text att genom

förlöjligande avskaffa gudsbegreppet. Teckningarna

äro ganska bra och gjorda av moderna konstnärer,

men texten är under all kritik. Den är utan humor och

den är ett valhänt försök att med avsiktligt naiva

uttrycksmedel inverka på folket. En av deras

reklamaffischer låter så här i översättning, hastigt gjord av

en rysk vän:

KAMRAT!

Du säger: Jag är en medveten människa, jag tror

icke på prästernas sagor, jag erkänner ej Gud. Det är

utmärkt att du säger så. Men har du rannsakat dig

själv? Hänga icke helgonbilder i ditt rum? Låter du

icke präster läsa böner hos dig? Tänker du icke låta

välsigna påskbrödet?

Har du inverkat på din hustru för att hjälpa henne

bort från prästernas tokerier? Växa dina barn upp i

frihet och oförskräckthet? Låter du icke din svärmor

och dina andra gamla kvinnliga släktingar, dessa

levande lik, alltjämt förgifta den enkla barnatron med

råa prästerliga fantasier?

Kamrat! Du kan icke försvara dig med ord! Det

En fattigpräst.

är nödvändigt att göra sin åsikt levande. Framför allt

i din egen familj! Hjälp sedermera andra härmed!

»Gudsförnekaren vid maskinen.»

M. K. R. K. P.

(Moskvaavdelningen av kommunistiska partiet.)

Denna affisch är svart. En annan är i färg och söker

förlöjliga de tre gudar, som åkallas inom Ryssland: den

romerskt-katolska, den mohammedanska och den

judiska. Då jag i en tidningsaffär i Moskva bad att

få köpa några exemplar av allt som hade att göra

med tidskriften »Den Gudlöse», frågade man mig vad

jag hade för anledning att taga med mig sådant ur

Ryssland. Jag svarade att exemplaren skulle lämnas

till svenska bibliotek. En ung dam i butiken gjorde

korstecken.

Samma kväll var jag på middag i en rysk familj och

betjänten som jag anförtrodde tidningsrullen åt

vägrade att ta i den. Men jag måste medge att jag också

umgicks i hem, där man tog det hela mera

humoristiskt, fast tjänarna i allmänhet reagerade, då jag

anförtrodde dem dylika dokument. Ånej! Man ändrar

inte på några år om ett så konservativt folk som det

ryska. Inte ens efter generationer, århundraden, kanske

årtusenden, om det nu beror på klimatiska förhållanden

eller om andra faktorer spela in. Och bönderna går

det ej att röra vid. De leva sitt liv för sig själva och

insuga just så mycket av den s. k. kulturen, som

passar dem. Bönderna ha alltid mat och ge oss alltid mat

mot lämpliga värden. Under alla krigs- och

revolutioners eftersläckningar ha bönderna haft det lugnt.

Deras egoism är berättigad därför att den är en

Hon står där bugande.

biologiskt sund reaktion emot all skövling. Man kan

skjuta ned städer och universitet men myllan har man

svårt att förstöra, om man också stundom kan vända

upp och ned på den som nyss i Nordfrankrike under

några års arbete med granater — men bonden gräver

upp den igen och skaffar sig och herrarna mat.

Herrarna kunna icke göra detta och icke det s. k.

proletariatet, som nu vill härska utan kunskaper men med

våld och undertryckande av intelligens och hyfsning.

Det sista begreppet är icke det sämsta.

Låt mig berätta: Jag satt engång i väntrummet

utanför ett kommissariat i Moskva i en hop människor,

av vilka de flesta verkade pauvres honteux med nötta,

delvis trasiga kläder och dåliga skodon. Alla rökte

cigarretter. Golvet såg ut som en cigarrkopp.

Orakade, förgrämda ansikten, magra, håliga kinder.

En ung kvinna sitter vid en skrivmaskin och arbetar.

Hon är målad i ansiktet och röker cigarrett på

cigarrett. Jag har löfte av kommissarien att få träffa

honom på ett bestämt klockslag och när detta har

slagit vänder jag mig till en tavaritj, en kamrat,

som har med saken att göra, säger att min tid är

begränsad och att jag litar på kommissariens ord. Han

skrattar och ber mig vända mig till flickan vid

skrivmaskinen. Hon vrider cigarretten från ena mungipan

till den andra, medan hon talar med mig — utmärkt

franska för resten. Jo, hon skall ögonblickligen

arrangera så att jag kommer in till vederbörande och

reser sig, fortfarande rökande. I samma ögonblick

inträder en fantastisk figur, en ung dam med

skinnkavaj, skinnbyxor och stövlar, kortklippt hår, målad

röd och vit, cigarrett i käften — och säger något åt

Antireligiös affisch.

skrivmaskinsdamen. Jag får vänta en hel timme innan

jag visas in till den höge funktionären. Jag har sällan

sett en så oförskämt modern figur som denna donna.

Är det den vägen våra unga kvinnor gå, då beklagar

jag dem och oss. När jag äntligen fick möjlighet att

träffa den jag ville och blev visad in i det allra

heligaste, mötte hon mig i dörren och blåste

cigarrettrök mitt i ansiktet på mig, mig en gammal hövlig

herre! Jag sade ett av de få uttryck jag kunde på

ryska: jag ber om ursäkt!

Hon skrattade och visade några guldplomber. Hon

fixerade mig och mätte mig från huvud till fot. Jag

var för elegant, för välklädd! Hade jag haft

skinnkläder och några kilo av Moskvas gyttja på stövlarna,

hade jag antagligen varit en verklig tavaritj, en god

kamrat.

Nej — det är icke den vägen ryssarna skola gå på!

Än finns det i världen hövlighet, hänsyn, god ton,

behagligt sätt att umgås. Man vinner i längden intet

genom att kasta allt dylikt överbord. Och denna hövj

lighet, vänlighet, älskvärdhet, som kommunisternas

sämsta representanter anse överflödiga, dessa

egenskaper äga ryssarna av den gamla stammen. Just

denna behaglighet i umgänget ligger i den ryska

folkkaraktären och är utan motstycke i något annat land.

Man vill fråga sig själv: Var ha kommunisterna

lärt sig detta ohyvlade sätt att umgås? Icke av de

ledande, ty dessa äro i umgänget gentlemän. Jag vill

icke heller säga att alla kommunister äro så beskaffade

som ovan nämnda kvinnomonstrum, ty jag har träffat

raka motsatserna bland dem. Men det är inte dumt med

uppfostran heller och sådan borde läras ut till de

En tatarisk betjänt.

okunniga av de kunniga. Det skulle bli mycket lättare

för det nya Ryssland att komma i kontakt med den

övriga världen på det sättet.

De ledande männen gjorde på mig endast behagligt

intryck. Jag måste berätta hur jag träffade Trotskij.

Jag hade genom en rysk dam fått en aning om

möjligheten att få göra hans porträtt, ty jag kom ju till

Ryssland icke som politiker utan bara som konstnär

och författare — alltså som människa blott och bart.

Jag fick genom någon person underrättelse att han

ämnade ta emot mig, men det dröjde. Jag visste ju

att han arbetade kolossalt och att hans tid var ytterligt

begränsad, men samtidigt visste jag också att han hade

förbindelser i Sverige sedan sin vistelse där och att

han kunde vara intresserad. Jag trodde redan att han

glömt mig, men en vacker dag fick jag telefon att han

kunde ta emot mig ett visst datum. Jag skulle hålla mig

hemma en viss tid. Jag gjorde det och en sovjetbil

med ett par herrar från utrikesdepartementet

avhämtade mig i min bostad. Jag avlämnades vid hans

kommissariatbyggnad och fick gå igenom åtskilliga

spärrar innan jag plötsligt av en ung officer visades in i

ett rum, där han enligt uppgift skulle befinna sig.

Han verkade väl bevakad och utanför en del dörrar

stodo unga soldater beväpnade till tänderna.

Egendomligt nog behövde jag icke visa några papper. Jag

gick igenom spärrarna på grund av mitt oskyldiga

utseende — eller kanske emedan man kände till mig.

Det blev ett halvt löjligt intermezzo i det rum som

man sagt vara Trotskijs arbetsrum. Jag hade ju sett

många porträtt av honom, men den man, som från ett

arbetsbord reste sig och välkomnade mig, kunde

Vid ingången till Trotskijs kommissariat.

omöjligt vara den jag sökte. Han var för ung och jag sade

det. Visserligen trodde jag bra litet på de europeiska

karikatyrerna av Trotskij, men någon likhet borde väl

finnas. Ynglingen log och upplyste att han var

Trotskijs adjutant eller sekreterare eller någon dylik

funktionär. Han var en ung officer som representerade

den sista och farligaste spärren. Jag fick vänta några

minuter tills en signal kom och dörren öppnades till

det innersta och sista rummet. Jag stod inför

Rysslands då och kanske även nu mäktigaste man.

Han gjorde omedelbart ett mycket behagligt intryck

på mig då han kom emot mig och tryckte min hand.

Han bad mig förstå att han var mycket upptagen och

hoppades att hans modellsittning icke skulle bli alltför

långvarig. Jag hade knappast hunnit lova honom detta

förrän adjutanten kom in med en depesch, som

Trotskij måste läsa igenom.

— Nå, hur vill ni att jag skall sitta?

— Hur som helst! Där till exempel! och jag visade

på ett bord i närheten av ett fönster. De ryska rummen

äro i allmänhet mörka och föga lämpliga för sådant

arbete som mitt. Just då han placerat sig, kom en ny

depesch som krävde undersökning — och en ny —

och en till.

— Det här går inte, sade Trotskij. Tillåter ni att jag

läser medan ni arbetar?

— Naturligtvis!

Ett ansikte som hans är lätt att teckna — inte på

grund av dess orientaliska karaktär utan på grund av

den vitalitet och energi som lever i varje linje.

Mannen verkade helt och hållet vital och maskulin.

Den sista egenskapen håller jag särskilt på. Intelligens

Leo Trotskij.

lyser ur hans ögon och — om också hela Europa

skulle reagera mot mina ord just nu, kunde jag

avläsa godhet i dem.

Jag kunde inte låta bli att säga — vi talade tyska —

att jag just förvånade mig över att han i alla

utomryska publikationer, där hans porträtt funnits,

framställts som en djävul, en demon.

— Ja, sade han och såg mig rakt in i ögonen med

ett leende som kunde vara självironiskt, egentligen har

jag ingenting emot att man gör mig till demon. »Weil

wir haben ja alle unsere Schwächen» — vi ha ju alla

våra svagheter!

Det blev litet uppehåll mellan depescherna och vi

fingo tillfälle att resonera. Han ville veta vad jag sett

av konst och museer i Ryssland. Jag berättade och han

sade artigt, att jag i så fall sett mera än han av

Rysslands konst. Han hade varit utomlands så länge — av

lätt förklarliga orsaker — och kände bättre till svensk

och fransk konst än rysk. Och nu hade han så litet

tid — — —

Nå — det begrep jag.

Vi talade om gemensamma bekanta och om

litteratur som vi båda kände till — men nu började folk

springa med papper och jag reste mig upp för att ta

avsked.

— Låt mig se teckningen! Nå, kanhända — men

låt mig, innan ni går, visa mina kamrater porträttet!

Han tog skissboken och dök ut i krigsministeriet.

När han om några minuter kom tillbaka, försäkrade

han att hans medarbetare därute förklarat att det

var det enda lika porträtt de sett av honom.

— Och nu — hur länge stannar ni i Ryssland?

— Tills jag hunnit se så mycket jag kan smälta!

Han skrev sitt namn under teckningen.

— Om ni skulle komma i några besvärligheter och

behöva någon hjälp, så vänd er direkt till mig!

Hans handslag var en mans handslag och jag skall

alltid bevara ett ovanligt angenämt minne av vårt

sammanträffande. Jag behövde aldrig vända mig till honom

med begäran om hjälp, men det tycktes, som om hela

Ryssland öppnat sig för mig efteråt. Jag fick se vad

jag ville och fick hjälp och upplysningar vart jag kom.

*

Men jag gick fortfarande länge utanför och

omkring Kreml innan jag fick komma in där. »Bara några

formaliteter», sade man mig på utrikeskommissariatet.

Under tiden studerade jag staden och vandrade,

vandrade. Aldrig har jag gått så mycket i någon stad och

ingenstädes har jag lärt så mycket. Bland annat fick

jag lära mig att aldrig bli förvånad över något och

därmed är mycket vunnet.

Bland de intressantaste och angenämaste

bekantskaper jag gjorde bland utlänningarna i Moskva var

tyske ministern, greve Brockdorff-Rantzau, doyen bland

diplomaterna, Tysklands f. d. utrikesminister, en herre

från l’ancien régime, patriot, kultiverad, intresserad

av alla livsföreteelser. Med minnet av hans högst

instruktiva bekantskap slutar jag för den här gången.

Men Kreml! Men Kreml!

TREHUNDRA MIL GENOM RYSKT LAND.

»Kommunismen är död, men det finns ingen som

kan begrava den!» var ett slagord, som jag ofta hörde

bland ryssar i Moskva, och det ligger mycket av

sanning häri. Ty den dyker upp efter varje stor

omvälvning som en till synes naturnödvändig reaktion

mot alltför stora förmögenheters hopande hos ett fåtal.

Men med samma naturnödvändighet glider allt så

småningom tillbaka i gamla hjulspår och den enskilda

företagsamheten kommer åter till sin rätt. Man förebrår

dem som genomfört den ryska revolutionen att de

tagit med alltför grova händer på det gamla systemet

och att alltför mycket blod flutit, att de framför allt

fortsätta med förföljandet av den intelligens, som

anser sig stå på ett plan med vidare utsikt och ej vill

foga sig efter halvbildningen som norm.

Men en revolution kan ej genomföras med

sammetstassar — och det är icke lätt att reparera efter en

revolution. Man tyckes glömma att Ryssland är ett

asiatiskt land, där ett liv spelar mindre roll än här.

Och man tyckes redan ha glömt världskrigets fasor,

dess miljoner och åter miljoner döda människor och

kanske irreparabla värden, för den ryska revolutionen

och de händelser som nu försiggå i det väldiga landet.

Jag är övertygad om att man överdriver, då man

tvivlar på högsta ledningens vilja att ställa tillrätta efter

den fruktansvärda skakningen, och man måste ha sett

dess arbete på nära håll för att förstå vilken börda

som vilar på dess axlar. Ty dessa män arbeta med

oerhörd intensitet och söka sig fram mellan

svårigheterna, som möta dem på alla håll. Man må

besinna, att deras arbete är av ett helt nytt slag i

mänsklighetens historia, om vi andra också äro övertygade

att de snart måste inse, att människorna icke kunna

föras in på nya vägar enligt deras principer. Om allt

detta resonerades ideligen och nästan uteslutande bland

ryssarna och frågorna vridas och vändas med den

ordrikedom som är ett av detta folks särskilda

kännemärken.

Allt skulle gå fortare om icke den orientaliska

omständligheten vore ett grunddrag i folkkaraktären och

om ryssarna satte mera värde på Tiden. Den tyckes

stundom icke alls räknas med och i så fall ungefär

som en fjärde dimension, om vilken vi ännu ha bra

litet verklig kunskap — åtminstone inte så mycket att

den ännu i nämnvärd grad stör våra hittillsvarande

filosofiska begrepp som fjärde dimension betraktad.

En ryss passar ytterst sällan på tiden. En

överenskommelse om sammanträffande har litet eller intet värde

för honom. Han kommer — hur högt kultiverad och

europeisk han för övrigt kan förefalla — mycket

ogenerat och oemotståndligt älskvärt en eller två timmar för

sent till en middag. Det är i Ryssland omöjligt för

en strängt upptagen europé att indela sin dag på ett

praktiskt sätt. Att träffa två människor på olika, ja, vitt

skilda tider samma dag är en sällsynthet, hur noga

mötestiden än är bestämd. Att träffa tre är en

Greve Brockdorff-Rantzau.

Kergentzeff.

Soldater utanför Kreml.

omöjlighet. Att träffa en kan lyckas, men nästan aldrig

på minuten och den s. k. akademiska kvarten tänjer

ut sig till timmar.

På sista tiden ha de ledande dock insett att detta

blir ohållbart i längden, hindrande för all utveckling

och störande i förbindelsen med andra nationer. Man

har därför bildat en förening i syfte att ta vara på

tiden, en Liga Vremja, »League of Time».

Jag tror att jag icke misstager mig, om jag anger

herr P. Kergentzeff som denna i hög grad förståndiga

idés upphovsman. Jag hade äran bli mottagen av

honom för att av honom själv få erfara, i vad mån

föreningen vinner terräng. Den hade — om jag ej

missminner mig — vid tiden för mitt besök över

åttiotusen medlemmar över hela Ryssland och bland dem

fyratusen i Moskva. Jag ansvarar dock ej riktigt för

siffrorna. Något i den stilen var det emellertid.

Föreningen ger ut en tidning för att verka på den yngre

generationen. Den äldre torde ej vara

tillgänglig för inverkan i den riktningen. Jag erinrar mig ett

sammanträde, där bland andra åtskilliga ministrar voro

närvarande och vi väntade åtminstone två timmar på

ett par högre ämbetsmän, av vilka slutligen den ene

kom. Under avvaktan på hans ankomst vågade jag,

medan nervositeten steg i sällskapet, högt undra om

icke de högsta ämbetsmännen voro hedersledamöter av

Tidsligan och således icke behövde vara så noga,

ett yttrande som ansågs tämligen hädiskt, men från

min sida var det nästan uteslutande skämt och

dessutom hade jag för tillfället gott om tid, varför jag

kunde ta dröjsmålet lugnt.

I detta fall voro de dröjande ursäktade — man talade

om oroligheter vid polska gränsen, det arbetades för

högtryck i Kreml och vederbörande telefonerade

verkligen ett par gånger under vår väntan att de voro

sysselsatta. Men fallet är typiskt. En svensk värdinna

skulle ha blivit förtvivlad vid tanken på soppan och

steken. Men den ryska värdinnan var absolut lugn.

I allmänhet behövde jag icke vänta länge på

företräde hos de regeringsmedlemmar som beviljat mig

sådant — och för övrigt: Det är icke lätt att

bestämma tider, då man håller på att

reparera efter en revolution! Jag bemöttes

alltid så välvilligt och hade så många tillfällen att

studera människor i väntrummen, att min väntan vart

mer än tillräckligt belönad.

*

Äntligen voro formaliteterna färdiga, hindren voro

undanröjda och jag fick komma in i Kreml, vilket

gick lätt, ty herr Ossinskij var nog älskvärd att

personligen möta mig vid en av portarna. Sedan vi

samtalat en stund i hans med böcker och papper

belamrade ämbetsrum och han visat mig en del av den

regeringsbyggnad, där han utövade sin dagliga

gärning, följde han mig på en stunds promenad mellan

katedraler och palats. Det var en underbar

septembermiddag, träden började gulna och höstsolen lyste över

den saga av kupoler som är Moskva. Men

stämningsfullast fann jag nästan den gamla parken

innanför södra muren och muren själv som skymtade mellan

trädstammar och lövverk. Där skulle jag ha velat sitta

och måla och tänka på historia mellan penseldragen.

Kreml kan icke beskrivas. Det måste ses. Jag kom

dit flera gånger på grund av utrikesdepartementets

villiga tillmötesgående. Men någon målning blev ej

av: Det var omöjligt att på så kort tid koncentrera

sig på något särskilt. Därför stannar Kreml i mitt

minne som en dröm av guld och grönt, marmor och

sol. Men jag återkommer väl någon gång till mina

besök där.

*

Ett av mina behagligaste minnen var

sammanträffandet med den gamle Feliks Kon, en av 1882 års

revolutions viktigaste män. Över tjugu års tukthus i

Sibirien har icke kunnat undgå att sätta sin prägel på

hans anletsdrag. Han har tillhört exekutivkommittéerna

i Polen och Ukrajna och är nu sekreterare i

exekutivkommittén i Moskva. Han tog emot mig i sitt

ämbetsrum i Kreml och tillät mig göra sitt porträtt.

Jag ville icke besvära den gamle mannen med för lång

sittning utan gjorde en hastig skiss, ehuru han erbjöd

mig längre tid. Hans konversation var utomordentligt

intressant och hans entusiasm för och tro på en

ljusning i folkens öden var antagligen densamma nu som

för fyrtio år sedan. Oberoende av åsikters divergens

är sådant imposant, välgörande och lärorikt att

konstatera.

*

Jag hade även företräde hos Kalinin,

ministerpresidenten, en äkta rysk typ, säker, med icke så litet

av bonde i sig. Men herr Kalinin talar endast ryska

och utbytet blev därför minimalt, fast min tolk gjorde

allt för att få liv i samtalet. Presidenten har besökt

Feliks Kon.

M. Kalinin.

Stockholm, men fann staden tråkig. Antagligen hade

han icke träffat de riktiga stockholmarna.

*

Jag hade icke varit så länge i Moskva, då jag en

vacker dag fick ett erbjudande, som jag icke gärna

kunde refusera. Jag blev nämligen inviterad att

deltaga i den internationella automobiltävling som var

höstens stora händelse och ordnad mellan Moskva —

Smolensk — Vitebsk— Pskov —

Petrograd—Tver—Moskva. Jag skulle få se en stor del av Västryssland och

uppehållen i städer och byar skulle bli många och

ganska långa. Några av mina bekanta hade sina till

tävlingen anmälda biler i Petrograd. Det gällde nu att

snabbt få dem transporterade till Moskva. Alltså satte

vi oss på tåget en kväll och reste till Petrograd för

att ordna allt för tävlingen och försöka föra vehiklen

oskadda till huvudstaden. Nu skulle jag alltså få se

litet närmare på Petrograd. Sista uppehållet hade

tagit endast några timmar. Visserligen hade jag varit

där en vecka år 1909, men den resan var en lustresa

och jag hade icke fått se stort mera än Nevski

Prospekt, Hôtel d’Europe och Aquarium. Nu skulle jag

åtminstone få se Eremitaget och löga min själ i

Rembrandt.

Mina reskamrater voro utom förutvarande chefen

för svenska handelsdelegationen i Moskva, herr Adolf

Laurin, en amerikan, köpman någonstädes i

Mandschuriet, mr H. och en rysk läkare, som efter att ha

farit Europa runt under tre års tid nu återbördats åt

fosterjorden. Vi kunna ju kalla honom Sergei

Sergeivitsch. Hans farfar var kosackhetman. Farmodern var

fanatiskt religiös och hade kolossala rikedomar i

briljanter. Hon byggde ett kloster för fyra miljoner rubler

och placerade sina dyrbarheter där. Då hon dog,

upptäcktes, att briljanterna voro ersatta med falska. De

ursprungliga hade kostat åtta miljoner rubler. Det var

munkarna i klostret som arrangerat det lilla utbytet.

