Toggle Menu (M)  
Interlinear books shop  

Den The
lille Little
Pige Girl
med with
Svovlstikkerne (the) Matches

by Hans Christian Andersen
translation: Linas Vastakas
editing: Lukas Slothuus
The Little Match Girl translation in Interlinear
Read the famous Christmas story The Little Match Girl by Andersen in Danish! We had already translated the Danish story Emperor's New Clothes, and we also have a full purchasable book in Swedish by Lagerlöf. Yet this is our first Christmas story, and indeed a remarkable work, thus we are very excited to be bringing it to you.
Det
It
var
was
saa
so
grueligt
extremely
koldt;
cold,
det
it
sneede
was snowing
og
and
det
it
begyndte
was beginning
at
to
blive
become
mørk
dark
Aften;
evening;
det
it
var
was
ogsaa
also
den
the
sidste
last
Aften
evening
i
in
Aaret,
the year,
Nytaarsaften.
New Year’s eve.
I
In
denne
this
Kulde
cold
og
and
i
in
dette
this
Mørke
darkness
gik
was going
paa
on
Gaden
the street
en
a
lille,
little,
fattig
poor
Pige
girl
med
with
bart
(a) bare
Hoved
head
og
and
nøgne
bare
Fødder;
feet;
ja
yes
hun
she
havde
have
jo
after all
rigtignok
indeed
havt
had
Tøfler
slippers
paa,
on
da
when
hun
she
kom
came
hjemme
home
fra;
from
men
but
hvad
what
kunde
could
det
that
hjælpe!
help!
det
it
var
was
meget
very
store
big
Tøfler,
slippers,
hendes
(which) her
Moder
mother
havde
had
sidst
last
brugt
used
dem,
them,
saa
so
store
big
vare
were
de,
they,
og
and
dem tabte
lost them
den
the
Lille,
little one,
da
as
hun
she
skyndte sig
was hurrying
over
over
Gaden,
the street,
i
in
det
which
to
two
Vogne
carriages
foer
went
saa
so
grueligt
extremely
stærkt
powerfully
forbi;
past;
den ene
one
Tøffel
slipper
var
was
ikke
not
at
to
finde
be found
og
and
den
the
anden
other one
løb
ran away
en
a
Dreng
boy
med;
with;
han
he
sagde,
said
at
that
den
it
kunde
could
han
he
bruge
use
til
for
Vugge,
(a) cradle,
naar
when
han
he
selv
himself
fik
got
Børn.
children
Der
There
gik
walked
nu
now
den
the
lille
little
Pige
girl
paa
with
de
the
nøgne
bare
smaa
little
Fødder,
feet,
der
which
vare
were
røde
red
og
and
blaa
blue
af
out of
Kulde;
cold;
i
in
et
an
gammelt
old
Forklæde
apron
holdt
carried
hun
she
en
a
Mængde
quantity
Svovlstikker
(of) matches
og
and
eet
a
Bundt
bundle (of them)
gik
went
hun
she
med
with
i
in
Haanden;
her hand;
Ingen
no one
havde
had
den
the
hele
entire
Dag
day
kjøbt
bought
af
from
hende;
her;
Ingen
no one
havde
had
givet
given
hende
her
en
a
Skilling;
shilling;
sulten
hungry
og
and
forfrossen
frostbitten
gik
went
hun
she
og
and
saae saa forkuet ud,
she looked so sad,
den
the
lille
little
Stakkel!
girl!
Sneefnokkene
The snowflakes
faldt
fell
i
in
hendes
her
lange
long
gule
blonde
Haar,
hair,
der
which
krøllede
curled up
saa
so
smukt
beautiful
om
around
Nakken,
her neck,
men
but
den Stads
this thing
tænkte
thought
hun
she
rigtignok
indeed
ikke
not
paa.
about.
Ud
Out
fra
from
alle
all
Vinduer
windows
skinnede
were shining
Lysene
lights
og
and
saa
so
lugtede
smelled
der
it
i
in
Gaden
the street
saa
so
deiligt
deliciously
af
of
Gaasesteg;
roast goose,
det
it
var
was
jo
indeed
Nytaarsaften,
New Year’s eve,
ja
and
det
this
tænkte
thought
hun
she
paa.
about.
Henne i
In
en
a
Krog
corner
mellem
between
to
two
Huse,
houses,
det ene
one of them
gik
went
lidt
a little
mere
further
frem
forward
i
into
Gaden
the street
end
than
det
the
andet,
other one,
der
there
satte hun sig
she sat down
og
and
krøb sammen;
huddled up;
de
the
smaa
small
Been
feet (of hers)
havde
had
hun
she
trukket
drawn
op
up
under
under
sig,
herself,
men
but
hun
she
frøs
was freezing
endnu
still
mere
more;
og
and (nonetheless)
hiem
home
turde
dared
hun
she
ikke
not
gaae,
go,
hun
(because) she
havde
had
jo
certainly
ingen
no
Svovlstikker
matches
solgt,
sold,
ikke
not
faaet
received
en
a
eneste
single
Skilling,
schilling,
hendes
her
Fader
father
vilde
would
slaae
beat
hende
her
og
and
koldt
cold
var der
it was
ogsaa
also
hjemme,
at home,
de
(since) they
havde
had
kun
only
Taget
the roof
lige
just
over
over
dem
them
og
and
der
there
peeb
howled
Vinden
the wind
ind,
inside,
skjøndt
although
der
it
var
was
stoppet
blocked (with)
Straa
straw
og
and
Klude
rags
i
in
de
the
største
biggest
Sprækker.
cracks.
Hendes
Her
smaa
little
Hænder
hands
vare
were
næsten
almost
ganske
entirely
døde
dead
af
from
Kulde.
cold.
Ak!
Oh!
en
a
lille
little
Svovlstikke
match
kunde
could
gjøre
do
godt.
well.
Turde
(If only) dared
hun
she
bare
only
trække
to pull
een
one
ud
out
af
of
Bundtet,
the bundle,
stryge
strike
den
it
mod
against
Væggen
the wall
og
and
varme
warm
Fingrene.
her fingers.
Hun
She
trak
pulled
een
one
ud,
out,
“ritsch!”
‘ritsch!’,
hvor
how
spruddede
sputtered
den,
it,
hvor
how
brændte
burned
den!
it!
det
it
var
was
en
a
varm,
warm,
klar
clear
Lue,
light,
ligesom
just like
et
a
lille
little
Lys,
light
da
when
hun
she
holdt
held
Haanden
her hand
om
over
den;
it,
det
it
var
was
et
a
underligt
strange
Lys!
light!
Den
The
lille
little
Pige
girl
syntes
felt
hun
(as if) she
sad
was sitting
foran
in front of
en
a
stor
big
Jernkakkelovn
iron stove
med
with
blanke
glossy
Messingkugler
brass knobs
og
and
Messingtromle;
brass surface;
Ilden
The fire
brændte
was burning
saa
so
velsignet,
blessedly,
varmede
it warmed
saa
so
godt!
well!
nei,
no,
hvad
what
var
was
det!
it!