Detta framfördes till Den Heliga Synoden, som lär ha

blivit mycket generad. Allt detta hände för fyrtio—

femtio år sedan.

Sergeis far rymde från föräldrarna till Sibirien, satte

upp handel med pälsverk och smör, blev oerhört rik

och hade nu förlorat allt. Sergei själv, som läkare

mycket begåvad, slog sig efter återkomsten från sin

Europaresa på affärer.

Mr H. bor i Charbin och gör affärer med allt som

befolkningen i Kina och Sibirien kan behöva av diverse

husgerådssaker och vad som helst för resten.

Man blir lätt bekant på resor och jag åtminstone

hade mycket angenämt i dessa herrars sällskap. I mitt

reseapotek — något som är ganska nödvändigt i

Ryssland — ägde jag en liten flaska dubbla

malörtsdroppar för magen. Med hjälp av dessa lyckades jag

tillblanda en underbar drink åt mr H., en cocktail som han

förklarade vara ett konstverk av en tränad bartender

med erfarenhet från de mest infernaliska barer i

U. S. A. Han var nöjd.

*

Vi kommo till Petrograd — numera Leningrad —

och jag tog in på Hôtel d’Europe. Hur förändrat var

icke allt sedan 1909! Den gamla elegansen var borta.

Visserligen åt man på dukar med kejserligt

namnchiffer och vidrörde lätt sina läppar med servetter av

den dyrbaraste kvalitet och N II eller A II i invävda

monogram med örnar och kronor, men ändå! Jag

frågade en hovmästare, hur duktygen kommit hit. Han

svarade med en oefterhärmlig gest och ett mångtydigt

tatariskt leende. I sovrummen saknades gardiner och

det behövdes en hel timmes påskruvning att få fram

det varma badvattnet ur kranen. Det var omöjligt att

få upp värmen i rummet till mer än + fem grader.

Jag frös ohyggligt, i synnerhet som sängen endast

hade en filt, men sedan jag beväpnat mig med

underkläder och ulster, blev det drägligare. För övrigt var

allt utmärkt, maten riklig, uppassningen oklanderlig.

Dagen därpå kom den förste intervjuaren, en herre

från Krasnaja Gazeta Vetjernaja (Den röda

Aftontidningen). Han ville ha reda på det litterära

tillståndet i Sverige och jag höll en lång föreläsning om

detsamma.

Leningrad har endast två nyhetstidningar,

naturligtvis av samma färg, ovannämnda Krasnaja och Pravda

(Sanningen). En tredje tidning fanns, Viestnik

Petrosovieta, men den innehöll endast förordningar

och dekret. Kanske fanns eller finnes en fjärde,

Ekonomitjeskaja Gazeta, vars innehåll förstås

av namnet.

Jag ville bjuda intervjuaren på te och han hade

intet emot förslaget. Jag ringde och vaktmästaren

svarade naturligtvis: Kommer strax! Det är typiskt, att

strax, genast, på ryska heter sei tjass, vilket

ordagrant översatt betyder: i denna timme! Och

med denna inskränkning är uppassningen oklanderlig.

I likhet med förra gången togs jag på det

älskvärdaste sätt om hand av ingenjör John Tuneld, d:r

Rosell och chefen för svenska handelsdelegationen i

Leningrad, herr Harry Malmström. Jag hann besöka både

Eremitaget och Alexandermuseet, det första efter

stängningstid genom det utomordentligaste

tillmötesgående av herr Makarow, sekreterare i

Vetenskapsakademien. Det hade sagts i Europa att alla dyrbara

tavlor skurits ur sina ramar och förskingrats av

revolutionärerna. Men ingen tavla saknades. Det dyrbaraste

hade under kriget, då man fruktade en tysk framstöt,

skickats till Moskva. Nu var allt åter på sin plats och

i storartat skick, bättre hängt och uppställt än förut.

Och naturligtvis rikare på grund av nationaliseringen

av en del privatgallerier. I Alexandermuseet återsåg jag

Makovsky, Repin, Seroff, Schischkin, Maljavin. Jag

talar icke om Rembrandt i Eremitaget. Han är

obeskrivlig.

Vi göra en hastig och orienterande automobiltur.

Gatorna äro förfärliga. Träbeläggningen är borta eller

skadad på många ställen, men det arbetas nervöst på

återställandet av de förstörda trafiklederna. Husen äro

pepprade med kulor, många äro ruiner och

fallfärdiga, då trävirket under kristiden använts som bränsle.

Men av det blåsiga Marsfältet, där dammet fordom

yrde, har man gjort en plantering — en förståndig

åtgärd. — På kvällen hamna vi på Restaurang Donon för

att äta middag. Där ser ödsligt ut och en

zigenarorkester till hälften bestående av flickor från Hamburg

eller Berlin, söker fåfängt sätta liv i dysterheten.

Madame Loupochowa, Leningrads mest firade ballerina,

kommer in med ett sällskap och ådrager sig en sekunds

uppmärksamhet genom sin eleganta toalett. Maten är

Servitörtyper i Leningrad.

det enda verkligt gedigna. En sådan rökt sik, rökt ål,

en sådan sterlett och sådan frukt finns inte någon

annanstans. För att inte tala om kaviarn, som jag

redan tröttnat på.

*

Dagen därpå skola vi starta med sex automobiler,

sedan efter oändligt trassel några något så när

pålitliga chaufförer anskaffats och stulna skruvar och

rör och diverse grejor ersatts.

Medan jag väntar på mitt sällskap betraktar jag

genom ett grått fönster och ett tröstlöst strilregn gatan

från mitt kalla rum på Europe. Snettemot hotellet står

ett litet kapell och människorna göra bugningar och

korstecken framför det som för femton år sedan. Små

trasiga barfotalassar springa undan fullpackade

spårvagnar. En jätteaffisch om ett föredrag över

Einsteins teori står lutad mot ett hus mittemot och jag

ser en lång kö av arbetare, som äro på väg till

föredraget — får jag sedan reda på.

En ny intervjuare kommer upp och vill höra litet

om den blivande automobiltävlingen, men jag vet intet

om den, är icke expert, endast gäst. Jag bjuder honom

på te i kylan. Han frågar om de ekonomiska

förhållandena i Sverige. Jag är icke ekonom och kan icke ge

några upplysningar. I stället berättar han sista historien

och frågar om jag kan använda den:

Ett bankbolag har bildats av herrar Finkelstein,

Edelstein, Beinleben, Rosenzweig, Lilienduft och Ivanoff.

Saken diskuteras.

— Ivanoff? utbrister en annan bankman. Wer ist

Ivanoff?

En bonde.

— Ein Russe.

— Ein Russe! Ja, die Russen werden immer frecher!

Snart är jag åter ensam. Timmarna gå men äntligen

kommer reskamraten och räkningen för vår

tredagarsvistelse på hotellet skall göras upp. Bilerna vänta

färdiga att starta. »Sei tjass!» säger kyparen och

kommer tillbaka om en halvtimme.

Dyrt kan man inte säga att det är på Europe.

Räkningen gick till åtta miljarder, fyrahundranitton

miljoner rubler.

*

Start. Vi passera Fantanka, Leningrads största kanal.

Det påstås att Peter I lät bygga den med hjälp av

svenska krigsfångar och att namnet kommer av Fan

ta er! eller något dylikt, som svenskarna upprepade

nog så ofta. Hallå, språkmän! — Vi lämna Leningrad

genom Moskvaporten och befinna oss snart på de

hemskaste, gropigaste och smutsigaste vägar jag

någonsin befarit. Men detta är regnets och förstädernas

fel. Det blir snart bättre utom vid passerandet av

byarna, där smutsen är obeskrivlig. Men husen äro

snygga och skörden ser lovande ut. Bönderna stå

barfota med barn och blommor i smörjan och betrakta vår

kavalkad. Det blir kväll och vi hoppas hinna till

Novgorod före midnatt, fast vi startade sent.

Vi nå stationssamhället Tjudovo, där vi som resa

i första bilen stanna för att invänta de andra. Vi

befinna oss i ett stort tändsticksfabriksdistrikt, vilkets

medelpunkt är nästa by Spasskaja Polist. I

Tjudovo är folket gemytligt och snart samlas hundratals

bönder omkring vår bil undrande och spörjande och

skämtande. I kola mörkret passera vi Spasskaja Polist,

sedan vi återförenat oss med de andra fem bilema.

Men där bli de andra åter efter i den fotsdjupa

smutsen. Min kamrat anser dock att vi böra fortsätta så

hastigt som möjligt, då vägen börjar bli bättre, för att

ordna för de andra i Novgorod. Han sitter vid ratten,

jag till höger om honom. Bakom oss inne i bilen

sitter chauffören.

Plötsligt slungas ett knytnävsstort stycke makadam

ur skogen och träffar chauffören på kind och haka.

Som han satt i mörkret bakom oss måste kastet ha

varit ämnat åt oss båda, som sutto i reflexbelysningen

från lyktorna. Men den ädle kastaren kunde väl icke

så noga beräkna vår fart. Nå, nidingar finnas

beklagligt nog i alla länder.

Hade kastet råkat chaufförens tinning, hade han

nu varit en död man, men ingenjör Laurin, som tänker

på allt, har förbandslåda. Vi stanna och herr Laurin

förbinder det otäcka, starkt blödande såret. Och vi

undra hur det kunde gått om herr Laurin, som satt vid

ratten, hade träffats.

Klockan tolv midnatt äro vi i Novgorod och ta in

på något som kallas Grand Hôtel. Så småningom

komma väl alla kamraterna. Bilen näst efter vår hade

fått framringarna förstörda av stockar, som lagts ut

för dem på vägen av folk i tändsticksdistriktet.

Sent skall jag glömma den ruskiga nattliga

stämningen i krogrummet i Novgorods Grand Hôtel. Vi

skulle enligt uppgift ha bensin att få i staden, men all

sådan förklarades vara slut. Efter några

utpressningsförsök från diverse bensinjobbares sida och

användande av deras avundsjuka sinsemellan fingo vi

emellertid det vi behövde. Nu var det tid att äta och vi

bullade upp vår matsäck på ett bord i krogsalen,

inbjödo en av jobbarna, en f. d. officer med obehagligt

utseende, av tacksamhet för en hjälpsamhet, som var

minst sagt tvivelaktig, att deltaga i vår måltid och

dricka något av landets vin med oss, men funno snart

att mannen, som vid närmare påseende var berusad,

ämnade ställa till svårigheter för oss igen, varför vi

hastigt avslutade supén och klättrade två rankiga

trappor upp in på en vind, där sängar utan annat än en

filt i varje som sängkläder väntade på oss. Då vi

frågade efter toaletten, hänvisades vi till fönstret. Så snart

vi lagt oss i våra ulstrar, naturligtvis utan att kläda

av oss, kom kyparen med räkningen för nattlogiet,

full av misstro, att vi skulle vara insolventa eller

försöka avlägsna oss under natten utan att betala. En

tvåtums ljusstump i en butelj var belysningen, medan

vi placerade oss på de fruktansvärda filtarna för att

få ett par timmars vila, ty vi måste resa klockan fyra

på morgonen för att hinna till Moskva på kvällen

eller natten.

Inte kommo vi i väg klockan fyra, inte! Åtskilliga av

bilerna hade fått ringar förstörda, bensinen räckte inte

till, en massa saker hade hänt. Jag och en kamrat

fingo god tid att bese den gamla vikingastaden, fast

nattens obehag så när förtagit vår känsla för historia,

även då det gällde Rurik, den svenske grundläggaren

av ryska riket. Den vackra muren på dess Kreml, dess

Sofiakatedral från 1000-talet, kupoler, klocktorn —

för att inte tala om de tusentals kajorna som i

morgonljuset grälade på koppartaken.

Men äntligen kunde vi starta igen. Nu bar det av

Två kuskar i Novgorod.

mot Waldais högland där Wolga har sina källor. Här

påminner landskapet om Ångermanland med höjder

i blått bakom varandra och terrängen vackert kuperad.

Folket ser ut som svenskar. Man kunde tro sig vara i

Uppland, Småland eller Norrland, samma blonda typer,

samma trygga, absolut oasiatiska gestalter, kraftiga,

lugna. Och ståtliga, välformade kvinnor. Vi hälsa på i

stugorna. Stockväggar, ikoner med heliga lampor

framför, grammofoner och välmåga. I nästa rum svin,

höns och ankor.

Vädret har blivit vackrare, solen skiner ibland och

vi duka upp vår middag vid landsvägskanten, prisande

livet. Vid varje halt bjuder mr H. på en imaginär

cocktail. Han ropar inåt skogen på en imaginär

bartender och skriker Hello, boy! så det ekar mellan

kullarna. Han kan inte glömma min malörtscocktail

på tåget.

Herdar driva sina hjordar ur vägen för de farliga

maskinerna. Bönder rycka och slå sina hästar alldeles

som härhemma, då de i stället borde vara lugna. En

och annan tjurig och ovänlig körsven låtsar icke höra

oss fast vi tuta bakom honom. Vi leda hans häst åt

sidan och han ser på våra ögon att vi icke äro att leka

med om han skulle sätta sig på tvären ytterligare.

Vi passera Wyschnij—Wolotschek och komma nu in

på den snörräta chaussén, som förbinder Leningrad

med Moskva. Här är vägen utmärkt utom då den

passerar byarna. I rasande fart hasta vi genom Twer.

Det mörknar och vid midnatt äro vi hemma i Moskva

med alla sex bilerna i behåll och i god tid några

dagar före tävlingens början.

Min första och sista automobiltävling! Något så

En herde.

hänsynslöst skulle ögonblickligen åstadkomma

diskvalificering och uteslutning vid en tävling i Sverige. Jag

vågar påstå att den ende verklige

gentlemannachauffören i detta kraftprov var ingenjör Adolf Laurin, som

tänkte såväl på sina passagerare som sina medtävlare,

sin maskin och vägarna. Det var vidrigt att se detta

läderklädda smutsiga människoslag med tänger och

skruvnycklar i stället för händer och med bensin och

rör och muttrar i huvudet i stället för hjärnor bara

tänka på att rusa förbi och komma först utan

hänsyn till varandra. En av deltagarna ägde tre biler och

satt själv vid ratten i den sista av dem. De gingo i

rad i samma klass. Plötsligt välter bilen före

gentlemannachaufförens och hamnar i diket med hjulen i

vädret. Han stannar icke och tar reda på hur det gått

med de kapsejsade, bryr sig ej om, huruvida de leva

eller ej. Han rusar bara förbi olycksstället.

Själv bytte jag om bil tre gånger för att studera de

olika sätten att sköta maskinerna. Slutligen hamnade

jag i tävlingens största, en etthundra hästars täckt

Pierce Arrow. Chauffören var en liten ryss, en f. d.

krigsflygare. Han brydde sig ej om att observera

förhöjningen vid en brotrumma, utan jag kastades upp i

taket och slog huvudet mot järnkonstruktionen och

fick ett otäckt krossår i pannan. Det svartnade för

ögonen och jag trodde mig ha brutit nacken. Det dröjde

länge innan jag återfick fullt medvetande.

Hänsynslösast voro kanske de tyska chaufförerna

De flesta av dem hade erfarenhet och seder från kriget.

Typiskt ryskt var att med de tävlande följde en

teatertrupp, som i städerna, där vi stannade någon

dag, uppförde pjäser till vår glädje och för att höja vår

moral. Ryssarna äro utmärkta skådespelare och vi

njöto obeskrivligt, d. v. s. knappast jag, men jag är

ju icke vidare förtjust i teater.

När jag efteråt tänker på hela resan verkar den som

ett fantastiskt upptåg av galningar. Vid varje by och

stad mottogos vi av musikkårer som exekverade

Internationalen och andra mer eller mindre moderna

tonskapelser. Jag hörde både den och Marseljäsen spelas

på minst ett par dussin olika sätt. Skådespelerskorna

begåvades med blombuketter och firades på alla

upptänkligt maskulina sätt. Champagne och annat vin

strömmade ned genom strupar och ut över bord. Ja,

det hela var en fest! Tyskarna hade i en liten stad helt

enkelt ockuperat ett av de av oss beställda rummen i

ett hotell. Det höll på att bli krig mellan Sverige och

Tyskland den gången. Men vi segrade lyckligtvis utan

att behöva bära händer på inkräktarna.

Det trevligaste på resan var uppehållen i byarna

och städerna. Vår första längre halt gjordes i staden

Juchnow, där jag och mitt sällskap hyrde rum hos

Juda Abraham Epstein, en hedersman, som ute

på sin gård bland svin, kor, kalkoner och höns begöt

våra nakna överkroppar med vatten för att avlägsna det

värsta dammet och därpå lät iordningställa snygga

bäddar och ett bord, där vi kunde duka upp vår

matsäck. Vi voro mitt i judedistriktet, närmare nittio

procent israeliter. Det var som man föreställer sig

Palestina innan kulturen gjort sitt intåg där med allsköns

moderniteter. När vi åto, kommo fru Epstein och

hennes döttrar in, iklädda sidenklänningar, örhängen

och ringar och satte sig att studera vårt sätt att äta.

Teaterföreställning på kvällen. Förfärlig trängsel och

noggrann undersökning av kläderna efteråt.

Nästa längre uppehåll gjordes i Smolensk, där

vi stannade två dar och ganska ingående studerade

denna »Rysslands Port och Nyckel», Dnjepr med sitt

grunda vatten och sina hjulbåtar, den gamla

fästningsmuren, bron med sin trasiga träbeläggning, Marie

Himmelsfärdskatedralen, den enda plats i Ryssland där

jag konstaterade att jag fått ohyra på mig, korna som

om kvällarna gingo hem på trottoarerna, hästarna

som jagades genom gatorna, fångtransporterna, torget,

där alla bönder sågo ut som smålänningar från Eksjö

marknad och där vi köpte ägg och kände oss hemma.

Teaterföreställning en av kvällarna.

Men hotellet! Jag drar en slöja — åtminstone över

dess toalettrum.

Nästa stad var Witebsk med ett snyggt Grand

Hôtel, där vi åto en trevlig middag med mycket kräftor

och slutade på en biograf med åskådandet av en film,

som var så gammal och använd att den verkade

störtregn. Förmodligen något drama, om den inte var

naturfilm. Witebsk är en stad på etthundratusen

invånare, av vilka en mycket stor procent är judar.

Men den är för snygg för att väcka egentligt intresse

hos studerande resande. Vi brydde oss icke om att se

på teaterföreställningen.

Pskow var ännu elegantare och alltså ej så

intressant, oaktat den med sina fyrtiotusen invånare har

fyrtiosex kyrkor.

Teaterföreställning, av mig ej uppmärksammad. En

hovmästare på den restaurang, där jag åt, berättade

att man på bondbegravningarna i trakten äter

köttbullar, rullade i rött socker — alltså en slags

kandering.

Norr över genom Luga och så småningom

Gatschina och Tsarskoje Selo, genom vars

underbara park man av artighet lät oss passera, till

Leningrad, där vi mottogos av väldiga musikkårer och ännu

ståtligare tal. Uppehåll i två dagar, vilka jag använde

på Rembrandt och åtnjutande av ingenjör Tunelds

gästfrihet, ty i hela staden stod ej ett snyggt rum att

uppbringa på hotellen. En kväll på Donon. Men vilken

förändring! Både där och på Europé hade man under

de dagar vi varit på resa hunnit göra allt snyggt och

elegant till oigenkännlighet. Förnäma mattor på

golven, ordentliga möbler, hel servis. Det går verkligen

fort med restaureringsarbetet i Ryssland. Jag besökte

också Svenska kyrkan och studerade dess gamla

mantalsböcker, något för en svensk högst intressant.

Sydost hem till Moskva igen, den oändliga, till

ledsnad raka chaussén, vilkens del söder om Wyschnij—

Wolotschek jag ju kände till förut. Hela resan hade

slukat över tretusen kilometer och jag hade fått

träffa tusentals ryssar, bland dem icke minst bönder.

Men jag gör aldrig om resan på det sättet, hur

lärorik den än var.

Nu längtade jag tillbaka till Medvjed, den lilla

kaukasiska restaurangen, där man bjöd på en så utmärkt

schaschlyk. Skär färskt fårkött i små bitar, skär

fårfett i små bitar och vitlök i små skivor. Träd upp

alltsammans i behaglig och riklig omväxling på ett

silverspett, gnid in det hela med salt och paprika

och halstra det. Du kommer att njuta därav. Det är

den sanna orientaliska födan.

Och nu längtade jag också att begagna mig av

mitt nyförvärvade jaktpass och eventuellt få jaga varg.

Men framför allt att studera Moskvas marknader, de

egendomligaste och största i världen. Jag återkommer.

FRÅN RÄNNSTENENS DJUP OCH

SALONGENS HÖJD I

SOVJETRYSSLANDS RÖDA REPUBLIK.

Jag befann mig en förmiddag i väntrummet

utanför ett kommissariat. Tiden för mitt sammanträffande

med kommissarien var noga bestämd och jag hade

bråttom — vilket väl han också hade, kanske i högre

grad än jag. Nå, jag kände redan ryssarnas

ringaktning för tiden och började försöka resignera, ty den

akademiska kvarten var tilländalupen. Jag intalade

mig lugn och föresatte mig att studera mina

medväntande. Skada bara, att jag icke kunde ta fram min

skissbok och teckna!

Plötsligt kom en tjänsteman fram till min plats med

hälsning från chefen, att förhållandena gjort att jag

måste vänta ännu en timme. Hans älskvärda ursäkter

voro så övertygande, att han vann mitt hjärta. För

resten var jag ju bara ett okynnesfä, en man, som

besvärade med min nyfikenhet, fast jag aldrig

intervjuade. Jag fick några utmärkta cigarretter och

började röka ifatt det övriga sällskapet. Luften var tjock

av tobaksmoln, från den sämsta mahorka till den

utsöktaste och mest opiumbetonade orientaliska

nikotin. Men så var sällskapet också blandat — en naturlig

sak i ett kommunistiskt land. Bönder i bastskor och

med trasor lindade om benen frotterade sig med

målade kvinnor i utmanande korta kjolar, silkesstrumpor

och dyrbart pälsverk, kommunister i skinnkläder, orå-,

kade och spottande solrosfröskal omkring sig

trängdes med soldater och herrar, som sågo ut att ha sett

bättre dagar och av intellektuell typ, professorer eller

gymnasielärare i nötta rockar och kragar, som tvättats

till flortunnhet. — — —

En herre, som satt vid samma bord som jag, såg

nervöst på sin klocka — och i samma ögonblick

började min franska Reveil eterna klirra väckning i

min västficka. Jag hade glömt att dra ner

spärrhaken. Ljudet lät som om det kommit från min

mages djup och lät högst förunderligt och overkligt.

Jag tog fram klockan och stannade oljudet. Vi sågo

på varandra och logo, min granne och jag. Han tycktes

i likhet med mig ha resignerat i fråga om företrädet

hos den mäktige och drog ur sin ficka ett kuvert, vars

innehåll han bredde ut på bordet. Jag kunde icke

undgå att kasta en blick på hans skatter. De bestodo

av en mängd klichéavdrag föreställande en mängd djur.

Bland dem såg jag porträttet av något som på

avstånd liknade en visent.

Nu väcktes min nyfikenhet på allvar. Jag hade ju

intensivt följt Alarik Behms arbete med Skansens

visentbestånd. Jag kunde icke låta bli att tilltala

mannen. Han befanns vara ingen mer och ingen mindre

än Zavadovskij, professor i zoologi vid universitetet i

Moskva, bekant bland annat för sina

Steinachexperiment. Han kunde ledigt göra en höna av en tupp och

andra minst lika underbara ting.

Vårt samtal fördes på alla tre kulturspråken och

gick nog så hackigt, men inom kort voro vi

fördjupade i resonemang om hybridfabricering, naturskydd

och nationalparker. Händelsevis hade det ämbetsverk,

som fått nationalparkidén i sin vård, sina lokaler i

samma hus, där vi befunno oss, och inom några

minuter stod jag framför en väldig karta över

Ryssland, på vilken naturskyddsanordningarna ivrigt

demonstrerades av en tysktalande, entusiastisk och sakkunnig

ämbetsman. Regeringen tycktes ägna allvarligt intresse

åt denna viktiga och verkligt kulturella angelägenhet.

Ryssland äger just nu — enligt de uppgifter som

lämnades mig — 92 nationalparker. Men Ryssland är

stort och har plats för dylikt. Ytterligare skola omkring

hundra parker, som tillhört de stora, nu nationaliserade

egendomarna, inrättas för samma ändamål. Den

viktigaste är den norr om Krim belägna nationalparken

Askania-nova, som hyser sådana rariteter som Equus

Przewalskii, strutsar, zebror, bison, antiloper och

åtskilliga hybrider mellan olika hjortarter.

I guvernementet Pensa är en del av stäppen inrättad

till nationalpark. I Voronesj har man ett bäverbestånd.

Bävern är i Ryssland fridlyst ännu fem år framåt. Vid

Baikalsjön är ett väldigt område reserverat och

skyddat, likaså i Astrakan. Men i fråga om uppgiften att

ännu femtio visenter skulle finnas kvar i Ryssland

måste jag ställa mig något skeptisk. Liksom jag måste

vända mig till experter då det gäller befintligheten av

en hybrid mellan bison och visent, åt vilken givits

namnet Bison taurinus — — — men jag

märker, att jag överskrider min befogenhet och slutar.

Emellertid kunde jag icke bättre ha använt min väntan

på företräde hos Den Mäktige. Det var nästan

motvilligt jag följde den unge officer, som äntligen förde

mig in i det allra heligaste.

*

Jag fick introduktion till Tjitjerin. Vid vårt första

sammanträffande blev utbytet icke så stort, ty han var

överhopad med arbete och trots detta hade han

älskvärdheten att ge mig några minuter. Sedermera såg

jag honom vid ett par diplomatmiddagar och vi växlade

några ord — icke tankar, jag ber! Han är typen för

en gammalryss, som verkligen tänker på sitt

fosterland och alltigenom kultiverad. Varje politiker i Europa

torde för övrigt känna honom och ytterligare

presentation är obehövlig.

Jag träffade Krassin, känd även här i Sverige,

där han vistats någon tid. Om det porträtt jag gjorde

av honom anmärkte han, att jag gjort honom judisk

till utseendet. Jag hann icke ändra hans drag till hans

belåtenhet, men lovade skriva om hans kritik — och

nu är det gjort! Men själv tycker jag, att porträttet är

likt. För den ryss som introducerade mig refererade jag

vårt samtal och han smålog, då jag framhöll som min

åsikt, att Ryssland just nu behöver den semitiska rasens

energi för att icke störta samman helt och hållet.

Krassin är icke jude — en av de få i regeringen,

som icke är det — och han framhöll detta.

Min introduktör berättade en av dessa antisemitiska

skämthistorier, som gå man och man emellan, fast

de helst viskas fram.

En regeringsledamot på den kulturella avdelningen

inspekterade en folkskola. I alla skolor hänga porträtt

av de viktigaste folkkommissarierna. Han frågade en

Tjitjerin.

Krassin.

yngling, vad som menades med begreppet regering.

Pojken bara gapade.

— Nå, vem är det där? han pekade på Lenins

bild.

— Lenin.

— Och det där?

— Ni själv, kamrat (tavaritj)!

— Den där?

— Lunatjarskij.

— Den där? etc. etc.

— Nun, was sind wir denn zusammen? (Jag måste

anmärka, att vårt samtal fördes på tyska.)

— Eine verfluchte Judenbande!

Nå — det där är ju inte vidare kvickt och ger ingen

sann bild av situationen. Det finns ju också dåliga

element bland Rysslands många judar, och jag inbillar

mig, att det är dem antisemitismen gäller. Ett utslag

av detta är den ganska nyligen företagna deportationen

av några tusen affärsmän, som skickats så långt bort

från centrum, att de icke i första taget kunna tänka på

att återvända, särskilt som de förbjudits att göra

affärer. Vad som helst annat, men icke affärer. Hugga

ved, odla jord, arbeta i gruvor, men intet geschäft!

Bland så många deporterade ha naturligtvis en del

oskyldiga fått släpa med och lida för de andras

synder. Fallet är egendomligt, men jag anser det icke alls

oförklarligt, kanske icke ens oriktigt. Jag vill i det

längsta hoppas, att det är en hygienist åtgärd av

regeringen, om den också nog så brutalt gått ut över

rasfränder.

Jag hade även nöjet sammanträffa med Khinchuk,

kommissarie för något som har med konst och

vetenskap att göra. Han verkade ras och kultur. För övrigt

började jag finna min egenskap av regeringsporträttör

tämligen underlig. På några minuter lär man icke känna

en människa. Man kan möjligen fånga det

karakteristiska i ett ansikte. Visserligen kallas ögonen själens

spegel, men ögon och blick kunna också tränas till

diplomatisk takt, förbindlighet, ogenomtränglighet. Vid

ett allvarligt »Hands up!» kan man möjligen få en

glimt av en psyke.

*

Jag fick inbjudning att åse militärparaden med

anledning av sjätte årsdagen efter revolutionsutbrottet.

Genom tillmötesgående av utrikesdepartementet —

särskilt från herr Florinskys sida — fick jag en biljett,

som gav mig tillträde till diplomatläktaren, framför

vilken regeringen emottog truppernas hyllning. Det

hela var verkligt imposant.

På Röda torget, under Kremls murar, försiggick

paraden. Jag inbillar mig, att allt vad Moskva hade

av polis och detektiver, av spioner och provokatörer,

den dagen var i rörelse. Icke mindre än åtta spärrar

måste jag passera efter noggrann undersökning

såväl av mina papper som min uppsyn, innan jag nådde

läktaren. Två feta kinesiska diplomater ådrogo sig

min särskilda uppmärksamhet genom sitt lugn och den

gamla kultur, som präglade deras drag. Mot dem sågo

vissa andra staters representanter ut som ligapojkar.

Men den förnämste av alla var greve

Brockdorff-Rantzau, tyske ministern. Det var underbart att se

honom i giv akt med hopslagna klackar och blottat

huvud för varje gång Internationalen sjöngs. Undrar

just, vilka tankar, som rörde sig i hans aristokratiska

hjärna. Undrade han måhända icke, om han icke

kommit på »fejl Klode»?

Omkring femtiotusen man fotfolk garnerade Röda

torgets sidor och alla rökte cigarretter eller tuggade

solrosfrön. Gud, vad torget såg ut efteråt!

Det hela började med ett, som jag antar högstämt

tal av folkkommissarien Leo Kamenjeff, Lenins

ställföreträdare. Trotskij skulle ha talat, men han var

för tillfället opasslig.

Khinchuk.

Internationalen! Av med huvudbonaderna trots kylan.

Min flintskalle led kval.

Nya tal! Den gamla tränade revolutionskvinnan,

tyskan Clara Zettkin, sliten av strider sen en

grånad forntids dar framförde med mycket patos en

hälsning från Tysklands kommunister. Hon såg för

övrigt rätt trevlig ut, gumman. Henne förstod jag,

ty hon talade tyska och någon översatte sedan hennes

anförande på ryska. På talarestraden syntes en hel

del av de ledande männen. Där fanns bland andra

general Moraloff, en av de mest bekanta och betydande

figurerna inom armén, en absolut krigisk typ, som det

inte vore roligt att möta en mörk natt. Där fanns

också Feliks Kon, vilkens ögon strålade av godhet

och tillfredsställelse med situationen. Här måste den

grånade revolutionsveteranen ha varit riktigt i sitt ässe.

Jag frågade en av de ryska diplomaterna om jag

fick ta fram min skissbok och han log ett välvilligt

löje, som jag diplomatiskt uppfattade som ett

medgivande. Men jag hann icke mycket och det blev trängsel

omkring mig, varför jag efter att ha klarat Clara

Zettkin, Kamenjeff och Moraloff stoppade ned boken och

ägnade mig åt iakttagandets konst i stället.

Internationalen! Ideligen! Flintskallar! Förkylning!

Nu började paraden av olika vapenslag. Utvalt folk

tydligen! Förstklassig utrustning, preussisk, nästan

preussisk Parademarsch! Och under tiden spelade en

jättemusikkår — naturligtvis sedan den först kastat

bort cigarrettstumparna — åtminstone gäller detta

flöjtister och hornister. Infanteri, kavalleri, artilleri,

allt — till och med en avdelning thanks kom hotfullt

rullande som Jagannathvagnar.

Clara Zettkin och General Moraloff.

Och under hela föreställningen kretsade en massa

flygmaskiner i vackert växlande ordning över valplatsen.

Men vackrast var kavalleriet, ty ryssarna kunna rida.

Det är skönt att se en kosackofficer tumla och tygla

sin glänsande hingst. Applåder! Internationalen! Av

med hattarna! Marseljäsen! Av med hattarna igen!

Leo Kamenjeff

Allra sist började en oändlig procession av landets

verkliga herrar, arbetarna med fanor och

kommunistiska tecken och under.

Men var voro bönderna! Säg mig, när få de gå

med i procession och njuta av musikens rytm och

känna sig såsom de där skaffa mat åt alla som skräna

Internationalen?

Jag gick, ty jag frös om huvudet efter allt

iakttagande av den yttre anständigheten. Jag gick in på min

speciella kaukasiska restaurang och lät servera mig en

estnisk sup och en kålsoppa, ty jag ville icke dö av

förkylning. Visserligen hade skådespelet värmt mig flera

gånger under dess fortlopp, ty hur det är älska vi

människor innerst något av circenses, men i

längden är det panis, brödet, som värmer tillförlitligast

och effektivast.

Och det är bönderna, som skaffa oss brödet. Var

voro bönderna — — —? Kan någon förklara? Men

akten er, mina herrar, om bönderna ställa till

revolution! Mot en sådan revolution blir den sista som en

vacker dröm.

*

Det var flera grader kallt. Det var den 7 november

och vintern hade kommit tidigt till Moskva. Jag tänkte

gå hem och gick Nikitskaja framåt men där var för

mycket folk i rörelse med anledning av dagens

betydelse. Där var trångt på trottoarerna och följande en

plötslig impuls vek jag av in på Leontjevskij, där det

var folktomt. Mittpå gatan stod en väldig

asfaltkokare, vilkens fyrlucka var öppen, och ur eldstadens

inre hördes skrik och skratt. Några trasungar hade

funnit att askan ännu var varm, ty en sådan pjäs

håller värmen länge. De hade krupit in och lågo där

och rullade sig i askan sedan de befriat sig från

onödiga klädesplagg. Något som liknade kläder låg

utanför. Jag gick fram till dem och skänkte dem några

miljoner rubel. De tackade. De tackade verkligen

och kröpo ut för att kläda på sig och köpa cigarretter

eller kanske bröd eller karameller.

De värmde sig i askan.

Jag fortsatte åt nordost, ty nu hittåde jag bra i

stan. Jag ville som vanligt inspektera mitt favoritställe

Suchareva, den väldiga marknaden, där dagligen året

om mellan fyrtio- och femtiotusen människor trängas

under stoj och köpenskap. Jag kom fram och trängde

mig genom folkmassan öster om Sucharevtornet och

skulle just gå och hälsa på min vän ikonhandlaren,

då något fångade min blick. Några trasbylten till

pojkar hade tänt upp en eld på trottoaren och sutto

omkring den och värmde sig. Och två andra, som icke

fingo plats vid elden, hade satt fyr på träkolstycken

och blåste på dem för att hålla glöden vid liv och värma

sina stelfrusna fingrar. Jag gav dem några miljoner

mot löfte att få rita av dem och de gillade min idé

med en hänförelse, som var äkta.

Pojkar hade tänt upp en eld.

Om man frågar en ryss, var sådana där ungar

egentligen bo, svarar han med en mångtydig gest och säger,

att det finns barnhem, asyler, korrektionsanstalter — — —

»vad vet jag?»

Men polisen gör stundom razzior i avlägsna och

förfallna byggnader, källare, hålor. För icke många

dagar sedan hade åttahundrafemtio barn i åldern mellan

åtta—femton år häktats och införpassats i några s. k.

barnhem. Där höllos de kvar några dagar för att sedan

släppas lösa igen — för att börja med samma liv

som förut. Flickorna äro icke obekanta med

prostitution och kokain och pojkarna äro erfarna som gamla

ruéer. Där har regeringen något att göra. Men jag

har sett dylika ungar få gå i takt med äldre

kommunister och sjunga revolutionssånger emot bourgeoisien,

som dock tog hand om sina barn — åtminstone bättre.

*

Men klockan började ticka mot middagen och jag

tog en istvóschtschik, som för fyra miljarder körde mig

till det trevna hemmet, där sakuschkan redan stod på

bordet och där den ypperlige Vasili väntade på att

få servera.

De blåste på glöden för att värma sina stelfrusna fingrar.

Vad vore för övrigt livet utan kontraster? Grått

och intet att skriva om!

*

Fyra underverk finnas i Moskva, påstås det. Det

första är Tsarklockan i Kreml, världens största

kyrkklocka, gjuten på föranstaltande av kejsarinnan Anna

år 1735. Den förstördes vid en eldsvåda, då ett stycke

av den lossnade. Den andra är Tsarkanonen, gjuten

under Feodor I Ivanovitschs regerering år 1586. Den

väger trettioniotusen kilogram och står i Kreml

framför kasernen.

Man omtalade för främlingen de fyra underverken

så här:

Klockan, som inte ljuder.

Kanonen, som man inte kan skjuta med.

Regeringschefen, som inte kan tala (Lenin).

Myntet, som inte kan klinga (papper).

Men hela Moskva är ett underverk.

*

Min största konstnjutning fick jag i Moskvas

historiska museum. Arkitekten Colly, skaparen av den då

pågående lantbruksutställningens stil, egendomlig och

kanske barbarisk, men nationell, hade hört sägas, att

jag särskilt intresserade mig för ikoner. Han hade

älskvärdheten föra mig till museet och skaffa mig den

bäste vägvisare, som kunde tänkas, professorn,

arkitekten och målaren Baklanoff, som är en högst

framstående ikonolog. Inom parentes är han för

närvarande sysselsatt med ett arbete om Daghestan, ett

område, som hittills undgått verkligt kunniga och

målmedvetna forskares uppmärksamhet. Jag tillåter mig

påpeka, att Daghestan ligger på norra sluttningen av

Kaukasus och är ett bergland av ovanligt vild karaktär.

Dess befolkning, ungefär en halv miljon, är en

blandning av ungefär trettio olika stammar och denna

heterogenitet har på ett underbart sätt tagit sig uttryck

i konst, i slöjd, i arkitektur. Baklanoff har vistats i

En kusk.

Daghestan långa perioder och har utom målningar och

teckningar av egen hand hemfört en enastående

samling etnografika från förhistorisk till nuvarande tid. Hans

arbete kommer att väcka enormt uppseende, då — eller

sorgligt nog — om han får tillfälle publicera det.

Tiderna i Ryssland äro icke gynnsamma för dylik

produktion. Sällan har jag haft en så intressant ciceron genom

en så intressant samling.

Men till ikonerna! Det skulle bli för vidlyftigt att tala

om olika skolor eller att ventilera frågan, huruvida

quattrocentisterna haft inflytande på ikonkonsten eller

tvärtom. Men jag kan lugnt försäkra, att jag aldrig

sett så vacker färg i någon konst som i denna. Här

kan man studera alla olika stadier av ikontillverkning

och olika färgskalor, från Novgorodskolans bjärta till

de i färgen dunklare, som målats längre häråt och

mera söder ut. Jag tror, att detta är det vackraste jag

sett i mitt liv — i fråga om konst. Hit ha dessutom

samlats flera berömda ikoner, såsom t. ex. en

undergörande madonna, enligt traditionen målad av S:t

Lucas. Museet är ännu icke ordnat, ty man har så

mycket annat att göra i Ryssland just nu. Men nog

kunde kommunismen få maka åt sig litet till förmån

för dessa härligheter, som nu ligga i travar, i tusen och

åter tusental. Varje bild har sin säregna skönhet och

variationerna äro oräkneliga. En sådan harmoni mellan

färger har varken förr eller senare blivit uppnådd.

Skicka dit våra unga och gamla målare och lär dem

känna vördnad och gudomlig jämvikt! Detta är trons

mystik, om något! Bland dessa ikoner firade jag en

högtid av verkligt sublim art.

Men nog om detta. Det är för vackert för att sägas.

Det måste kännas.

*

Jag övergår till rena prosan.

En dag träffade jag en kommunist, som för många

år sedan arbetat i Ural. Han berättade följande högst

egendomliga historia. Under tsarismen gav staten

koncession på bearbetande av guldfälten därborta. Man

fick på några ställen arbeta tre och en halv meter på

djupet, men där sade staten stopp, ty där visste den

på grund av undersökningar, att det guldförande lagret

började. Alltså övertog staten jobbet sedan guldsökarna

gjort undan grovarbetet. Sådant brottsligt förfarande

är lyckligtvis nu omöjliggjort sedan arbetarstaten

övertagit förvaltningen.

— Nå, men vem får guldet? frågade jag.

Han skrattade. — Låt oss inte gräla igen!

Ty vi hade talat några gånger förut om begreppet

kommunism och dess konsekvenser.

— Vi ha haft svenska arbetare här under det nya

systemet, fortsatte han. Ha de klagat? Ha de inte

haft det bra på alla sätt?

Jag visste intet om detta. Jag hade visserligen hört,

att en del svenskar sökt arbete i Ryssland, men om

deras synpunkter på bolsjevismen, när de kommit den

in på livet, hade jag ingen aning.

Emellertid skulle det icke dröja länge förrän man

berättade mig följande:

Tolv svenska rallare av mycket radikal läggning

hade av kommunister hemma lockats över till

Ryssland för att kämpa för det stora gemensamma målet.

Efter någon tids dankslående i Petrograd sändes de

till Moskva för att sedan skickas ut på ett

järnvägsbygge någonstans. De fingo bo i en järnvägsvagn och

arbeta på ackord tillsammans med några ryssar.

Svenskarna hade sitt arbete färdigt redan klockan ett på

dagen, medan ryssarna slutade först klockan fem.

Ryssarna sköto sina sleepers på en tralla, men

svenskarna togo sina på axeln. De voro ordentliga karlar,

stora som hus, sade min berättare, smålänningar,

dalkarlar, skåningar.

För att göra sig förstådda hade ryssarna

engagerat en tolk, en glad stockholmsgrabb, före detta

cirkusartist, trevlig och bussig vildhjärna. Men han

vågade icke översätta allt som svenskarna sade, ty redan

första dagen skar det sig. Den ryske basen hade sagt

något åt tolken och svenskarna frågade vad han

hostade om, särskilt som han samtidigt tagit en hacka

i handen och gjort några rörelser med den.

— Jo, han vill lära er hur man hanterar en hacka.

Rallarna stirrade fulla av förvåning på varandra

och basen. Slutligen rann sinnet på en smålänning.

— Va i helvete, ska du lära oss hantera ett verktyg!

Och han grep basen i hampan och slängde honom

utför banvallen. Cirkusartisten ville icke leka med

längre, ty han fann, att det började se farligt ut. Han

smet ut och fiskade i en å, som flöt förbi arbetsplatsen,

men infångades hastigt nog, ty svenskarna ville ha

ändring i alla förhållanden. De gillade icke, att maten

serverades i en hink, ur vilken alla slafsade i sig

godsakerna med skedar och vilka urholkade föremål som

helst. Och inte ville de ligga på bara hö i

järnvägsvagnen. Basen anskaffade en bunke, ur vilken

svenskarna skulle äta gemensamt.

— Bunke!! Dä ska vara tallrikar — vi ä väl inga

smågrisar heller — å dä ska vara lakan!

De tolv rallarna funno, att de hoppat i galen tunna

och att de haft det mycket bättre i Sverige. Visserligen

befunno de sig många mil från Moskva, men gåvo sig

i väg på Guds försyn. De ville hem.

Hur de först togo sig fram till Moskva genom

skogar och över fält är och förblir en gåta.

Men de kommo fram. En vacker morgon befann sig

en Moskvasvensk på väg till sitt arbete och blev vittne

till ett underligt uppträde i ett gathörn. Några

karlar »stora som hus» och med vemod i blicken

resonerade på ett språk, som han tyckte sig känna igen, med

ett par ryssar och hötte med en rock, som en av dem

tagit av sig. Moskvasvensken gick fram och

konstaterade, att det var svenskar, som ville sälja en rock.

De voro alldeles utsvultna. Det blev förklaringar och

förståelse. Landsmannen räddade dem från

hungersdöden och ordnade så att de snart befunno sig på

hemväg, försedda med både pengar och språkkunnigt

sällskap.