Den
The
Lille
little one
strakte
stretched
allerede
already
Fødderne
her feet
ud
out
for
in order
ogsaa
also
at
to
varme
warm
disse,
these,


da
then
slukkedes
went out
Flammen,
the flame;
Kakkelovnen
the stove
forsvandt,
disappeared,

hun
she
sad
was sitting
med
with
en
a
lille
little
Stump
stump
af
of
den
the
udbrændte
burnt
Svovlstikke
match
i
in
Haanden.
her hand.
En
A
ny
new one
blev
got
strøget,
struck,
den
it
brændte,
burned,
den
it
lyste,
shone,
og
and
hvor
when
Skinnet
the light
faldt
fell
paa
upon
Muren,
the wall,
blev denne
it became
gjennemsigtig,
transparent
som
like
et
a
Flor;
flower;
hun
(and therefore) she
saae
saw
lige
just
ind
in
i
to
Stuen,
the room,
hvor
how
Bordet
the table
stod
stood
dækket
covered
med
with
en
a
skinnende
shiny
hvid
white
Dug,
cloth,
med
with
fint
fine
Porcellain,
porcelain,
og
and
deiligt
deliciously
dampede
steamed
den
the
stegte
roast
Gaas,
goose,
fyldt
filled
med
with
Svedsker
prunes
og
and
Æbler!
apples!
og
and
hvad
what
der
there
endnu
still
var
was
prægtigere,
prettier,
Gaasen
the goose
sprang
jumped
fra
from
Fadet,
the dish,
vraltede
waddled
hen
along
af
the
Gulvet
floor
med
with
Gaffel
(a) fork
og
and
Kniv
knife
i
in
Ryggen;
its back;
lige
just
hen
there
til
to
den
the
fattige
poor
Pige
girl
kom
came
den;
it;
da
then
slukkedes
went out
Svovlstikken
the match
og
and
der
there
var
was
kun
only
den
the
tykke,
thick,
kolde
cold
Muur
wall
at
to
see.
see.

Hun
She
tændte
lighted
en
a
ny.
new one.
Da
Then
sad
was sitting
hun
she
under
under
det
the
deiligste
most beautiful
Juletræ;
Christmas tree;
det
it
var
was
endnu
still
større
larger
og
and
mere
more
pyntet,
primped,
end
than
det
the one
hun
she
gjennem
through
Glasdøren
the glass door
havde
had
seet
seen
hos
at
den
the
rige
rich
Kiøbmand,
merchant’s
nu
during
sidste
last
Juul;
Christmas;
tusinde
thousands (of)
Lys
candles
brændte
burned
paa
on
de
the
grønne
green
Grene
branches
og
and
brogede
coloured
Billeder,
pictures
som
like
de
those
der
of the
pynte
primped
Boutikvinduerne,
boutique windows,
saae
looked
ned
down
til
at
hende.
her.
Den
The
Lille
little one
strakte
stretch
begge
both
Hænder
her hands
i
in
Veiret
the air (toward them)

da
then
slukkedes
went out
Svovlstikken;
the match;
de
the
mange
many
Julelys
Christmas lights
gik
went
høiere
higher
og
and
høiere,
higher,
hun
she
saae
saw
de
they
vare
were
nu
now
de
the
klare
clear
Stjerner,
stars,
een
one
af
of
dem
them
faldt
fell (down)
og
and
gjorde
formed
en
a
lang
long
Ildstribe
line of fire
paa
in
Himlen.
the sky.