— Men har du hört, fortsatte berättaren, om de

fjorton småländska rallarna i Urga? I Urga, förstår

du, långt borta i Mongoliet, bortåt öknen Gobi —

det är inga småsaker det. De hade också kommit så

långt bort på grund av förespeglingar från

kommunistiskt håll, men funno med detsamma, att de råkat

fel. Mongoliet är gubevars också bolsjevikiskt nu och

fint ordnat på alla sätt. Och där finns en garnison i

Urga, riktiga bolsjeviksoldater, så att där är modernt

och bra förspänt.

Men när smålänningarna begrepo, att de inte skulle

trivas, började de genast slåss. De klådde hela stan.

Garnisonen förbjöds av befälet att gå ut efter klockan

åtta om kvällarna. Bara kvinnor tordes visa sig på

gatorna, fruntimmer ha smålänningar alltid tyckt om.

Hur de smålänningarna kommo hem vet jag inte —

det blev väl över Japan, kan jag förstå, men hem

kommo de. Men det skall förstås vara smålänningar

till sådant!

SOVJETDIGNITÄRER OCH RYSKA TIGGARE.

En Moskvaadvokat berättade följande historia,

vilken han bad mig lägga på minnet därför att den skulle

vara särskilt betecknande för den ryska folksjälen.

Ett järnvägståg spårade ur, det blev en

fruktansvärd katastrof och hundratals personer dödades eller

sårades. Linjen undersöktes och det befanns att

skenskarvmuttrarna bortskruvats på en lång sträcka. Det

blev undersökning och traktens folk förhördes. En

bonde erkände mycket villigt att det var han som gjort

det. Det blev naturligtvis rättegång och domaren

frågade honom, varför han begått denna handling.

— Jag måste ju ha sänken på mina fiskedon!

Min sagesman försäkrade att historien var sann och

att bonden var en hederlig och naiv själ, som icke

ville göra en mask för när. Han behövde bara sänken

och tog dem. Visserligen hände detta i de ryska

järnvägarnas barndom, men det ligger något i historien.

Han fortsatte: En ryss som är lite i gungan är bland

de bästa och oskyldigaste glada människor man kan

träffa. Han vill kyssa och omfamna hela världen, men

kan också begå de dåraktigaste, de grymmaste

handlingar, allt med samma goda humör. Och för att

komma i glad sinnesstämning kan han göra vad som

helst. Kan ni gissa vad arbetare och bönder i Omsk

gjorde för några år sedan under den värsta kristiden,

då det ej fanns sprit? De åto pressjäst och drucko

sockerdricka ovanpå. Resultatet blev ju något

enastående. Ni kan möjligen själv föreställa er?

— Nej! svarade jag.

— Nå, fråga då vilken läkare som helst! Och detta

folk skall nu civiliseras. De människor, som åtagit sig

detta, ha åtagit sig ett jättearbete. Det är som

kinesiska muren. Den härskare som påbörjade detta

världens största byggnadsföretag, det enda som möjligen

skulle kunna observeras från månen, var en man, mot

vilken Alexander och Napoleon voro pygméer. Läs

W. E. Geils bok »The great wall of China»! Något

sådant menade Lenin, men han var för hänsynsfull. Ni

skrattar. Men det jag säger är riktigt ändå!

Vad skulle jag svara på detta? Lenin fick jag

sorgligt nog icke träffa, men nästan alla de andra ledande

männen. Jag träffade dem uteslutande som konstnär

och författare, något som jag kanske framhållit i

föregående artiklar — alltså bara som människa och icke

som intervjuare eller fuskare i politik. Jag har aldrig

intervjuat någon därför att jag anser en sådan

åtgärd vara en ohövlighet. Men jag har under ytterst

hövliga former och anständighet velat titta en del

herrar in i vitögat. Detta har lyckats mig — och

särskilt i Ryssland, där jag möttes av en enastående

älskvärdhet och fick löfte att säga fritt ur hjärtat

vad jag ville, utan hänsyn. Ty jag menar ju bara väl

med allting, även om jag icke gillar det jag

observerar.

Jag gjorde till exempel bekantskap med herr

Scheinmann, chefen för Rysslands statsbank, en man full av

Scheinmann.

Lvnatjarskij

livaktighet, urbanitet, skepsis och med ett högst

originellt och tatariskt utseende. Jag tror att han är jude.

Jag frågade honom, om de hemska tecknen på hans

panna voro märken efter kriget eller revolutionen, men

han försäkrade att de voro födelsemärken. En tysk

grosshandlare från Osnabrück skulle ha sagt att de

voro märken från skyttegravarna vid Marne — men nu

satt jag minst en halvtimme med herr Scheinmann och

talade om ekonomiens poesi och valutans upphöjda

filosofi, om problem, som varken Ford eller Morgan

eller Vanderbilt någonsin kunna lösa. Men är icke

idealet självt ett problem, därför att det aldrig kan

lösas, emedan vi människor ännu äro för okunniga då

det gäller flera än fyra obekanta värden. Det finns ett

oändligt antal obekanta, så nog få våra barn

tillräckligt att syssla med. Jag skulle råda dem att

allasammans hålla sig till latinlinjen, där det icke kräves

så mycket matematik.

Jag träffade Lunatjarskij, kultusministern, åtskilliga

gånger. Första gången på hans arbetsrum innanför

en mångdubbel spärr av revolver- och gevärförsedda

soldater. Han talar alla kulturspråk och känner till den

europeiska litteraturen, även den svenska. Jag har icke

samma åsikter som han om folkbildningsproblemet eller

överhuvudtaget kulturens evolution. Men det är alltid

behagligt att tala med en verkligt begåvad man även

om ens begrepp om vetenskapligt hög standard

divergera.

Jag hade äran och nöjet att en gång bli föreställd

för fru Trotskij, en högst intelligent dam, som icke

var iklädd de kommunistiska skinnkläderna. Hon är

president i en kommission som har till ändamål att

bevara det gamla Rysslands minnesmärken av konst

och hindra att de förstöras och föras utom landets

gränser — en verkligt vacker och patriotisk uppgift.

På grund av hennes välvilja plus Lunatjarskijs

älskvärdhet fick jag ta med mig hem några få av de

miljoner ikoner, som annars skulle ha förstörts eller

bränts upp — nu, då ingen religion finns officiellt i

landet. Jag hade köpt dem på en marknad och ansåg

dem som min egendom. Det blev resonemang om

saken, ty ingen god konst får exporteras ur

Ryssland. Jag fick som konstnär ta dem med mig som ett

minne av mitt besök. För detta tackar jag fru Trotskij

och herr Lunatjarskij.

Jag gjorde ett porträtt av herr Litvinoff, han som nu

enligt europeiska tidningar reser omkring i Londons

City för att skaffa pengar. Men vi förstodo icke

varandra. Han var sysselsatt med en massa ekonomiska

problem och då jag för det första icke begrep dem och

för det andra skulle ansett det ohövligt att ge ett råd,

blev det intet andligt utbyte oss emellan. Depescher

kommo, besvarades och gingo — det arbetades under

högtryck i alla departement och jag kände mig

överflödig. Jag undrar om icke herr Litvinoff också snart

är överflödig. Men han är tillsvidare en stor

finanskapacitet, som förstår att avlyssna klangen av guldet

och prasslandet av sedlar, checker och obligationer

runt jordklotet.

Jag träffade många andra av sovjets ledande män

— privatim, på diplomatmiddagar, på mottagningar i

legationerna och vi åto kaviar, rökt sik, underbart

kött och drucko champagne tillsammans. Men

stundom längtade jag ut till mina tiggare.

Fru Trotskij

Litvinoff

Ty tiggeriet, som är förbjudet i Sverige, är en

institution i Ryssland. Det är ett yrke, lika gott och lika

tolererat som något annat. Jag vet icke om tiggarna

ha bildat någon fackförening med strejker och dylika

agremanger. Men i varje fall äro de aktade och ärade

i landet. De ha med all säkerhet icke åtta timmars

arbetsdag, ty de stå över organisation, klasskamp,

solidaritet. De äro de enda som verkligen

representera friheten i Sovjetryssland.

Ty de få göra allt som faller dem in.

Klädda i lumpor, som blotta det som eljest plägar

döljas, feta av vällevnad eller utmagrade av löss och

sår stryka de omkring i sina distrikt. Ty liksom rävar

och örnar ha de sina jaktmarker och tillåta intet

främmande intrång. Somliga äro visserligen krigsinvalider

och sticka fram en arm utan hand under näsan på de

passerande, men de flesta äro yrkestiggare, nästan

vördade av kvarterets arbetande befolkning, stora

starka män som det skulle vara en glädje att först

ge ett ordentligt kok stryk och sedan sätta i en

trampkvarn eller något dylikt. Jag ägde en speciell tiggare

som höll till på Tverskaja och bigatorna mellan den

och Bolschaja Nikitskaja. Jag försökte först ge

honom en sedel på tio miljoner rubler, men den

överlägsna blick han gav mig kom mig nästan att sjunka

ner genom asfalten. Det minsta han tog emot var

hundra miljoner rubler. Han fick sedeln och uttalade

någon mystisk formel som antingen var en välsignelse

eller förbannelse åt den välklädde främlingen som icke

förstod hans verkligt nödställda belägenhet.

Emellertid intresserade han mig och en dag beslöt jag följa

honom på avstånd för att se, hur hans affärer gingo.

Klädda i lumpor.

Min tiggare.

Jag följde honom åtta timmar och försummade min

egen middag för hans skull. Ryssarna äro ytterst

välvilliga och hjälpsamma och han inhöstade

kolossalt med pengar. Många bäckar små göra en stor

å. Vid sextiden på eftermiddagen gick han in på en

pivnaja, en ölkrog, där han tänkte dinera. Jag satte

mig vid ett bord och beställde ett glas te. Innan

tiggaren slog sig ned, gick han runt i lokalen, som

befolkades av kuskar, arbetare och bönder, och tiggde

till en bit mat. Han fick pengar vid alla bord. Och

slutligen satte han sig ned, gjorde flera korstecken

framför sin kålsoppa, åt ett jättestort schok svartbröd,

fick en mugg kvass, tände en cigarrett och beställde

en gurka, fick den, åt den och försjönk i slummer. Ty

han var däst av mat, fet och svettig av vällevnad.

Under tiden kom nytt folk i lokalen och när han gick

gjorde han sin rond igen, tiggde vid varje bord och

fick vid de flesta.

Jag intresserade mig mycket för honom, ty han var

verkligt pittoresk och hans dräkt var ett konstverk av

lump. Jag bad en gång en vän föreställa mig för

honom. Jag ville nämligen ha honom som modell en

timme hemma i min bostad. Frågan framställdes under

de hövligaste former och det gällde priset. Han

begärde en summa som i svenskt mynt översteg femtio

kronor. Nåväl — jag betalar det! Vi kommo överens

om en tid litet senare på kvällen. Men han kom

inte. Vi träffade honom dagen därpå.

— Varför kom ni inte?

Ånej, det var ingen idé. Min tid är för

dyrbar. Men vill ni betala fem tjervonsi

(ungefär etthundra kronor då) skall jag stå

Han var en jättegestalt.

modell en liten kvarts timme. Ni förstår att

jag har ont om tid!

Fräckare tiggare än de moskovitiska finnas nog inte

i denna världen.

Jag studerade en annan tiggare, vilkens

jaktområde var Arbatskajatorget. Han satt på fönsterblecket

till en charkuteributik. Han tiggde egentligen icke,

han verkade genom sin hjälplöshet, ty han var lam i

båda benen och släpade sig fram på två kryckor, då

han någon gång behövde flytta sig ur skuggan in i

solskenet, där han trivdes. Han var en jättegestalt med

en fruktansvärd bål och brutalt grova ben och armar.

Hans ansikte bestod av ett dött småleende och

saknade absolut, absolut kultur. En förfärligt stinkande

mahorkacigarrett med tidningspappersomslag hängde

stadigt i ena mungipan, medan han oupphörligt

tuggade solrosfrön och spottade ut skalen på de

passerande. Varje kväll vid åttatiden kom en käring med

en dragkärra och hämtade honom. Jag betalade honom

ett par gånger dagligen min tribut, ty jag hade en

tid min väg förbi hans revir. Jag brukade observera

honom då han flyttade sig för att komma ur skuggan,

alltefter Helios’ gång på den höstblå himlen. Samma

scen upprepades jämt. Han försökte resa sig från

fönsterblecket många gånger, men förgäves och var

gång log han ett mot makterna riktat ironiskt leende,

satte sig igen, skakade på sitt mäktiga huvud och

tycktes säga: — Så dum du är, Gud, som inte gör

slut på mig med en gång! Det är ju löjligt att jag

försöker flytta mig. Jag blir sämre i benen för var

dag som går!

Och så försökte han igen. De väldiga benen

skakade, han log bittert, och så småningom lyckades han

flytta sig en halv meter.

Men en kväll, då käringen kom för att hämta

honom och med välvilliga människors hjälp fått

honom upp på dragkärran, roade det mig att följa efter

dem för att se, var de bodde och hur de bodde. Det

var ganska sent och det började mörkna. De veko in

på Bolschaja Moltschanovka, togo av till vänster vid

Trubnikovskij och där steg tiggaren ur dragkärran,

lämnade den åt käringen och dök in på en liten krog

strax bredvid Novinskijbulevarden. Mannen var atlet,

en brottartyp. Jag är övertygad om att få professorer

förtjänade så mycket om dagen som denne fullflätade

skurk. Men hans spel var mästerligt — nå! Alla ryssar

äro ju skådespelare, men denne var en Talma, en

Coquelin, en Irving, en Ryss!

Jag studerade även en tiggare som behärskade en

del av den livliga Arbatgatan. Han låg vanligen på

knä och gjorde ideligt korstecken under det han

försäkrade att han var gammalryss och troende, en

verkligt religiös figur. Honom bjöd jag en gång en flaska

rönnbärsbrännvin. Han satte den ögonblickligen för

munnen med vänstra handen, men med högra tiggde

han hela tiden och läste böner mellan klunkarna. Aldrig

ur rollen! Många tiggare lärde jag känna, men det

skulle kanske inte intressera läsaren att bli närmare

bekant med dem. De lytta, som ligga på trottoaren och

visa sina hemska sår, de som hyckla ren apati och

icke ägna den ädle givaren en blick, de tiggande

prästerna med prästrocken i trasor och ansiktena

Han låg vanligen på knä.

Ännu en tiggare.

förstörda av alkohol, de musicerande som lutade mot

en vägg spela vemodiga stäppmelodier, de levande

skeletten, som skulle svälta ihjäl om de bleve feta, de

gamla officerarna som viskande tigga en miljard till

en varm kålsoppa — — — å, det finns mycket sådant

i Ryssland, men kanske mest i Moskva.

*

Under ett par veckor av min vistelse i Moskva

opererade ett band rånare i hjärtat av staden, vilket gjorde

den ofta sentima hemvandringen full av spänning.

Under något mer än en vecka rånades sextio

nattvandrare, vanligtvis mellan klockan tre och fem, då i

allmänhet lugn härskar där. Det kom två tre män

på en mörk gata med revolvrar och kommenderade

»Hands up!» Det var bara att lyda och hålla sig

lugn. Belysningen var dålig av sparsamhetsskäl.

Offren avkläddes ofta helt och hållet och fingo ta

sig hem splitternakna. I bästa fall berövades de endast

sina pälsar, pälsmössor, skor och plånböcker. Polisen

gjorde verkliga och berömvärda ansträngningar att

få rätsida på dessa missförhållanden, som skulle ha

undanröjts med så enkelt medel som ljus; men ljus

kostar pengar. Flera av mina bekanta kommo ut för

dessa gynnare. Två erinrar jag mig särskilt, danske

ministern, herr Schou, och en av Rysslands största

finansmän, herr Tarnowsky. Vi hade varit på samma middagar

på samma legationer. Mig rörde ingen, fast jag bodde

i en jämförelsevis öde trakt. Danske ministern hade

lyckligtvis vid tillfället på sig en vanlig överrock i

i stället för sin dyrbara päls och slapp undan med

Tiggare utanför ett kapell.

förlusten av rock och plånbok. Men herr Tarnowsky

blev av med en verkligt förnämlig päls plus en späckad

plånbok. Jag frågade herr Tarnowsky, varför han icke

som gammal officer — han hade tillhört något

gardesregemente under tsartiden — försvarade sig och slogs

som en djävul. Men det är kanske icke så lätt, när

det kommer några bovar och petar en i näsan med

sina browningar. Jag sade att en svensk slår till

ögonblickligen och fullkomligt automatiskt. — Ja, sådant

går an att säga, men realiteten ställer sig helt

annorlunda! Akta er själv mycket noga!

Nå — jag skulle också få uppleva ett överfall. Jag

hade varit borta på middag och det blev sent. Klockan

var väl något över tre och jag bad min värd skaffa

mig en av de droskor som bruka hålla i hörnet av

Tverskaja och Brjussovski. Jag kan ju inte ryska.

Jag bodde vid Bolschaja Nikitskaja och brukade i

vanliga fall åka Tverskaja fram till Tverskojbulevarden, där

det är mindre folktomt än på smågatorna, som jag

använde på dagen. Plötsligt viker kusken in på

Leontjevskigatan, en förr i världen förnäm och stilla gata.

Jag försökte klargöra för honom att jag ville fram

till bulevarden, men jag talade för döva öron.

Leontjevski var nästan kolmörk, men jag kände mig lugn

i droskan, vägen var riktig och rånarna brukade i

vanliga fall sköta om endast fotgängare. När vi hunnit

ungefär mittpå Leontjevski, närmade sig några

springande personer bakifrån. Jag tänkte: Det är väl några

kurrar som ha bråttom — och satt lugn med händerna

i ulsterfickorna. Men i nästa ögonblick sprungo två

män fram och hejdade hästen, medan en hoppade

upp i droskan till mig. Jag klämde till ögonblickligen

och lyckades träffa hakan på mannen, som ramlade

baklänges och kom med huvudet först ned i gatan.

Nå — där låg han. De två framme vid hästhuvudet

sprungo ögonblickligen och försvunno nedåt

Nikitskaja. Kusken började göra korstecken och sade något,

som jag naturligtvis inte begrep.

Jag skall aldrig glömma det otäckt dova ljudet då

lymmeln slog bakhuvudet i gatan. Jag tänkte: Nu har

jag slagit ihjäl en människa! och min första tanke var

att skaffa hjälp.

Kusken gjorde korstecken hela tiden. Jag steg ur

droskan och lutade mig över den fallne, men det var

så mörkt att jag icke kunde urskilja några drag. Jag

såg bara att han var en ung man. Han låg alldeles

stilla med armar uppåt sträck. Jag hade inga

tändstickor utan bad kusken — som fortfarande gjorde

korstecken — att låna mig en ask, men plötsligt slog

han till hästen med tömsladden och ekipaget gav sig

i väg i karriär. Där stod jag ensam med en man, till

vilkens död jag kanske var orsak. Jag sprang nedåt

Nikitskaja för att skaffa hjälp — sprang utan annan

tanke. Men efter några sekunder erinrade jag mig

att litet längre ned på gatan bodde en rysk familj,

vilkens gäst jag varit, och ansåg det klokare att fråga

dem till råds, innan jag vände mig till polisen. I ren

nervositet sprang jag då tillbaka till karlen och såg

till min glädje att han rörde litet på armarna. Jag

försökte lyfta honom, men han låg där som en

köttklump — intet att få riktigt tag i! Jag sprang till

mina bekantas bostad och fann dem ännu uppe och i

full fart med jazz och madera och andra underbara

drycker, ty ryssarna vilja egentligen aldrig lägga sig.

När jag framfört mitt ärende, sade familjefadern helt

lugnt: — Nitschevo! är karlen död, så har ni gjort

landet en tjänst! Vet ni, vi ryssar äro så många att

en mer eller mindre spelar ingen roll. Slå er ner, ät

och drick och var glad och gör er inga

samvetsförebråelser!

Och — sådan är min natur — jag slog mig ned,

åt, drack och vart så småningom glad.

Vi hörde aldrig talas om någon ond, bråd död på

den gatan. Antagligen hade karlen kvicknat till så

småningom.

Men min värd berättade om ett rån som hänt ett

par dagar förut. En folkskollärare hade blivit hejdad

på hemvägen av tre skurkar, vilka klädde av honom

helt och hållet. De togo till och med ifrån

honom hans pincené. Men som han var mycket närsynt,

bad han som en nåd att få tillbaka pincenéen, ty

utan den var han absolut hjälplös. Efter någon

överläggning fick han den som bevis på deras goda

hjärtelag och traskade hem till sin bostad helt och hållet

naken — så när som på pincenéen. Han bodde ett

par kilometer utanför stan och detta hände i början av

november. Jag skakar av köld och medlidande, då jag

söker sätta mig in i hans situation.

Jag vill icke med denna historia påstå att

osäkerheten är större i Moskva än i någon annan storstad.

Vi minnas, hur apacheband under veckor ha

terroriserat delar av Paris — för att nämna ett exempel.

Då voro de ständiga fångtransporterna farligare.

Dagligen såg man på gatorna hopar av häktade, ledsagade

av soldater eller gendarmer med revolvrar. Det hände

stundom att någon av de anhållna sökte smita i något

lämpligt gathörn. Pang, pang, pang! Revolvrarna

började fungera. En gång fick en stackars gammal

oskyldig kusk en kula i ryggen, där han satt lugn och

fridfull i sin droska. Jag gick dit och konstaterade en

blodpöl, där ekipaget stått. Men ingen ryss ägnade

ett ögonblicks tanke åt händelsen. Ty det finns ju

så många ryssar — — —

*

Jag flög över Moskva en härlig höstdag. På grund

av en särskild artighet från Junkersbolagets sida fick

jag uppleva denna sensation. Jag vill minnas att

Valdemar Langlet, som på genomresa befann sig i Moskva

och hade förbindelser, inspirerat någon av bolagets

tjänstemän att ta mig med. Tusen meters höjd! Under

oss lågo staden och omnejden i en obeskrivlig

färgblandning av grönt och rödviolett och de gyllene

kupolerna brunno som heliga eldar, slogo upp som

flammor mot oss. För resten kan sådant icke beskrivas

— det måste upplevas.

Jag flög en annan gång med ett hydroplan som

tillhörde utställningen. Vi flögo lågt den gången,

knappa trehundra meter. Luften var disig och grå,

trist och olycksbådande. Men just då vi flögo över

Kreml kom en solstråle och svepte som en kåre av

guld över landskapet, bara ett par sekunder, men

det var nog. De vita klostren glödde, den ringlande

Moskvafloden skalv av bris och de höstgyllene

parkerna blevo skogseldar för att i nästa ögonblick

slockna. Mannen vid ratten vände sig om och log

och pekade nedåt med den lediga handen. Var lugn,

min gosse, jag observerar med alla sinnen! ville jag

säga, men vi menade väl samma sak och den blev

osagd.

*

Flygfältet utanför Moskva är idealiskt och där

övas av alla krafter. Ryssarna äro kanske icke ännu

så goda flygare, men de skola bli det, då de övervunnit

sitt orientaliska laisser-aller och den oförsiktiga

djärvheten. Detta skola de lära i luften. Ännu gå tyskarna

i täten med erfarna krigsflygare. Det är en verklig

glädje att flyga med en tysk som kan sitt yrke.

Men det är också intressant att se det underbara

livet på Chodynskojeplatsen med hundratals maskiner

och flygare av nästan alla raser. Små kolsvarta

kaukasiska officerare som rulla fram sina barbariska r, vilka

verka krig och örlig. Eller sköna grusiner med

sammetsögon och koketta later. Eller pojkar från Krim

med badortselegans och oklanderlig engelsk dress. Men

där fanns också verkliga »lederne Menschen»,

kommunisttyper som ha föga aning om den s. k. yttre

anständigheten — för att nu inte tala om den inre.

Där leves ett intensivt liv; man ryckes med. Man

vill upp över molnen. Och man börjar misstänka att

man möjligen är för gammal att förstå den moderna

tiden och spå vad dagen bär i sitt sköte.

Jag fick en historia på flygfältet av en

kosackofficer.

Det var kommunistmobilisering och fullt av

härligt soldatmaterial. Men sorgligt nog fanns en mängd

simulanter — alldeles som hos oss.

Förste simulanten: — Ja ä så sjuk så.

Läkaren: — Var är du sjuk?

— Ja har dålit hjärta.

— Ja, det har Rykoff också, men han arbetar ändå.

Gå och ställ dig i ledet.

Andre simulanten: — Ja ä så sjuk så.

— Vad är det för fel med dig?

— Ja har magkräfta.

— Det har Trotskij också, men han arbetar ändå.

Du är antagen.

Tredje simulanten: — Ja ä så sjuk så.

— Vad är det med dig?

— Ja ä toki!

— Det är Lenin också, och han arbetar ändå.

Antagen!

BLAND GATANS ELÄNDA, HELIGA FÄDER, DIPLOMATER OCH FINANSFOLK I MOSKVA.

På Tolstovskijgatan, en av utlöparna från

Smolenskij Rinok, den stora marknadsplatsen, står den lilla

furstinnan Irina Vasiljevna och småfryser i duggregnet.

Hon står alldeles i rännstenen, ty bakom henne måste

vara plats för fotgängare. Framför henne, på den av

smuts klibbiga, ojämna stenläggningen, ligger en

mattstump och på den några koppar av gammalt Sèvres,

ett halvt dussin förgyllda silverskedar med vapen och

furstlig krona, ett parasollhandtag av drivet silver

och ett ställ med teglas i vacker kristall. Bredvid henne

står en korg, och i den har hon ett stycke guldbrokad

och några gamla spetsar, som engång prytt hennes

mor, den tiden hon gjorde les honneurs i hennes fars

palats, vilket nu är bebott av några hundra

halvsvältande människor, sedan det nödtorftigt reparerats efter

revolutionen. Själv bor hon där icke. Hon bor långt

borta i Dorogomilovskajaförstaden, i närheten av

Brjanskijstationen, med sin gamla mormor och sin

lille bror, den stackars Igor, som har lungsot, i en

stor sal i sällskap med fyra andra familjer. Hennes far

arkebuserades redan i början av revolutionen och

hennes mor — — — det sista hon minns av henne var ett

En torgtyp.

skrik — och nu är hon borta. Om hon icke blivit

dödad, har hon säkert tagit sitt eget liv.

Den lilla furstinnan är bara tjugu år och försörjer

sin gamla bábuschka (mormor) och sin bror. Hennes

händer äro röda av hårt arbete, bröstet börjar sjunka

in och hon hostar litet. Hennes kappa är mycket nött,

och den lilla boan, som skyler hennes magra hals, är

maläten. Men hennes ögon äro som slocknande

stjärnor, milda och ljuva, och hennes hår är som natten

själv.

Till höger om henne står en rödnäst karl med lurvigt

skägg och smutsigt, långt hår under en väldig

fårskinnsmössa. På gatan framför honom ligger en hög

ikoner och en mängd små kors av silver och

mässing i en gammal vacker kopparskål med figurer i röd

och grön emalj. På Irina Vasiljevnas vänstra sida står

en fet gammal kvinna med blårött ansikte och skriker

ut sina skatter, en handsymaskin, ett handklaver och

två fruktansvärda oljetryck i breda, flugfläckade

förgyllda ramar.

Så långt man ser åt höger och vänster om Irina

Vasiljevna stå människor som bjuda ut de vanligaste

och de märkvärdigaste saker, gamla kläder, stolar,

bord, kinesiska bronser, gamla skor, guldbroscher,

nattkärl och handkannor, armband, pärlor, kubistiska

och futuristiska tavlor, gamla mynt, bolstrar och

kuddar, positiv, strumpor och vantar, pendyler,

skinnvästar, Knut Hamsuns böcker, kaukasiska dolkar,

klysopomper, filtar, kameror, fotografiska plåtar och

mycket annat som icke tål dagsljuset. Och motsatta sidan

av gatan är lika fullsatt av folk och ting. Mellan de

båda raderna av försäljare rör sig en ström av

spekulanter och nyfikna. Man ser få välklädda men många

»lederne Menschen», skinnklädda kommunister eller

psevdokommunister, ty skinnkostym är nyttig och

praktisk som skyddande likhet i detta ofria frihetsland, som

styres med järnhänder.

Och här göras verkligen affärer. Smutsiga sedlar

byta ofta ägare och man tvingas nästan lika ofta att

undra, vilken användning den lycklige köparen kan

ha för de konstiga ting han förvärvat.

Ty här är en av Moskvas många marchés aux

puces, loppmarknader, fast denna står åtskilligt högre

i valör än den parisiska, där det mesta är skrot. Och

här stå många, många, som sett bättre dagar och nu

söka avyttra det lilla de möjligen lyckats rädda undan

revolutionens rövarband. Gatan är kantad av många

förtvivlade hjärtan och av hjärtan som stelnat till slö

likgiltighet, men även av listiga och förslagna

bovsjälar, av tjuvar och underjordiska figurer som för en

slant äro färdiga till vilket brott som helst.

I detta sällskap står den lilla furstinnan Irina

Vasiljevna för att skaffa mat åt bábuschka och den stackars

Igor. Hon har intet brott på sitt samvete, hon har ett

barns oskuld, hon rår icke för att hon står här med

frysande själ och kropp. Men vem bär skulden? Vem

bär skulden? Tron icke, herrar kommunister, att

jag beklagar henne därför att hon är furstinna —

förlåt! varit furstinna! Men det är ett oskyldigt

hjärta som lider! Och var ha ni gjort av

hennes mor?

Ju närmare man kommer Smolenskij Rinok tätnar

folkmassan för att bli nästan kompakt inne på själva

marknadsplatsen. Här måste man följa med strömmen,

En full ryss är lycklig.

som stundom kondenseras så att man lämnar gatan

med fotterna och bäres bort. Här trängas det väldiga

Rysslands alla folkraser mellan de långa raderna av

salustånd, där landets alla produkter utbjudas. Men

det hela går lugnt till och ordningen är oklanderlig.

Här kommer det ryska gemytet till sin rätt. Det är

som om en enda stor glad familj skulle vara på utflykt

för att roa sig, en familj av glada barn — om också

somliga äro åtskilligt vanartade. Här får man stundom,

fast mycket sällan, se en berusad person. Men en full

ryss är så lycklig, så vänlig, så oskyldigt glad, att

man nästan avundas honom. Han vill hela världen väl,

han vill begrava ditt ansikte i sitt stora skägg och

kyssa dig som om du vore hans älskarinna. Men en

svensk kommer lätt i bärsärkaraseri, när han fått några

glas. Jag kan icke hjälpa att jag gör jämförelser.

Jag vet ej hur många gånger jag besökt detta

Smolenskij Rinok och den ännu större marknaden

Sucharevskij Rinok i sällskap med min vän, den store

moskvakännaren Olof Ohlsson, förre direktören för

N. K:s moskvaavdelning, vilken med aldrig tröttnande

välvilja ställde sin tid och sin erfarenhet till mitt

förfogande, hjälpte mig ur babyloniska förbistringar och

andra små malörer, vägledde och förklarade. Ty dessa

marknader äro det för Moskva mest karakteristiska,

med deras vimmel av olika typer och deras folkliv

som är oemotståndligt lockande för en konstnär av

mitt kynne. De äro för övrigt de största permanenta

marknader i världen. Folkmängden på Suchareva

beräknas dagligen till mellan fyrtio och sextio tusen

personer. Smolenskij Rinok är åtskilligt mindre, men

med samma liv.

Suchareva är överväldigande. Där finnes allt att

köpa, från diamanter och pälsverk till gamla kläder

och järnskrot, och där göras affärer av folk från alla

delar av Ryssland, från Vladivostok till Leningrad, för

att icke tala om handelsmän från grannländerna. Man

har beräknat, att Ryssland består av ungefär

etthundratolv olika folkstammar. De som frappera mest på de

stora marknaderna äro tatarer, judar, grusiner, kineser,

perser, greker, armenier, baschkirer. Från morgon till

kväll pågår kommersen. Man äter och dricker under

bar himmel eller i särskilda matstånd. Man har börs

och gör valutaaffärer, skriker, gestikulerar, kysser eller

utbyter vänliga glåpord. Det hela är icke färgrikt

som i en orientalisk basar, ty smutsen gör allt grått,

men det är orient, det är Asien. Och är man som

jag immun mot all slags ohyra, så är det ett

obeskrivligt nöje att blanda sig in i folkmassan, ströva omkring

i timtal, observera, studera och lyssna till sorlet av

de olika språken och betrakta de olika typerna, köpa

och framför allt pruta. Ledsamt nog är det omöjligt

att använda skissboken. Man får lita på sitt minne.

Och slutligen lämnar man skissboken hemma och dyker

utan tekniska hjälpmedel ned mitt i detta vågsvall av

underligt primitiva och ändå förslagna, för oss nästan

overkligt främmande människobarn och koncentrerat

liv. Har man nött ut skosulorna kan man få dem lagade

på en liten stund av någon av de hundra skomakare,

som sitta bakom Sucharevatornet och ha sina

verkstäder med sig i fickorna. Men det är kanske trevligare att

se på hur en rysk bonde får sina stövlar reparerade

och under tiden studera hans fötter, mönstra av något

som ej kan uttalas. Och blir man hungrig, kan man,

om man inte vågar sig på fårkött och lök serverat

med fingrarna av en kolsvart kaukasiska från en

portativ järnspis, över vilken ett av hundra nationaliteter

upprört damm ryker, köpa sig ett vidunderligt

härligt päron från Krim eller en klase druvor av den

gudomliga, något avlånga sort från Turkestan, som

kallas damskije pálschiki

»Damenfingertrauben», översatte en ryss för mig. Och jag frågade,

varför de kallas så.

— Weil sie so süss sind! svarade han. En gammal

ryss, fruntimmerskarl ut i fingerspetsarna, en stor filur,

för resten.

Och när man sent omsider tröttnat på Suchareva,

går man med hjärnan full av främmande och virvlande

intryck söder ut, nedför de breda och präktiga, fast

kanske något gråmelerade gatorna Spelenka och

Lubjanka och hamnar så småningom på sin liv- och

husrestaurang, det kaukasiska Medvjed, där man får

tomatsallad och spädgris, såvida man icke är bjuden

i familj, vilket oftast var fallet med mig. Och den ryska

maten är underbar om den njutes i en gammal god

rysk familj med anor från bättre tider. Där är

gästfriheten utan gränser, och den utnyttjas också. Inom

kort kan bordet vara tätt inramat av objudna och dock

välkomna gäster, och en sakuska av kaviar och

allsköns läckerheter trollas fram. Ceremonien börjar med

korstecken. En äkta ryss tar alltid tre glas vodka

innan han börjar tugga på något, och sen är han färdig

att äta så att en europé kan blekna.

Och efter den myckna och mäktiga maten komma

kaffet och likörerna fram. Kanske har man lyckats

rädda undan den stora förstörelsen ett lager av de

gamla dryckerna, som före revolutionen förgyllde upp

tillvaron. I så fall dignar bordet snart under en mängd

flaskor av olika och fantastiska former. Där finnas

Rebínovaja Néschinskaja (rönnbärslikör). Där

doftar Pomeránsevaja, där svider Pertsóvaja

(rödpepparbrännvin), där lenar Annísovaja

(anisbrännvin), där glöder mörkt det goda Spótikatsch

(svarta körsbär), där lysa Klúkvinaja (tranbär) och

Brusnítschnaja (lingon), det simmiga

Slívjanka (blåa plommon), där väntar det aromatiska

Zúbrovka (ett välluktande gräs) och det röda

Malínovaja (hallonlikör) på förstående avnämare.

Och gitarr och balalajka tagas ned från väggen,

sånger klinga, tungsinta eller vilda rosor från stäppen

eller bergen eller rörande kärleksmelodier, heta av

längtan eller dystra av förtvivlan eller triumferande i

segervisshet.

Ty ryssarna leva i musik.

*

Den 3 december, dagen före en av ryska kyrkans

största helgdagar, var vespergudstjänst i Donskoj

Muschskoj monastir (Guds moders av Don

kloster) och jag skulle få tillfälle bevista densamma.

Det skulle bli särskilt högtidligt, ty ryska kyrkans

överhuvud, patriarken Tichon själv, skulle hålla

mässan. Här hade han suttit häktad ett år för

antibolsjevistisk propaganda. Man påstår att det var de ledandes

avsikt att arkebusera honom, men klokheten fick råda

och han fick leva. I stället fingo några biskopar och

en del andra präster böta med livet för sina åsikter.

Klostret är ett av Rysslands förnämsta och

grundlagt år 1592 av tsar Feodor I. Den ståtliga katedralen

är grundlagd år 1684 av Peter I:s syster Jekaterina.

För övrigt finnas inom de imposanta röda murar, som

omgiva klosterkomplexet, ytterligare sex kyrkor, en

kyrkogård och en del dormitorier. På kyrkogården

ligger gräddan av Moskvas gamla aristokrati begraven

utom en stor del av dess lärda och diktare.

Mässhakeklädd präst.

Det hade blivit kallt, hela femton grader C., och väl

ombonade satte jag och mitt sällskap oss i

automobilen, som skulle föra oss ut till klostret, som ligger

i södra utkanten av staden, ganska ensligt i en trakt

som anses osäker, och en god halvtimmes väg från

min bostad. Snön låg sedan nästan en månad tillbaka

och det blev en vacker färd i den mystiska belysningen

från våra lyktor, ty det var sent på kvällen. Staden

blev allt ödsligare, ju längre vi kommo från centrum,

och den långa Donskajagatan tycktes utdöd. Här skulle

jag icke vilja gå ensam en kväll eller en natt. För

övrigt hade vi de sista dagarna hört rykten om flera

överfall och rån just i denna trakt.

Äntligen voro vi framme. Vi voro tydligen sent ute,

ty katedralen var proppfull av vesperfirande. Framför

den väldiga, gyllene, i vaxljusskenet glimmande

ikonostasen rörde sig präster, korgossar och nunnor —

eller kanske det var barmhärtighetssystrar. De höllo

på att ordna sig till en sångkör och snart ljöd sången,

högtidlig och vacker.

En dam av mina följeslagare viskade plötsligt:

— Ni måste träffa och tala med patriarken! Han

talar säkert engelska, ty han har varit en tid i Amerika.

— Men jag vill inte alls träffa patriarken. Jag vill

inte störa honom i hans ämbetsutövning.

— Å, det dröjer länge, innan han skall uppträda!

Vänta här bara!

Och hon försvann i ett mörkt hörn. Om några

minuter kom hon tillbaka och sade:

— Nej, ni kan inte få träffa honom. Han vågar inte

tala med några utländska skriftställare. Han trodde

tydligen att det var fråga om intervju, fast jag

försäkrade att så inte var fallet. Och man kan ju inte

undra på att han är försiktig efter allt han genomgått.

Men ni kan få se honom, medan man klär på honom

till mässan.

— Men jag vill inte alls se honom, förrän han

tjänstgör.

— Se så, kom nu bara! Och hon drog mig helt

sonika runt några pelare och igenom folkmassan, där

den ej var så packad. Halvt motvilligt fogade jag

mig i den vänliga och energiska damens önskningar.

Vi kommo till en gallergrind, utanför vilken en

gammal präst med hyggligt utseende — fast något

smutsig — väntade. Damen hade tydligen försänkningar

även på klerikalt håll. Att hon hade politiska

förbindelser visste jag förut.

Den gamle prästen grinade vänligt mot mig, tog

mig i armen och i nästa ögonblick befann jag mig i

ett rum bakom ikonostasen med utsikt över högaltaret

och i ett sällskap av åtminstone ett tjugutal präster,

som emellertid icke visade någon som helst förvåning

över min närvaro. De pratade med varandra helt

gemytligt och ganska högljutt. På ett bord lågo några

högar nattvardsbröd, som de räknade och tycktes dela

mellan sig. Några mumsade ogenerat på de heliga

bröden och talade med maten i munnen.

Jag frågade min ledsagare, som fortfarande höll mig

under armen, om han talade något annat språk än

ryska, men han skakade på huvudet, drog mig genom

en flock andliga i lysande mässhakar, ställde mig mot

väggen, pekade med ett smutsigt finger på en gammal

man med trött utseende och vitt skägg och sade

något, av vilket jag endast uppfattade orden

patriark och Tichon. Så tog han en bok ur fickan,

öppnade den och gjorde med sitt sorgkantade pekfinger

några rörelser som om han ritat i boken, grinade

vänligt och sade: paschaluista! (var så god!). Därpå

försvann han. Han menade således att jag helt ogenerat

kunde börja teckna. Men jag hade ingen skissbok. Mitt

enda tillhygge i den vägen var en liten annotationsbok

och en usel blyertsstump. För övrigt tyckte jag att

det var opassande att utöva mitt yrke på denna plats

och i denna situation. Några steg från mig stod

högaltaret, strålande av ljus, monstranser och andra

heliga ting, vilkas användning jag icke förstod, och

runtomkring detsamma bugade och nego högre och lägre

prelater i skrudar av guld och silver.

Lägre prelater i guld och silver.

På en stol satt patriarken och såg fortfarande trött

Patriarken Tichon.

ut. Plötsligt nalkades honom en mässhakeklädd präst,

tydligen en biskop, med en päronformad huvudbonad,

prydd med lysande stenar. Hans dräkt sken av guld.

Patriarken satt iklädd en enkel kjortelliknande vit

dräkt och hade obetäckt huvud. Han sträckte ut

handen åt biskopen, som bugade djupt, kysste sin förman

på kinder, mun och hand, bugade och neg och viskade

något i den gamles öra mellan kyssarna. Så vinkade

biskopen, och några andra lika lysande präster kommo

till och började kläda om patriarken till den heliga

akten, vilket skedde med många tecken och under.

Och nu kom jag ihåg, vad min kunniga

följeslagerska några dagar förut berättat, att patriarken i dag

skulle bära den vita tiaran med ett diamantkors överst

på hjässan, värderat till så och så många miljoner!

Och nu nalkades det stora ögonblicket. Några

präster — de hade blivit flera under tiden — öppnade

ett skåp och togo fram en massa päronformade och

juvelbesatta mitror och provade dem på sig själva

och på varandra. De trängdes omkring mig, och jag

kände mig som en stackars bortkommen

smålandspojke, direkt från skogen tagen. Jag kände mig

överflödig, i vägen, på galen plats i livet. Och nu först

märkte jag att jag frös alldeles ohyggligt. Det var

femton grader kallt ute och åtminstone fem grader kallt

inne i kyrkan. Prästerna hade väldiga filtstövlar under

sina kjolar, och de redde sig nog, men jag hade tunna

skor och inga galoscher. Icke ansåg jag det heller

passande att hoppa och slå klackarna emot varandra eller

ta åkarbrasa. Jag började tröttna på det hela och

tänka på lunginflammation. Stengolvet var säkert minst

femton grader kallt. Bragt nära förtvivlan frågade jag

närmaste höge prelat om han kunde tala något

kulturspråk, men han log bara vänligt och skakade sitt

långhåriga och långskäggiga huvud under det han ordnade

sina lockar, vilket de gjorde alla för resten. Det såg

ut som om håret skulle ligga på ett särskilt rituellt sätt.

Jag frågade alla som stodo i närheten om de kunde

tala franska, tyska, engelska eller latin, men de bara

skakade på lockarna och logo.

Ute ifrån kyrkan hördes sången avlägset och

vackert. Jag trängde mig fram till gallret, genom vilket

jag kommit in, men det var stängt. När jag vände

mig om, fick jag till min förvåning se en ytterligt

elegant, frackklädd herre mittibland mässhakarna. Han

höll just på att kyssa en biskop på kinder och händer.

Jag närmade mig honom med skallrande tänder och

frågade, om han kunde tala franska.

— Certainement, monsieur!

Jag bad att bli utsläppt.

— Men skall ni inte först teckna patriarken, eller

har ni kanske redan gjort det? Jaså inte. Skynda då

på — ni har bara ett par minuter på er. Genera er

inte! Gör en hastig skiss. Ställ er här!

Och han sköt undan ett par präster.

— Mitt namn är baron P. Ni behöver inte presentera

er. Jag vet vem ni är. Vi sågo varandra på

militärparaden häromdagen.

Jag tog fram min usla annotationsbok och gjorde

patriarken med några streck. Baronen betraktade mitt

arbete över min axel.

— Utmärkt, monsieur Engström, men ni fryser ju!

Ni skakar ju! Pardon, jag måste bort, adjö! Au revoir!

En biskop.

Han sprang bakom högaltaret i det han gjorde några

hastiga korstecken.

I nästa ögonblick greps jag i handen av den förste

gamle prästen, han med sorgkanterna, och leddes ut

genom den nu öppnade gallergrinden. Utanför stod

mitt kvinnliga sällskap och log:

— Var det inte intressant?

— Jo, men jag håller på att frysa ihjäl!

— Ja, men först måste vi se på själva

högtidligheten!

Assisterad av sju biskopar skred Tichon

majestätiskt genom kyrkan och välsignade oss alla, kläddes av

ståten i allas åsyn och försvann medan jag ursinnigt

försökte sparka värme i mina stelfrusna fötter bakom

en väldig pelare. Jag hade fått nog och sett nog. Men

jag hade i alla fall fått se det dyrbara diamantkorset

och fått ett minne av ett gammalt trött ansikte med

ganska mycken kultur bakom de för övrigt borgerliga

dragen.

Jag reste hem under det att hela skelettet skallrade

i kroppen, lade mig till sängs efter att ha darrat ned

ett stort glas te och några gram kinin och vaknade med

den förnämligaste ryska snuva i hela Moskva.

Det förvånade ingen, då jag berättade att jag icke

kunnat göra mig förstådd av någon av de många

poper och biskopar jag sammanträffat med. Då man

vet att ryssarna äro kända som verkliga språkgenier,

förefaller tillståndet tröstlöst och man kan förstå en del

av bolsjevikernas animositet mot andligheten.

*

Direktör Olof Aschberg.

En framstående publicist.

Ryska Kommersbanken, vilkens president

bankdirektör Olof Aschberg var under min vistelse i Moskva,

var den enda bank i Ryssland som icke såg ut som en

drängstuga, klibbig av smuts och översållad med

cigarrettstumpar och solrosfrön. Belägen i hörnet av

Petrovka och Kusnetskij Most, två av

huvudpulsådrorna i staden, var den ett mönster av elegans,

komfort, liv och rörelse. Redan därför att huset sköttes

om bättre än något annat hus i Moskva, liksom lyste

det upp allt det gråa och trasiga i trakten och gjorde

det mindre sorgligt att skåda. I dess eleganta

direktionsvåning och framför allt i dess lunchrum, inredda

med smak och enkel solid komfort, hade jag nöjet

sammanträffa med många av Rysslands mest framstående

personligheter på många områden, ej endast det

ekonomiska. Och där visste man att man också träffade

svenskar. Flera rum voro inredda med tanke på att

mottaga gäster som av någon anledning stodo i

relation till banken och man kunde tillbringa sin dag där

utan att ha någon känning av att man befann sig i

en delvis sönderskjuten stad, där tiggare och andra

olyckliga eller lata individer kantade gatorna. Över

femhundra personer sysselsattes i etablissemanget. Jag

undrar just, hur där ser ut nu. — — —

Där sammanträffade jag nästan dagligen med herr

Tarnovsky, en av Rysslands mest framstående

ekonomiska kapaciteter, f. d. gardesofficer och välkänd från

Urga till Novgorod. Där hade jag tillfredsställelsen

att göra bekantskap med presidenten för republiken

Karelen, Edvard Gylling, en man med högst

ovanlig karriär bakom sig. Vi talade icke politik. Hur

många svenskar veta att det finns en republik vid

namn Karelen och att dess huvudstad heter

Petrosavodsk och ligger vid Onegasjön?

Där träffade jag en gång en man som i sitt förvar

ägde den vackraste Murillo jag någonsin sett — och

det vill icke säga litet. Han ville bara ha tiotusen pund

för den och det var den värd, men jag hade för

tillfället icke så mycket pengar i plånboken. Dit kom

den unge furst G. och visade mig miniatyrer,

beundransvärda konstverk, porträtt av förfäder, som väl

skulle vänt sig i sina gravar, om de vetat om

ynglingens företag. Men han hade det svårt och trodde

Tarnovsky.

Gylling.

Madame Kollontay.

att jag var en rik man därför att jag vistades så mycket

i banken. Jag sörjer över den desillusion jag mot min

vilja beredde honom.

Men framför allt: Där hade jag äran och nöjet

att sammanträffa med madame Kollontay, världens

första kvinnliga minister, för närvarande

sovjetrepublikens diplomatiska ombud i Norge. En högst

förtjusande minister!

Hon hade en dag antagit inbjudning till lunch i

banken tillsammans med andra diplomater, en del

av bankdirektionen och min obetydlighet. Jag skulle

göra hennes porträtt och hennes bekantskap och

naturligtvis försummade jag ej att i god tid bereda mig

på sammanträffandet med en så världshistorisk

personlighet. Det blev verkligt minnesrika stunder. Porträttet

var snart undanstökat, ty så karakteristiska drag kunna

ju ej annat än inspirera. Lunchen började och vi

lyssnade alla hänförda till hennes blixtrande konversation.

Ty madame Kollontay är en dam med ovanligt stor

erfarenhet på alla områden, alldeles som det höves en

diplomat. Hon torde vara en av samtidens mest

frigjorda kvinnor och hennes teorier om kärleken äro för

välkända för att behöva upprepas här. Hon

representerar den sanna kommunismen i dess uttrycksfullaste

form och man torde kunna säga att hon genomfört den

även i praktiken.

Helt nyligen blev hon av sin regering utnämnd

till hederseldare i sovjetmarinen, en

utmärkelse som kommit få kvinnor till del. Jag tror icke ens

att hennes man på sin tid hade denna distinktion, om

han även kunnat vara kvalificerad därtill som sjöman.

Man berättar från Norge en oskyldigt pikant

historiett från hennes officiella tillträdande av sin

ansvarsfulla post.

När hovmarskalken underrättade madame att hans

majestät konungen ämnade emottaga henne i

högtidlig audiens en viss dag, svarade hon att den dagen

icke passade henne riktigt, ty hennes klänning kunde

icke bli färdig till dess. Varpå hovmarskalken något

chockerad genmälde, att utländska ministrar alltid

brukade ha sina uniformer i ordning för att vara beredda

på vilken dag som helst majestätet önskade mottaga

dem.

Är det icke förtjusande, detta drag av äkta

kvinnlighet? Hennes majestät kvinnan kontra suveränen!

Madame Kollontay måste till sin ledsnad använda

en äldre klänning än hon önskat och infann sig på

bestämd tid iklädd den gamla, men säkerligen högst

eleganta dressen prydd med sovjetstjärnan och det band

som åtföljer den höga värdigheten av

hederseldarskap i sovjetmarinen.

Ty bolsjevikerna ha så småningom insett

nödvändigheten av ordnar och yttre utmärkelser och den norske

sagesmannen tillägger kanske något mera spetsigt än

kavaljersmässigt att madame Kollontay måhända icke

var alldeles frigjord från vildens naiva smak för

lysande och färgrika prydnadsföremål. Så elaka kunna

män vara. Men även en minister måste kunna tåla ett

skämt och hålla god min. Det stärker hans ställning.

*

På eftersommaren i år, medan det ännu var riktigt

varmt, förekommo i Moskva en mängd fall av

exhibitionism, enligt vad jag låtit mig berättas av fullt

trovärdiga personer. På Moskvas förnämsta gator

uppträdde män och kvinnor absolut nakna, om man

undantar ett rött band tvärsöver bröstet. På bandet stod:

Bort med all falsk blygsamhet!

Sådana yttringar av verklig frigjordhet förbjödos

emellertid, sedan de pågått en tid, en åtgärd som

förefaller mig klok, om också ej riktigt konsekvent.

Man har liknande erfarenheter efter den stora

franska revolutionen och måhända efter alla stora

omvälvningar av världsskakande art. Men så småningom

tar man på sig kläderna igen. Så småningom glider allt

tillbaka i de gamla hjulspåren eller åtminstone i spår

som icke divergera alltför mycket från de gamla.

*

Men sådant där är kanske icke så farligt. Det kan

vara okynne, sjukdom eller dumhet. Det kan till och

med vara löjeväckande och i och med detsamma är det

dömt till undergång.

Men jag såg en dag i Moskva en sak som kom

mig att bli het av olust och något som liknade hat.

Inne på en gård till ett privathus, vilket engång ägts

av en aktad och framstående vetenskapsman, som gjort

sitt land heder, låg ägarens porträttbyst i marmor av

Rodin, ett av konstnärens bästa arbeten. Den låg halvt

övervuxen av ogräs, smutsig, illa åtgången. De

skurkar, som plundrat denna vetenskapens stilla boning,

terroriserat dess kvinnor och barn, förstört och rivit

ned, skjutit och krossat, hade icke orkat draga

konstverket längre eller blivit överraskade under

ogärningen. Det hade legat där ett, kanske två år.

Jag gick nästan dagligen förbi gården. En vacker

morgon var bysten borta, som jag hoppas räddad.

Nu vet jag mycket väl att den dag som i dag är

sådant är uteslutet på grund av högsta ledningens

vaksamhet och aktning för konst. Men det har dock

engång fått ske och krafter som icke kunnat behärskas

ha medvetet släppts lösa.

I MOSKVAS UNDERJORDISKA NÄSTEN BLAND KROGSLÖDDER OCH NATTLOKALERNAS FIGURER.

Ett fick jag grundligt lära mig i Moskva: att icke

bli förvånad över något. Möjligen har jag därmed

förlorat en mänsklig egenskap, men jag riskerar defekten,

ty det lugn som blev resultatet uppväger helt säkert

förlusten. Tiggarnas mest fantastiska brist på kläder,

vilken i början kom mig att helt diskret studera deras

yrke, upphörde snart att frappera. Häktningarna på

gatan och dragna revolvrar förlorade inom kort sina

behag som sensation, ohyran som jag såg kräla i hår

och på kläder ingav mig redan efter kort tid ingen

fruktan och till och med smutsen fick ett försonande

skimmer över sig, ett slags ærugo nobilis, ty den

är lika gammal som orienten. Kontrasten mellan de

tusen kupolernas guld och de gråa människotrasor som

i oavbruten ström trängdes i djupet under dem var i

början litet svår att smälta, men så länge de gråa

trasorna kyssa kyrkornas av smuts gråa trappor och

befinna sig väl därav, blir man eftertänksam och

dömer ej brått.

Ej långt från hjärtat av staden finnes ett torg, vars

namn är Chítrio Rínok. Skälmtorget torde det

kunna översättas. Det är omgivet av ruskiga hus, nu

delvis förstörda eller vanskötta och till stor del

innehållande krogar, som varit och äro tillhåll för

underjordiska och förkomna individer av båda könen.

Regeringen har visserligen genom razzior lyckats

oskadliggöra en avsevärd procent av det fruktansvärda byke,

som har sitt tillhåll där och i omnejden, men det

rekryteras, och den ungdom som leker i rännstenarnas

gyttja är erfaren i allt som har med lagbrott att göra,

överhuvud allt mänskligt, då detta närmar sig det

djuriska. Man berättade, att bovarna vid torget hade

taxor på olika slags mord. Under min vistelse i

staden begingos ett par sådana av folk därifrån, men

mördarna upptäcktes, tack vare polisens energi.

Kvinnotyper i en asyl.

Vid torget fanns ruinen av ett stort hus. Jag

tittade in i det genom de tomma fönstergluggarna och

blev vittne till scener!

Allt trä i huset var borta, och på jordgolvet, i

källartrapporna, i vinklar och vrår trängdes män och

kvinnor. Och golvet, jorden! Ruinen var tydligen hela

traktens bekvämlighetsinrättning i förening med glädjehus.

Jag höll på att slå volt baklänges av stanken. En

liten pojke räckte ut tungan åt mig och ett par

halvnakna kvinnor skrattade och vinkade.

Från en krog.

Men jag var redan stålsatt mot överraskningar och

gick med äckel i min själ, undrande när sovjet skall få

råd att riva ned dessa kvarter och bygga palats i

stället, som man på sin tid gjorde med liknande

trakter i London. Jag gick in på en pivnaja (ölkrog),

fast mitt sällskap påstod det vara riskabelt vid det

torget. Jag fick dåligt öl, som jag måste dricka ur

flaskan direkt, ty glaset inbjöd icke till användning.

Man gapade på mig några sekunder, ty jag var för

välklädd, men besvärade mig ej vidare. Och jag hade

snart sett nog av trasor och apati. Gick ut och fick

en istvóschtschik som för några miljarder körde oss

hem till goda vänner och kultur.

I vinklar och vrår trängdes kvinnor och män.

Men innan jag lämnade Chítrio Rínok hade jag

fått se en man som skred tvärsöver torget iklädd endast

ett plagg som en gång varit en överrock, ett par

trasiga kalsonger och resterna efter en sko och en galosch.

När han kliade sig i armhålorna, där han tydligen

ägde sina viktigaste djurgårdar, slog han undan

rockuppslagen, så att hela den nakna överkroppen blev

Den glada fattigdomen (kokain) vid Chítrio Rínok.

synlig, hårig, ärrig och sönderklöst. Under hans svarta,

rufsiga pannlugg brunno ett par intelligenta men

slocknande ögon och han såg på mig med en min så

överlägsen, att jag icke kunde uthärda hans blick — vilket

icke heller var meningen, ty jag ville icke störa. Men

blicken tycktes säga: Vad har du här att göra? Vill

du veta något om livet, så fråga inte mig! Jag tänker

inte berätta fast jag kan. Jag kan!

En Pívnaja vid Chítrio Rínok

— Här finns många studenter, sade min följeslagare,

den ryske läkaren. Och här finns folk ur alla

samhällsklasser. Den där såg ut som om han varit professor

i filosofi före revolutionen. Säkert var han en

intellektuell, som omsatt stoicismen i praktik. Sådant

ligger nära till hands i dessa tider.

*

Han kliade sig i armhålan.

Ryssarna äro underbara skådespelare. Teater, plastik

och allt som har att göra med scenkonst, ha de i blodet.

Jag skall aldrig glömma den gamle Starostin, f. d.

livjägare hos storfurst Nikolai Nikolajevitsch, en

gammaldags ryss av bondeklass, då han i mitt sällskap

för en kamrat beskrev en björnjakts förlopp. Jag

förstår ju icke ryska, men efter några sekunder var jag

Starostin storfurst Nikolai Nikolajevitschs livjägare

med. Hans röst, hans gester formade sig efter de

olika situationerna i jakten, så noga kalkerade på

realiteterna, att jag faktiskt upplevde jakten psykiskt utan

att förstå ett ord. Hans sätt att röra händerna, hans

uttrycksfulla, svarta ögon, hans ögonbryns liv och det

vilda i hans mun, allt gjorde hans berättelse till en

dramatisk upplevelse för mig. Och när jag sedermera

fick tillfälle att jaga med honom några mil utanför

Moskva, fick jag ytterligare bekräftelse på denna

säregna yttring av folksjälen. Vi jagade hare, och jag

befann mig plötsligt ensam i en krånglig och sumpig

terräng, fjärran från mitt sällskap. Det var dålig sikt,

nästan dimma, och i diset förlorade jag min kurs. Min

kompass hjälpte mig bra litet. Jag hade för någon

timme sedan tappat kontakt med jaktkamraterna, kom

ned i ett videbevuxet kärr med gungfly och andra

trevligheter och ansåg det slutligen mest praktiskt

att stanna för att icke komma i verkliga farligheter.

Jag hörde icke hundarna. Jag poade och skrek, men

Rysslands stora tystnad svarade mig. Jag beslöt efter

någon timmes väntan att försöka gå runt det träsk

jag kommit i.

— Möter du någon främmande jägare, så håll bössan

i ordning, hade man sagt mig. Här finns mycket

konstigt folk, människor som rymt ur fängelser,

skogsströvare som icke hålla så mycket på några liter blod!

Siktar någon åt ditt håll, så skjut! Skjut lugnt.

Så småningom kom jag upp ur träsket och in i en

granskog. Jag började hojta — och i nästa ögonblick

hörde jag steg som närmade sig. Två karlar med gevär,

icke hagelbössor utan kulgevär, spärrade vägen för

mig. De sågo obehagliga ut och sade något, som jag

naturligtvis icke begrep. Jag släppte dem emellertid

icke närmare inpå mig utan spände upp hanarna på

min bössa — för resten en skänk av storfursten till

Starostin, ett praktgevär — och beredde mig att sälja

mitt liv så dyrt som möjligt.

Den ene var klädd i trasig röd blus, vidbyxor och

bastskor. Den andre hade den tatariska

sovjetmilitärmössan med röd stjärna framtill, fårskinnsrock och

svarta skinnbyxor, men var barfota — och medan vi

stodo där och fixerade varandra, uppenbarade sig

Sta-rostin, smygande som en räv, tyst som en ande, och

skrek plötsligt: Stoj! vilket betyder halt!

Och nu började det!

Jag tror att jag skulle kunna konstruera fram

samtalet mellan de tre. Alla voro lika dramatiskt begåvade

och det hela vart högst intressant. Det blev en

föreställning med stora gester, glödande ögon,

axelryckningar, allt, och det befanns att de båda vildmännen

icke ägde jaktpass, vilket Starostin och jag däremot

innehade. De måste lämna ifrån sig sina patroner. Vi

kunde ha tagit deras bössor, men ville icke släpa med

oss mer än nödvändigt.

De blevo sedermera infångade. Den ene var en soldat

som rymt från någon garnison, den andre en fånge

som tagit sig ut ur rannsakningshäktet. Hade icke

Starostin kommit i rätt tid, kunde vårt mellanhavande

ha blivit nog så intressant. Men jag hade skjutit —

absolut säkert — om de visat tecken till närmande.

Ryssarna resonera själva om dylika eventualiteter:

Nitschevo, det finns så många ryssar ändå!

Men jag uttrycker mig kanske illa. Kanske äro

ryssarna icke så mycket skådespelare som

känslomänniskor, vilka uttrycka sitt själstillstånd på ett intensivare

och mera plastiskt sätt än vi — orient, naivitet, älskvärd

grymhet, primitiv känslofullhet, godhet, som är så

översvallande att den kan slå över i motsatsen.

På teatrar gick jag mycket litet, ty jag älskar mera

livet självt. 1 fråga om modern överdrift ha ryssarna

gått längre än det övriga Europa. Jag såg »Prinsessan

Dimitrij Starostin.

Turandot» spelad futuristiskt med futuristiska

dekorationer, ett tokstolleri, ovärdigt människor. Det är

konstens förfall. Och jag såg en pjäs med ett namn

som jag glömt, och vars innehåll jag ej förstod, spelad

av folk, som ansträngde sig att abstrahera från allt

mänskligt. De vindade med ögonen, trippade med

fotterna inåt, sökte förvrida ansikten och lemmar till

det yttersta; rullade sig, släpade, ville verka lytta och

lama, hade lösmanschetter kring benen, kragar kring

armarna, ansträngde sig att vara dårhushjon, vrålade och

väste. Jag kunde ej vara kvar, icke på grund av

sjösjuka, men jag gick, ty det var tråkigt, tråkigt

och dumt.

Men jag hörde också »Aida» på Operan.

Förstklassigt! Ty en stor del av Rysslands själ är musik.

Emellertid — något så modernt i fråga om teater

och konst överhuvudtaget — om teater skall räknas

till konstarterna — som i Ryssland, finns inte i Europa.

Ryssland är överdrifternas land. Något så vansinnigt

futuristiskt, dadaistiskt, ja, gagaistiskt — ni vet väl,

gode läsare, att dadaism är den barnsliga konsten,

medan gagaism är den som övas av gubbar så gamla,

att de blivit barn på nytt och bara kunna säga:

»Ga-ga, ga-ga» — som jag sett målat och tecknat i

Ryssland, är absolut enastående och måste betraktas

som krigspsykos, som ett rent patologiskt fenomen.

Och denna psykos underblåses naturligtvis av den

fraktion bland de styrande, som ge plats åt

halvbildningen. Icke avsiktligt, men det blir en följd av det

system, som diskvalificerar en vetenskapsman, som icke

är kommunist. När man diskuterar denna fråga även

med mycket högt bildade ryssar, beklaga de Lenins

bortgång. Ty han var en praktisk man och förstod, när

kommunismens konsekvenser blevo för påtagliga. Han

ensam vågade med sin starka personlighet säga stopp

och nej i det psykologiska ögonblicket.

Det finns dock så mycket god och sund konst och

litteratur i det unga Ryssland, att den har möjlighet

att segra. Och så mycket förnäm vetenskap, att den

en gång, trots förföljelse och svält, skall komma till

sin rätt. Det finns många, många entusiaster på

svältgränsen som samla, ordna, systematisera det material

som revolutionen icke hann förstöra, och som göra

nya landvinningar. Det finns eldsjälar med tro på

vetenskapens seger, som arbeta med brinnande håg

och vänta, vänta, medan politici teoretisera och

förstöra världen, riskera, spela om ett folks framtid,

medan de under tiden märka att det hela glider tillbaka

mot något som närmar sig det gamla. Är det envishet?

Är det högfärdsgalenskap eller är det brist på

bildning? I varje fall är det bristande kunskap i historia

och folkpsykologi.

*

Finns något konservativare folk än det ryska i

Europa? Jag tror att till och med engelsmännen bli

efter härvidlag. De radikala äro ett fåtal, så litet att

deras procent blir en löjlighet.

En detalj, som kanhända synes obetydlig, men som

jag håller på. Få ryssar kunna räkna utan räknebräde

med kulor. Även om det gäller att addera ett par

tvåsiffriga tal, smälla de med sina kulor, alldeles som

om huvudräkning eller räkning med siffror på ett

papper skulle vara utesluten. Ännu finnas många

gamla f. d. affärsmän som äro analfabeter och

om de mot den kommunistiska idén skulle försöka

göra affärer på egen hand — vilket icke är tillåtet, eller

åtminstone ogärna sett, fast även detta håller på att

ändras och glida tillbaka — sköta de sin bokföring

med krita på väggen efter helt personliga system.

En analfabetisk handlande, som hört att man måste

följa med sin tid, sände sin son till ett handelsinstitut.

Sedan sonen med heder genomgått denna inrättning

fick han anställning hos fadern som bokförare. Vid

bokslutet visade affären tretusen rublers förlust. Då

sade den gamle: — Min son! Du ser nu att

bokföring är skadlig, något som jag visste förut. Den, som

har något att fordra av mig, får komma ihåg mig.

Den, som är skyldig mig något, glömmer jag inte!

Nattherberge

Han ansåg att handelsinstituten voro ett led i en

börjande korruption, och han hade kanske icke så

orätt. Det blev krig och revolution. Gubben blev

skjuten, ty han kunde icke foga sig i de nya förhållandena.

Men sonen var smartare och lyckades bevara skenet.

Han hade till och med räddat en del av sin faders

kortvarulager, i vilket befann sig ett parti

damsilkesstrumpor. Som de flesta ryssar hade han en stor

faiblesse för kvinnor. Och när hans kvinnliga umgänge,

utarmat, berövat fäder och bröder och hänvisat till

enskild företagsamhet, en och en gjorde besök hos

honom, gav han dem varje gång endast en

silkesstrumpa var. Ty han var övertygad om att de skulle

komma igen åtminstone en gång till på grund av

denna kloka åtgärd. Och han misstog sig icke.

Jag kände den mannen och han gav mig inblick i

situationen i Rysslands borgerliga kretsar år 1921,

kanske det mest kritiska året för s. k. vanligt hyggligt

folk. Med en strut socker, en påse kaffe, några

chokladpraliner, gjorde smarta affärsmän de vidlyftigaste

bytesaffärer. All moral upphörde, man dansade i vansinnig

förtvivlan och slutade så småningom att förtvivla,

fogade sig efter förhållandena och blev hypermodern,

världsmedborgarinna, kvinnan som gör det som faller

henne in utan ansvar och hänsyn. Hungrande och

törstande döko de rakt ned i livets mysterier och funno

dem snart vara realiteter, dem de utnyttjade som

métier nästan. — — —

Så såg jag en mycket hög procent av de ryska

bildade kvinnorna.

Men vilken charm ändå! Man ger sig, man faller till

föga, man måste beundra den ryska kultiverade

kvinnan, även då hon är beredd att ta språnget ut mot

dunkla öden. Ty för henne är livet just nu ett helvete,

om hon är tillräckligt begåvad att reflektera, och

männen på samma kulturnivå ha detta helvete ännu

mera vitglödgat, fast de ha större motståndskraft.

*

Jag hade varit på en högst intressant middag, där

människor av alla slag hade mött varandra, folk av

olika nationer, särskilt från randstaterna, dessa

säkerligen efemära konstruktioner. Där fanns representanter

för legationerna, sovjetämbetsmän, bankmän,

författare, affärsmän och ett par kommunister, som helt

säkert icke våga sig utom Rysslands gränser. En av

dem var mycket framstående medlem i

exekutivkommittén och man påstod att han undertecknat många

dödsdomar. Han var en trevlig karl och för

ovanlighetens skull i besittning av ganska stor humanistisk

bildning — om bildning kan kallas humanistisk hos

en kommunist. Vi talade länge med varandra och

tvistade vänskapligt om kommunismens idé och

idealistiska innebörd. Så småningom insågo vi att vi icke

kunde mötas i några punkter utom i den, där man

säger »skål!» Och han berättade ganska humoristiskt

om en viss beskicknings entré i Sovjetryssland. Staten

X. hade blivit självständig och skulle naturligtvis som

grannstat ha legation och palais i Moskva. Men

staten X. hade inga pengar, minister och legationsråd

och andra höga och låga ämbetsmän och betjänte ville

ha pengar och mat och husrum, ty själva fan kan inte

tjäna sitt land utan ersättning, särskilt då man måste

representera.

Nu få som bekant beskickningsmedlemmar ta in

saker för sitt personliga behov tullfritt. Och staten X.

plomberade två järnvägsvagnar som voro fyllda med

estnisk nittiosexprocentig sprit, och skickade dem med

beskickningen. Det var meningen att denna genom

spritförsäljning i Ryssland skulle förskaffa sig de

pengar, dess land icke hade råd att ge den i avlöning.

I Ryssland fick den gången icke förtäras sprit som var

starkare än tjugu procent. Alltså betraktades staten

X:s tilltag som ett oblygt smugglingsförsök.

Visserligen söpo staten X:s diplomater och betjänte

ohyggligt, men två järnvägsvagnar sprit kunde dock anses

överstiga deras personliga behov, varför

sovjetregeringen reagerade och lät staten X. skaffa pengar på

annat håll genom vigg — om de icke gjorde en växel.

På något sätt måste saken ha ordnats, ty beskickningen

fungerar ännu med samma trygghet som sin

arbetsgivare, hur länge det nu kan vara.

Denna skvallerhistoria är egentligen en parentes.

För resten är den fullkomligt sanningsenlig. Men jag

fortsätter min tankegång visavi den ryska kvinnan av

börd och bildning.

Sent på morgonen avslutade vi den trevliga festen

och jag och några av mina nya bekanta begåvo oss

på hemvägen. Vi bodde alla åt ungefär samma håll.

Då vi gått några steg inåt Bolschaja Nikitskaja, vek

ledaren målmedvetet in på Leontjevskij. Gott, den

vägen kunde jag också ta. Den gick åt mina trakter.

Men just då jag trodde att vi skulle fram till Tverskaja

stannade han framför en dörr som såg ut som om

den stängde ingången till en sämre potatiskällare.

Han bultade och efter någon minut öppnades den

mystiska dörren. Vi döko ned i underjorden utför en

smutsig och hal trappa. Ett helvetiskt larm dånade mot

våra trumhinnor. Vi befunno oss i ett av Moskvas

förnämsta nattkaféer. Detta kallades något eufemistiskt

Cabaret.

Jag har varit på många cabareter av mer eller mindre

tvivelaktig valör, men denna överträffade mina blygaste

drömmar. Jag har sett olika sorters Inferni i

London, Newyork, Paris, Hamburg, Berlin och Antwerpen,

men alla dessa voro rena barnleksaker mot denna

kulturknutpunkt. En lukt av smorläder, dålig tobak, unket

öl, sprit och lök slog emot mig. En zigenarorkester

spelade dansmusik och halvnakna kvinnor dansade

med skinnklädda bolsjeviker. Folk skrek och sjöng,

skrattade och visslade. Mitt sällskap måste ha haft

djupa försänkningar i lokalen, ty inom ett par sekunder

avlägsnade sig en högst suspekt samling från ett bord —

hedersplatsen mittemot ett slags estrad eller stort bord

— och vi fingo slå oss ned. En orakad karl i

skinnkavaj, skinnbyxor och långstövlar kom fram och

hälsade. Han presenterades som cabaretens conférencier

— jag skulle icke ha velat möta honom på en mörk

bakgata, ty han såg ut som en boxare eller utkastare,

vilket kan vara ungefär detsamma. Han fungerade

tydligen som hovmästare också, ty han skötte om

beställningen, och inom kort hade vi några flaskor

ma-dera på vårt solkiga bord. Tobaksröken stod som en

vägg framför våra ögon och först efter en lång stund

kunde jag börja studera omgivningen. Där fanns folk

av alla slag, icke bara »lederne Menschen». Där fanns

eleganta damer och herrar — tydligen var cabareten

en omtyckt nachspielslokal. Vin på alla bord, ofta

champagne! Varifrån får det hungrande Ryssland

pengar till dylikt?

Men intressant och högst instruktivt var det att

studera jazzen. Uteslutande moderna danser! Den

hängivenhet, med vilken damerna smögo sig efter

kavaljerernas statur var lika förtjusande som den omsorg

med vilken dessa sökte motsvara förtroendet.

Paus!

Två unga damer tränga sig fram till vårt bord och

hälsa. Vad ser mitt öga? Jag tror att jag drömmer.

Den ena är den unga professorskan Z., gift med en av

Moskvas mest framstående vetenskapsmän. Den andra

är fru Y., hustru till en docent i biologi. Jag har

träffat dem i societeten. Båda äro bararmade och

djupt dekolleterade, pudrade och endast helt lätt

målade. Och fru Y. säger:

— Jag tror att min man kommer litet senare

(klockan är bortåt fyra), och han skall bli förtjust att

träffa er! Ni går väl inte än, säg?

— Madame! Jag går aldrig. Men vill ni inte

sitta ned och dricka ett glas?

— Det är därför jag kommer till ert bord! Madame

Z. är också ensam.

De känna ett par av oss utom mig. Presentation.

Champagne. Cigarretter av högsta märke.

När musiken börjar igen, blir madame Y. orolig.

Men hon lugnar sig, då en mörkhyad man med små

svarta mustascher och ögon som smekande

helvetesbrunnar bjuder upp henne till dans. Jag säger till

professorskan Z.:

— Jag skulle önska att jag kunde dansa bättre än

alla andra för er skull! Men jag dansar inte alls.

Madame Z. svarar inte. Men ur sin väska tar hon

fram en minimal spegel och en stång läppsmink och

gör sin toalett alldeles som vilken liten målarinna

eller kokott som helst utanför Rotonde i Montparnasse.

Och under släpande långa ögonhår ger hon mig

slutligen en blick ur ögon som svarta körsbär och säger:

— C’est bien comme ca — n’est ce pas?

Jag stackars gamle man är överväldigad och höjer

full av vördnad mitt glas för ungdomen och skönheten,

förkroppsligade i madame Z:s ljuva företeelse.

Man läste förr i världen i romantiska böcker om

undersköna cirkassiskor. Men därborta i en hörndivan

sitter verkligen en tscherkessisk dam, ett under av

skönhet. Hennes samhällsställning, hennes stånd och

värdighet kan jag i denna lysande församling icke

fastställa, ty mina begrepp äro förvirrade. En lika skön

grusin — ty de äro bekanta för sin skönhet — klädd

som en chaufför med leggings och en något solkig

mjuk krage, gör henne sin uppvaktning, avundsamt

assisterad av några andra lindrigt berusade herrar.

Möjligen äro alla dessa giljare furstar från Kaukasus’

sluttningar, tatarer med passioner och anor, inför vilka

vårt riddarhus skulle falla i spillror av olust och

trötthet. Men med lika stor möjlighet äro de mycket

lågättade figurer.

Madame Y. kommer lätt echaufferad tillbaka till

vårt bord och undrar fortfarande, varför inte hennes

man infinner sig.

Plötsligt blir det bråk därborta omkring

tscherkessiskan. Hotfulla armar höjas, massan blir kompakt,

man skriker, jag hör ordet »revolver», massan vidgar

sig, sluter sig igen och vältrar sig i farlig närhet av

vårt bord. Den stöter till bordet och våra flaskor ramla

omkull utgjutande sitt innehåll på damernas ljusa

toaletter och våra smokingkostymer. Situationen tillspetsar

sig. Tscherkessiskan, gripen om armarna, skriker

melodiskt. Mitt sällskap reser upp flaskorna och ropar

något allvarligt åt vandalerna. Massan vältrar tillbaka

och tyckes lugna sig. Men i nästa ögonblick är den

åter i rörelse och det är frågan om allvarligt bråk. En

man kastas mot vårt bord och våra flaskor rulla åter

om varandra. I våra och damernas knän.

En ädel, småländsk vrede stiger som en röd

protuberans ur mitt hjärta och jag reser mig upp. Slående

ut med armarna bereder jag mig väg genom den

larmande hopen, går fram till den undersköna

tscherkessiskan och kysser henne på handen.

Det blir absolut tyst i lokalen. Ingen höjer en hand,

ingen reagerar. För att behålla värdigheten sitta vi

kvar några minuter, betala och gå. Men mesdames Y.

och Z. stanna kvar och röra sig med ädla, harmoniska

och hängivna rörelser i dansens virvlar, medan de

vänta på sina försumliga män. Innan vi hunnit ut,

kommer den orakade conférencieren fram till oss och

försöker förklara. Men vi behöva inga förklaringar. Vi

ha fått en inblick i den ryska folksjälen, sådan den

är beskaffad just nu. Mina kamrater kände den nog

förut, men för mig blev den en uppenbarelse. Och jag

tänker på våra gamla mellanhavanden med Ryssland.

Så enkelt var det nu — bara en gest, en målmedveten

rörelse och det vart lugn och frid. Men kanske det inte

var fullt så enkelt då.

Inom en halvtimme befann jag mig utanför min

bostad och ringde. Betjänten, den förstklassige Vasili

öppnade på halvspänn och såg forskande ut i mörkret

över säkerhetskedjan. Nå, det var bara Gospodin

Engström och ingen husundersökning!

*

Det påstås, att en massa obehärskade handlingar

gjordes under den första och vilda nervositeten efter

revolutionen. Allt skulle göras om, allt skulle bli nytt,

Gud skulle avsättas, ryska folket skulle bli nyktert. Det

hände faktiskt, att folk som gjorde korstecknet på

gatan och män som luktade sprit skötos. De européer,

som bevittnat dessa vansinnigheter ha fått minnen, som

aldrig värka bort. Exekutorerna voro naturligtvis

förfärliga underklassare, som läto ordet varda kött

och handlade utan överläggning. Det berättas, att en soldat,

som stod på trottoaren just där Snamenkagatan löper

ut i Arbatskajatorget, stod full som ett svin och

spottade solrosfrön omkring sig och sköt till måls med sin

revolver på präster. Visserligen träffade han ingen

präst, men ett par kvinnor fingo kulor i sig och

fönsterrutorna i Hôtel Praga blevo illa tilltygade. Han

stod där och skrattade och spottade och sköt ända tills

han fick ett slag under hakan av en ung student, som

icke var främmande för boxning. Men den studenten

blev häktad och skjuten efter en rättegång, vars

förlopp icke alls var hedrande för hans advokat. Det som

hände i Moskva under denna vilda tid skall stå som en

evig skamfläck inför det civiliserade Europa, även om

man måste medge att de styrande hade för mycket att

göra för att kunna övervaka liknande bagateller. Då

hade skurkarna sin gyllene tid, personlig hämnd togs,

knivhugg gjordes bakifrån, obeskrivliga ting hände,

på gatan, i familjer, i hem, vilkas ägare voro de mest

oklanderliga medborgare. Ned med bourgeoisien!

Ned med bourgeoisien! Hur ofta har jag icke i

Moskva hört och sett skinnklädda ligapojkar sitta på

krogarna och dricka öl och madera eller

rönnbärslikör hopblandade och liva upp sitt hat och titta lömskt

på mig, därför att jag händelsevis hade en elegant

rock och skor som blänkte! Men jag medger att jag

lika ofta och oftare kunnat slå mig i språk med dylika

och med min ryske vän läkarens hjälp och

översättning sökt utrannsaka vad de menat. De voro älskvärda

idioter, som icke ville arbeta. De ville ha tillbaka de

miljarder som vi, jag och alla andra verkligt förmögna

miljonärer, stulit från dem under tusentals år. Och det

kan man ju inte säga något om. Men den förfärliga

cynism de utvecklade under resonemanget — om den

vore möjligen något att säga! Få dessa makten engång,

blir det massakrer på all kultur, all kunskap, alla

snygga kläder och blanka skor. Men vi skola icke

smida eller gjuta vapen åt dem. Låt oss hemlighålla

våra kunskaper till förmån för oss själva, vi som vilja

och önska gott åt alla människor!

Från dessa barbarer till de ryssar, som fortfarande

trots allt, trots fattigdom, förföljelse från

kommunistiskt håll och andra evinnerliga trakasserier hålla

vetenskapens fana högt och arbeta för vetenskapens

och arbetets egen skull, är steget långt. Och dessa

män skola engång segra, dessa magra, sega, fattiga

män med glödande viljor och brinnande hjärtan, som

i sina studerkammare mana gott för sitt heliga, väldiga

fosterland! Jag har träffat många av det slaget.

AVGRUNDER.

Varför Alexej Gregórjevitsch plötsligt blev häktad,

vet han inte och skall aldrig få veta det. Alltnog —

en poliskonstapel med dragen revolver och pekfingret

på trycket steg en vacker förmiddag in i hans rum

och anmodade honom följa med. Han frågade, vad han

gjort. Karlen höjde på axlama och sade att det var

bråttom. Alexej visste att inga protester hjälpte,

stoppade på sig ett par askar papyrosser och dito

tändstickor, såg sig i spegeln, knäppte bort ett dammkorn

från sin eleganta halsduk, iklädde sig sin engelska

ulster, satte den oklanderliga hatten på sitt lätt grånade

huvud och gick nedför trapporna med konstapeln

obehagligt tätt i hälarna. Nere på Kusneskij Most — ty

vid denna fordom eleganta gata hade vår vän sin

torftiga bostad i en f. d. lyxvåning med sönderrivna

sidentapeter, trasigt parkettgolv och hål efter kulor i

takets dyrbara stuckornamentering — väntade ett litet

men utvalt sällskap på hans anslutning. Det var tre

andra konstaplar, som med dragna revolvrar

uppvaktade en kines i trasig päls, en f. d. munk med långt

hår och tovigt skägg och en kvinna med lösaktigt

utseende, kalvskinnsrock och karlstövlar. Alexej

Gregorjevitsch tände en papyross och kavalkaden satte sig i

rörelse mot rannsakningshäktet.

Ett litet men utvalt sällskap.

Få av de promenerande fäste sig vid den lilla

truppens frammarsch, ty dylika scener äro alltför

vanliga i våra dagars Moskva. Men i hörnet av Bolschája

Lubjánka kom Natalia Ivánovna svävande på

onaturligt små, mockaskinnklädda fötter, yppig, pösande av

pälsverk, strålande, nymålad och sagolik! Hon

stannade, undertryckte ett skrik och tog sig med båda

händerna ungefär mittför hjärtat — Alexej

Gregórjevitsch?!! Han som skulle hämtat henne två timmar

senare i dag i sin — eller någon annans — på

underjordisk spekulation anskaffade, eleganta 80 hästars

Buick för en långtur före middagen på Empire och

prinsessan Turandot på den futuristiska Konstnärsteatern!

Alexej såg henne också och gjorde början till en

gest som skulle ha innehållit ett slags fånigt impulsiv

förklaring, men i rätt tid kom han att tänka på att

denna gest skulle ha blivit för stor och kunde ha

missförståtts av männen med revolvrarna. Han inskränkte

sig alltså till en blick, som borde ha innehållit ett helt

bokskåp, tände en ny cigarrett och var i nästa sekund

försvunnen ur hennes synkrets i hopen av skrikande

istvóschtschikar och brådskande fotgängare.

Jag hade lärt känna Alexej Gregórjevitsch i en krets

av diplomater, vetenskapsidkare och finansmän av den

art som revolutionen frambragt men ännu ej hunnit

demokratisera. Han är advokat och har en gång spelat

en stor roll inom — nå, det kan göra detsamma! Han

har den högt kultiverade ryssens utomordentliga

världsvana med ett lätt och för mig behagligt inslag av ironi.

Han är en typisk relikt från den tid, då den ryske

aristokraten »talade ryska endast med sin Gud, franska

med sina likar och tyska med sin betjänt». Och han

har humor! En humor, som hjälpt honom att genomgå

revolutionens fasor, överleva de kommunistiska

ingreppen i hans privatekonomi och bära fattigdomen

utan klagan.

Vi hade träffats nästan dagligen under några veckors

tid i en klubb, där en mängd människospillror samlas

kring samovaren för att dryfta tidens problem.

Hovmästare där är en furst P., f. d. kavalleriofficer,

vilken bär sin slitna rock och sin nya värdighet med

samma lugn med vilket han en gång på gatan sköt

ned en soldat som förolämpade en dam. Till honom

kom Natalia Ivánovna och berättade med många tårar

— under det hon pudrade sina kinder och satte litet

mera rött på sina stackars läppar — att Alexej

Gregórjevitsch var häktad. Hon hade sett det själv!!

Och i ett sådant sällskap! Kunde ingenting göras för

att få honom fri? Ty han hade ingenting gjort. Hon

kunde svära på det vid alla helgon! Och hon såg

hjälplös på den fyrkantiga ljusa fläcken på väggen,

där ikonen en gång suttit, innan en full kommunist

rivit ned den och stampat på den. Hon visste att Jakov

Gavrilovitsch var intim vän med en tjänsteman vid

X-kommissariatet och denne var i sin ordning släkt med

sekreteraren hos den allsmäktige Y., som i sin

ordning — — — etc.

Natalia Ivánovna kunde vara lugn, förklarade

hovmästaren. Det fanns ingen i klubben som icke varit

häktad och numer betydde en häktning inte så mycket.

Man ville kanske undersöka om Alexej Gregórjevitschs

bostad var lämplig för hans hälsa — — — men hans

vänner skulle underrättas och allt som stod i

mänsklig makt göras för honom. Natalia Ivánovna gick lugn

i medvetandet att ha tagit första steget till hans

räddning.

På kvällen underrättades vi om Alexejs öde. Till

min förvåning reagerade hans vänner knappast och

betraktade mig halvt medlidsamt, då jag uttryckte

min ängslan. Jakov Gavrilovitsch åtog sig att gå till

fängelset följande dag för att få någon reda i saken.

Han kom tillbaka utan att ha fått träffa den inburade

och ingen av tjänstemännen visste något om orsaken

till interneringen. Man bara höjde på axlarna, slog ut

med händerna och sade: — tja, sådant händer ju!

och man finge se vad undersökningen medförde för

resultat. Till dess var det ingen fara med honom.

Jag talade med några gentlemän i den exklusiva

krets där jag först träffat honom och möttes med

samma fatalistiska synpunkter som i klubben. Vilken

av diplomaterna, av professorerna, av bankirerna hade

icke någon gång suttit häktad — ni minns ju att till

och med alla utländska legationer häktades en gång i

Petersburg? Varför skulle inte också Alexej

Gregórjevitsch få smaka på hur det känns?! Fäst er inte

vid bagateller, Albert Lavréntjevitsch! Och skulle ni

inte själv tycka om en liten häktning, ni som studerar

Ryssland? Det vore något för er! Ni skulle bara få

beundran för systemet! Vet ni inte att människorna i

Ryssland indelas i tre klasser: de som varit häktade,

de som äro häktade och de som skola häktas? Drick

te — det lugnar!

Jag drack te och det lugnade, men Alexej

Gregórjevitsch var i alla fall borta och saknades av oss

alla. Så småningom blev han mer och mer overklig

för mitt minne — ty vi äro alla egoister. Men jag

måste anföra till mitt försvar att mina dagar

upptogos av allvarliga studier av de mest skilda slag. Jag

gjorde bland annat porträtt av de viktigaste av de män

som nu leda Rysslands öden och alla ställde de med

den största älskvärdhet sina utseenden och några

minuter av sin dyrbara tid till mitt förfogande. Men det

tog tid att skaffa sig kanaler till dem och jag har

alltid hatat att antichambrera — — — nåväl, jag

hade nästan glömt Alexej Gregórjevitsch, då han på

dagen en månad efter sin häktning plötsligt inträdde i

det rum hos en gemensam vän, där jag befann mig i

sällskap med några andra.

Han kom in lugn som om han lämnat oss dagen

förut, kanske en nyans blekare och kanske med litet

mera ironi i sitt leende än förr.

— Aloscha! Nej, är det verkligen du?! Välkommen,

käre Aloscha! Nå, hur har du haft det? ropades i

korus.

— Utmärkt! Jag fick till och med gå ut och bada

på hedersord. Och jag har haft det lugnt och angenämt,

jag har studerat människor. Jag har blivit vän med

en tjuv, en ovanligt nobel karaktär, en gentleman.

Och Alexej Gregórjevitsch berättade. Han hade haft

det lugnare än på mången god dag, så lugnt att han

med verkligt olympiskt jämnmod vid sin hemkomst

konstaterade att alla hans tillhörigheter under hans

frånvaro blivit stulna. Mest sörjde han förlusten av

en kollektion halsdukar av en valör, som inte kunde

ersättas under nuvarande regering. Men detta var ju i

alla fall en sorg av denna världen. Nitschevo!

Fångvaktarens tillgivenhet hade han vunnit genom att bjuda

honom på de bästa cigarretter som finnas i Ryssland

och det vill inte säga litet. Han hade till och med

fått — men det har jag inte rättighet att berätta. I

samma rum som han befann sig en folkskollärare som

blivit arresterad emedan han deltagit i en kyrkokör —

ett fruktansvärt brott, ty Gud är ju officiellt avskaffad

av kommunisterna och i stället för bibel och katekes

läser man marxism i skolorna. Marx får tillsvidare

ersätta Gud, fast meningarna äro delade, om detta

var den gamle idealistens avsikt i livstiden med sina

teorier, eller ej.

Folkskolläraren fick emellertid en dag i en

korridor se en av sina lärjungar, en helt ung pojke, som

gick barfota. Som han kom ihåg att pojken haft skor

i skolan, frågade han vart dessa tagit vägen. Pojken

ville först ej fram med sanningen, men ansatt på

skarpen erkände han att hans rumskamrater, som

uteslutande bestodo av tjuvar och mördare, tagit dem ifrån

honom. Han hade ej vågat bekänna kort genast av

fruktan för dessas hämnd. Då ingrep Alexej

Gregórjevitsch och lyckades övertyga fångvaktaren att

sällskapet inte var vidare lämpligt för en så ung fånge.

Pojken flyttades omedelbart in till Alexej, skolläraren

och de andra rumskamraterna, som voro mindre

förhärdade brottslingar. Det blev undersökning angående

skorna och det utröntes, att tjuvarna spelat kort om

dem — naturligtvis utan att pojken tillfrågades om sin

mening. Han hade inte ens fått deltaga i spelet för

att få en chans. Den lycklige vinnaren hade sålt skorna

i en tredje kammare.

Saken var komplicerad. Fångvaktaren funderade och

resultatet blev att han hotade med skärpt straff om

icke skorna omedelbart återställdes till ägaren. Tjuven

lovade på sitt hedersord, som tjuv, vilket han

förklarade vara mera värt än s. k. hederliga människors,

att pojken skulle ha skorna i sin ägo följande

morgon klockan tio. Varpå tjuven gick in i det rum där

köparen befann sig och spelade kort med honom om

skorna, vann och återlämnade dem på fastställd tid.

Denne tjuv intresserade Alexej Gregórjevitsch på

det högsta och de blevo snart intima vänner. Han var

en ovanligt intelligent man och gav Alexej inblick

i fängelselivets både ljus- och skuggsidor. Det var

mycket vanligt att två spelade om en tredjes

egendom. En bonde satt i väntan på rannsakning i samma

rum som Petja Petróvitsch — så hette tjuven. Denne

bonde var iklädd en utmärkt läderkavaj och några

bovar spelade om den utan bondens vetskap. Petja

vann och gick fram till bonden, som satt och sov

i ett hörn, väckte honom och sade:

— Ta av dej rocken, bondtjuv!

— Varför ska jag ta av mej rocken?

— Därför att jag har vunnit den i ärligt kortspel,

din dumbom! Ta av den, annars...

Och bonden måste lämna ifrån sig sin läderkavaj.

— Så går det till, sade Petja triumferande och

visade på sin nya läderkavaj. Den här är det.

Petja blev snart frikänd av brist på bevis. Innan

han lämnade fängelset gav han Alexej Gregórjevitsch

sin adress och den av hopklistrat tidningspapper

förfärdigade kortlek, med vars hjälp han vunnit inte endast

pojkens skor och bondens läderkavaj utan en mängd

andra ting, bland dem icke så litet, pengar.

Detta och mycket annat berättade Alexej

Gregórjevitsch från sin fängelsetid. När fångvaktaren en dag

sade att han var fri, begärde han samtal med de

tjänstemän som haft att göra med hans internering.

Han ville veta orsaken. Men ingen visste något.

»Sådant händer!» Och han gick undrande och spörjande

ut i friheten och den vackra höstsolen.

*

Jag berättade en dag för Alexej Gregórjevitsch att

jag sedan länge intresserat mig för den s. k. undre

världen. Han fick veta att jag redan som ung i

sällskap med den bekante Londondetektiven mr Moser,

late of Scotland Yard, gått igenom

Whitechapels fattigkvarter och bandithålor, att jag genom

dennes förmedling fått introduktion till den ryktbare mr

Goron, Paris’ dåvarande mäktige detektivchef, och satts

i tillfälle att studera den franska huvudstadens

avgrunder och sedermera på äldre dagar under sakkunnig

ledning besökt The Bowery, Newyorks inferno.

Några dagar efteråt kom han och gav mig ett litet

paket. Det innehöll en kortlek av tidningspapper.

En av våra kuskar.

— Er tjuvs?

— Ja, och vill ni behålla den som ett minne, så

var så god! Jo, jag har träffat min tjuv och han var

mycket angenäm, samme gentleman som i fängelset.

Han intresserade sig för er, då jag berättade om edra

besök i diverse undre världar. Om ni vill vara

färdig nästa fredag, skall han laga att ni får se saker,

mot vilka allt ni hittills sett är en barnlek. Jag har

ordnat det så, att vi få en polisofficer med oss, ifall

något skulle hända. Kläder? Gå som ni är, men tag

med en massa papyrosser, alldeles som i Paris. Vi

bli fem personer, vår gemensamme vän, Olég

Andrejévitsch, ni, jag, polisofficeren och tjuven. Passar det?

Ni skall få se, att när allt Europas och Asiens elände

träffas och blandas ihop i hjärtat av Ryssland blir

korsningen värre än Europas och Asiens var för sig.

Och ni skall se noga på min tjuv. Här i Moskva skilja

vi på torra och våta tjuvar. Torra kallas de

som stjäla utan att mörda och våta de som mörda för

att stjäla. Petja är torr, en verkligt förnäm tjuv!

*

Klockan tio fredag förmiddag träffades Olég

Andrejévitsch, Alexej Gregórjevitsch och jag, togo ett par

istvóschtschikar och reste nordostvart. Vi stannade

någonstans på Domnikovskaja; Alexej Gregórjevitsch

försvann och kom efter en halvtimme tillbaka med

polisofficeren, en trevlig man med högst

förtroendeväckande utseende. Han var civilklädd, men under

blusen stack revolverremmen fram allvarligt och

respektingivande. Vi reste vidare och jag tappade

bort vägen, som förde från gränd till gränd, gata

upp och gata ned. Husen blevo allt fattigare och

smutsigare och likaså myllret av människor. Bönder,

alla slags arbetare, tiggare i oändlighet trängdes med

varandra. Framför ett halvförfallet hus stannade vi

och avskedade istvóschtschikarna. Vi gingo in i en

mörk port, öppnade dörren till en krog som var

fullpackad med larmande, ätande och drickande

människor. Nästan fullständig skymning rådde därinne och

det dröjde många sekunder innan man kunde urskilja

detaljerna. En man kom fram och tryckte Alexej

Gregórjevitschs hand.

Det var hans tjuv, Petja Petróvitsch. Efter

presentationen drucko vi ett par glas te. Av samtalet förstod

jag inte ett ord men fick slutligen klart att Petja

skulle föra oss till ett fält i närheten, en ofantlig

bakgård, där vi skulle träffa några av hans bekanta. Sedan

ville han inte vara med längre, men hans vänner skulle

ge oss vidare besked. Det viktigaste var att vi fingo

se Gastinitsa Garatschi Klutsch — »Hôtel

zur warmen Quelle», översatte Alexej Gregorjevitsch,

Hotell Varma Källan, till vilket namn galghumom döpt

ett ställe, där en av stadens kloaker utmynnar.

Omkring denna kloak bo människor under bar himmel, ty

kloakvattnet är ju litet varmare än luften — — —

Detta hotell kände Vasili Vasiljevitsch, polisofficeren,

till, sade han och vi skulle kunna reda oss utan Petja,

som hade viktiga affärer på annat håll.

Petja ståtade fortfarande i bondens skinnkavaj.

Vi bröto upp. Genom en lång, mörk gång kommo vi

ut på en gård, där gyttjan steg oss över vristerna, ty

det hade regnat dagen förut och luften var fuktig

under gråa moln. Förfallna hus med trasiga eller inga

fönsterrutor stödde sig mot varandra. De voro i samma

stil som de sämsta bondstugorna någon mil utanför

Moskva. Mystiska individer höljda i ruiner av

fårskinnspälsar, med traslindade ben och bastskor smögo

omkring knutarna. Vi veko om ett hörn och stodo på det

fält Petja talat om. Vi voro vid ett av våra mål och

Petja skyndade sig att taga avsked.

Mellan stinkande pölar lågo grupper av människor.

På den med tvinande gräs bevuxna marken, mellan

En Don Juan i trasor.

stinkande pölar, lågo grupper av människor, de flesta

spelande kort, män, kvinnor och barn om varandra.

Jag trodde förut att jag ägde en del fantasi. Men

nu insåg jag att jag lidit av betänklig

självöverskattning. Jag undrar om ens ett pappersbruk skulle ha

användning för sådana lumpor som betäckte dessa

kroppar. Åtminstone flertalets.

Men deras uppsyn var icke olyckliga människors. De

sågo tvärtom glatt fräcka ut och läto sig icke störas

av vårt närmande.

— Tag fram er skissbok och teckna, sade Vasili

Vasiljevitsch.

Jag erinrade mig plötsligt att jag verkligen hade en

sådan i fickan — men det bar emot att använda den.

Och ändå — varför hade jag kommit hit om icke för

att teckna, att studera? Jag tog alltså fram boken och

gjorde några hastiga skisser, blixtsnabba och skamsna,

på ett par minuter. Sen kunde jag inte mera. För

övrigt började modellerna bli alltför intresserade. Inom

kort trängdes de omkring mig, nyfikna och skrattande.

Jag stoppade boken i fickan och började i stället

utdela cigarretter.

Den här dagen skall jag aldrig glömma, kan jag

icke glömma. Jag har aldrig känt en sådan blygsel över

att ha en varm ulster, att vara mätt, att tillhöra

samhället, åtnjuta dess skydd.

Dessa människor tiggde icke. Icke en hand sträcktes

fram.

Och kvinnorna! De sågo oss rakt i ögonen, icke

närgånget, icke oblygt, men något sade mig att

glansen i deras ögon — ty de glänste verkligen — icke

var naturlig. Som om Alexej Gregórjevitsch gissat

min tysta fråga, sade han:

— Kokain, kokain, bara kokain!

Och nu såg jag samma slags blickar även hos

männen och en del av barnen.

Dessa människor tiggde icke.

Litet avsides, på några murknade stockar, sutto ett

halvt dussin kvinnor och män liksom sovande,

framåtlutade med huvudena sänkta mot korslagda armar.

— De där ha icke kokain, eller deras doser ha

upphört att verka, sade Vasili Vasiljevitsch. Men om ni

ger dem en slant, springa de genast och skaffa sig

sitt kvantum. Allt det de stjäla och tigga ihop går

till kokain. Kokain och kortspel äro deras passioner.

Var de få kokain ifrån? Ja stundom, men icke ofta

kunna vi lägga beslag på någon av deras depåer, när

vi göra en razzia, men om kort tid glider allt tillbaka i

de gamla hjulspåren.

— Var bo de, var ligga de om nätterna?

— Bo? De krypa in var de kunna, i de gamla

kåkarna ni ser, i källare eller också ligga de ute där

de ligga och spela nu. Köld tåla de i högst

märkvärdig grad.

Ju mer jag betraktade dem ju hemskare verkade

de. Deras paltor räckte icke till på långa håll. Här

och där syntes ett bart bröst, här en mage, där en

bak, allt visat med sublim likgiltighet.

Liksom sovande sutto de.

En ung man skred plötsligt makligt över fältet.

Hans kostym var den underligaste jag sett och han

bar den med en så galghumoristisk grandezza att det

ryckte i mina fingrar, ty jag började så småningom bli

immun.

Polisofficern anade mina tankar och ropade till

honom:

— Stå stilla en stund, så får du en miljard!

Hans kostym var den underligaste jag sett.

Men han skrattade bara så smått till svar och

fortsatte sin vandring tills han försvann bakom närmaste

kåk.

Vi hade stått stilla en lång stund och började frysa.

Det kunde väl vara ungefär fem å sex grader C. varmt

— eller troligen kallare. Hur kunde dessa nästan nakna

figurer stå ut!

Hotell ”Varma Källan”.

— Nu måste vi gå, om vi ska hinna med dagens

program, sade Alexej Gregórjevitsch. Vi ha en bra

bit till Hotell Varma Källan.

Vi gingo och en stor del av trashankarna vinkade

avsked.

*

Före kriget påbörjades en järnvägsbro som skall

förena Nikolaistationen med Kurskstationen. Arbetet

har nu återupptagits. Genomfarten till Nikolai- och

Jeroslavstationerna har alltid varit osäker. Där

stoppades ofta under revolutionen och före densamma

istvoschtschikar och kappsäckarna plundrades. En under

byggnad varande bro med alla dess gömställen måste

helt naturligt vara lämplig uppehållsort för folk av

ovan beskrivna art. Under och vid denna bro ligger

det område som kallas Hotell Varma Källan. Då vi

beträdde bron, där en mängd kvinnor tjänstgjorde som

järnvägsarbetare under uppsikt av manligt befäl,

hejdades vi av soldater med påskruvade bajonetter, men

då Vasili Vasiljevitsch förklarat orsaken, varför han

var civilklädd fingo vi passera. Bland de mäktiga

granitblock som ligga strödda på banvallen och vänta

på att flyttas till sina platser, bodde folk, till och med

hantverkare, skräddare och skomakare klädda i trasor.

De lagade kläder och skodon som skulle ha vanprytt

den uslaste och odugligaste fågelskrämma på en svensk

åker och medan det lappades och pliggades stodo

kunderna halvnakna och barfota och väntade. Vi gingo

banan framåt hoppande på syllama mellan vilka

avgrunden gapade under oss med ett virrvarr av sten

och sandhögar. På vänstra sidan om banan, djupt

nere, stack ett mäktigt kloakrör fram ur vallen, det

rör som givit platsen sitt namn.

Men på banan mötte vi lille Mischa och

måste stanna. Tänk er en sju års parvel endast iklädd

något som för länge sedan varit en rock och för resten

absolut naken. Han hade för ett år sedan kommit med

på ett järnvägståg med flyktingar från ett av

hungerdistrikten. Han visste intet om sin far eller mor och

bodde nu under bron, där han om nätterna grävde

ned sig i sanden. Han levde där med hundratals andra,

äldre och yngre och levde — av vad? Men han var

inte mager och inte ledsen heller. Hans kropp skakade

litet, ty rocken var alldeles genomvåt. Han hade ägt

en gammal fårskinnspäls, men den hade man stulit.

För resten mådde han bra. Han fick etthundra miljoner

rubler och jag gjorde hans porträtt. Något annat var

inte att göra åt honom. Mischas oväntade lycka

förmådde en annan med samma namn, en hel karl, ty han

var tretton år gammal, att erbjuda sin tjänst som

modell. Han var glad och rödhårig och hade inga

sorger i världen, fast han bara ägde en gammal säck till

rock och ett par byxor som mest bestodo av hål.

Han fick också etthundra miljoner rubler och kallade

givaren, Olég Andrejévitsch, djadja (farbror), då han

tackade. Han ville se sitt porträtt och skrattade glatt

och barnsligt som ett barn skall skratta. Han reder sig

nog.

— Men vad skall bli av lille Mischa, sjuåringen?

tänkte jag högt.

Lille Mischa skall bli en tjuv, svarade

Alexej Gregórjevitsch med djupt allvar i rösten.

*

Vi klättrade ned till kloakröret och jag började

teckna av Gastinitsa Garatschi Klutsch.

Alldeles nedanför mina fötter satt en hel familj av

trasor och spelade kort. Men här blev ett avbrott i

deras eljest enahanda liv — de stoppade in

kortlapparna och kommo fram för att se, vad jag hade

att beställa. En massa halvvuxna och vuxna slynglar

började trängas omkring mig, ställde sig i vägen,

skuffade och petade på mig. Jag körde undan dem, ty

Misha 7-åringen

jag tecknade ju bara deras hotell. De kommo fram

igen, kliande sina huvuden i farlig närhet. De ryckte

oförskämt åt sig cigarretterna jag bjöd dem. De växte

i antal. Till slut måste jag ropa på Vasili Vasiljevitsch,

som kom och jagade bort dem med revolvern. Då

hade jag emellertid lyckats avsluta min hastiga skiss

av ett hotell som troligen ej har någon stjärna i

Baedeker. Vasili Vasiljevitsch ansåg det klokast att

vi avlägsnade oss, ty det började arta sig till

demonstration, och långsamt drogo vi oss undan med

bibehållande av vår värdighet.

Åter döko vi in i gränderna, fast jag började bli

trött på det hela. Livet syntes mig så meningslöst,

så onödigt, så litet värt att leva.

Vid en halvt sönderfallen tegelmur stötte vi på en

hel koloni av män och kvinnor som lågo orörliga under

trasor, pappbitar, takplåtar och de mest vidunderliga

betäckningar. De tycktes sova, men nar vi gingo fram

till dem, visade det sig att de voro vakna och nakna,

somliga fullkomligt nakna under paltoma.

Vasili Vasiljevitsch tilltalade dem. De kunde inte gå

upp ty de hade inga kläder. Ett par av kvinnorna

blottade överkroppen och visade att det var sant. Olég

Andrejévitsch gav med vanlig generositet ett par

miljarder åt dem. En livlig diskussion började och

övergick så småningom till gräl. Jag fick veta att de trätte

om, vem som skulle gå och köpa något för pengarna,

som plötsligt fallit ned över dem som från himlen.

Karlarna lågo lugna och stirrade slött på oss. Ett

trasbylte höjde sig plötsligt som en bubbla ur dyn.

Det var en ung kvinna som åtagit sig att omsätta

miljardsedlarna. Då såg jag hur de lågo —

Misha 13 år

omslingrande varandra, på varandra, sökande värme med ben

och armar, huvuden och bålar. Kvinnan hade svårt

att komma upp ur trasslet av lemmar. Människorna

voro minst dubbelt så många som jag trott från början.

De lågo som en hög inälvor — — — Och deras sår!

Deras bölder! Deras smuts!

En hel koloni av män och kvinnor, som lågo orörliga under trasor.

Detta var Inferno, Gehenna, Scheol. Nu

kunde det vara nog. Nu var det tid att gå hem och

äta vår varma, goda middag med ett glas rött vin

och kanske en aning madera till efterrätten. Och sen

kaffet och cigarren.

Ha! Ha, ha!

Och efteråt gå vi och se på den nya baletten,

världens bästa, Moskvas, Rysslands stolthet!

Vi gingo långsamt åt hemhållet. Vid ett gathörn

sade Vasili Vasiljevitsch: — Följ med bara några steg

och ni skall få titta in på en gård, där vi lagt beslag

på mycket kokain. Där finns säkert många intressanta

typer också.

Vi kommo till platsen, öppnade en gammal

gnisslande port och befunno oss på en stor karakteristisk

Moskvagård med märken efter en trädgård. Själva

huset var en ruin, ett gammalt privathus med trasig

balkong och en trappa som tycktes farlig att bestiga.

Några ruskiga figurer hängde över balkongräcket och

betraktade oss misstroget.

— Gå upp och se, teckna, gör vad ni vill, sade Vasili

Vasiljevitsch. Det är inte farligt. Jag är igenkänd.

Somliga fullkomligt nakna under paltorna.

Men vem möter jag i trappan om icke flickan som

fått miljarderna! Hennes ögon lyste, kinderna glödde

och hon vinkade åt mig glatt igenkännande. Den

trasiga schalen gled från hennes skuldror och hon stod

där nästan naken till midjan och skrattade. Hon sade

något. Så hoppade hon förbi mig och försvann med

schalen släpande efter sig.

Jag gick ned igen, ställde mig under balkongen och

tecknade av den gamla trappan. Kamraterna kommo

fram till mig. De hade stannat vid porten.

— Mötte ni flickan? frågade Alexej Gregórjevitsch.

Vet ni vad hon hade gjort? Hon hade köpt kokain

åt hela sällskapet — och så gott var det! Men först

tog hon en ordentlig dosis själv.

*

Ett kokainnäste.

Jag tog farväl av mina följeslagare och gick hemåt.

På Tverskaja vek jag, av som det tyckes mig redan

gammal vana in på Brjussoskij, där Svenska

handelsdelegationen är belägen och där jag bott en månad.

Inga brev. Nå — inga brev äro goda brev! På

Bolschája Nikítskaja, min nuvarande gata, hann jag ifatt

mina värdar, Adolf Adolfovitsch och Gösta Ivanovitsch,

goda och trogna smålänningar båda två. Snart hade

vi nått vår hemtrevliga bostad. Betjänten, den

oförliknelige Vasili, som uppfostrats hos furst Gagarin, hjälpte

oss av med rockarna, kocken, den ovärderlige Alexej,

även han av samme furstes hushållsstab, hade

middagen färdig och om en timme är det jag upplevat

nästan en dröm. Men en dröm som skall förfölja mig

så länge jag lever.

INNEHÅLL

Öster ut.5

Helsingfors5

På väg9

Över gränsen11

Frågor och svar12

Moskva18

Gatan22

Strövtåg28

Från det röda Rysslands hjärta. — I audiens hos Trotskij30

Trehundra mil genom rvskt land55

Från rännstenens djup och salongens höjd i Sovjetryssiands röda republik87

Sovjetdignitärer och ryska tiggare113

Bland gatans elända, heliga fäder, diplomater och finansfolk i Moskva142

I Moskvas underjordiska nästen bland krogslödder och nattlokalernas figurer175

Avgrunder199

*