“Nu
Now
døer
is dying
der
there
Een!”
someone!’
sagde
said
den
the
Lille,
little one,
for
for
gamle
(her) old
Mormoer,
grandmother,
som
who
var
was
den
the
eneste,
only one,
der
who
havde
had
været
been
god
kind
mod
towards
hende,
her,
men
but
nu
now
var
was
død,
dead,
havde
had
sagt:
said:
naar
when
en
a
Stjerne
star
falder,
falls,
gaaer
is going
der
there
en
a
Sjæl
soul
op til
up to
Gud.
God.

Hun
She
strøg
struck
igjen
again
mod
against
Muren
the wall
en
a
Svovlstikke,
match,
den
it
lyste
shone
rundt om,
around,
og
and
i
in
Glandsen
the shining
stod
stood
den
the
gamle
old
Mormoer,
grandmother,
saa
so
klar,
clear,
saa
so
skinnende,
shiny,
saa
so
mild
mild
og
and
velsignet.
blessed.

“Mormoer!”
‘Grandmother!’
raabte
shouted
den
the
Lille,
little one,
“O
‘Oh
tag
take
mig
me
med!
with!
jeg
I
veed,
know,
Du
you
er
will be
borte,
away
naar
when
Svovlstikken
the match
gaaer
goes
ud;
out;
borte
away
ligesom
just like
den
the
varme
warm
Kakkelovn,
stove,
den
the
deilige
delicious
Gaasesteg
roast goose,
og
and
det
the
store
big
velsignede
blessed
Juletræ!”
Christmas tree!’

og
and
hun
she
strøg
struck
ihast
quickly
den
the
hele
entire
Rest
remainder
Svovlstikker,
(of) matches,
der
which
var
was
i
in
Bundtet,
the bundle,
hun
she
vilde ret
wanted
holde
to hold
paa
onto
Mormoer;
(the) grandmother;
og
and
Svovlstikkerne
the matches
lyste
shone
med
with
en
a
saadan
such
Glands,
brightness
at
that
det
it
var
was
klarere
clearer
end
than
ved
by
den
the
lyse
bright
Dag.
day.
Mormoer
Grandmother
havde
had
aldrig
never
før
before
været
been
saa
so
smuk,
beautiful,
saa
so
stor;
big;
hun
she
løftede
lifted
den
the
lille
little
Pige
girl
op
up
paa
on
sin
her
Arm,
arm,
og
and
de
they
fløi
flew
i
in
Glands
brightness
og
and
Glæde,
gladness,
saa
so
høit,
high,
saa
so
høit;
high,
og
and
der
there
var
was
ingen
no
Kulde,
cold,
ingen
no
Hunger,
hunger,
ingen
no
Angst,
anxiety,

de
they
vare
were
hos
at
Gud!
God(‘s place)!

Men
But
i
in
Krogen
the corner
ved
by
Huset
the house
sad
was sitting
i
in
den
the
kolde
cold
Morgenstund
morning hour
den
the
lille
little
Pige
girl
med
with
røde
red
Kinder,
cheeks,
med
with
Smiil
(a) smile
om
on
Munden
her mouth

død,
dead,
frosset
frozen
ihjel
dead
den
the
sidste
last
Aften
evening
i
in
det
the
gamle
old
Aar.
year.
Nytaarsmorgen
The New Year’s morning’s sun
gik
went
op
up
over
over
det
the
lille
little
Liig,
corpse,
der
which
sad
was sitting
med
with
Svovlstikkerne,
the matches,
hvoraf
of which
et
a
Knippe
bundle
var
was
næsten
almost
brændt.
burned.
Hun
She
har
had
villet
wanted
varme
to warm
sig!
herself!
sagde
said
man;
people;
Ingen
no one
vidste,
knew
hvad
what
smukt
beautiful (things)
hun
she
havde
had
seet,
seen,
i
in
hvilken
what
Glands
brightness
hun
she
med
with
gamle
(her) old
Mormoer
grandmother
var gaaet
had gone
ind til
to
Nytaars
the New Year’s
Glæde!.
Joy!
Det var saa grueligt koldt; det sneede og det begyndte at blive mørk Aften; det var ogsaa den sidste Aften i Aaret, Nytaarsaften. I denne Kulde og i dette Mørke gik paa Gaden en lille, fattig Pige med bart Hoved og nøgne Fødder; ja hun havde jo rigtignok havt Tøfler paa, da hun kom hjemme fra; men hvad kunde det hjælpe! det var meget store Tøfler, hendes Moder havde sidst brugt dem, saa store vare de, og dem tabte den Lille, da hun skyndte sig over Gaden, i det to Vogne foer saa grueligt stærkt forbi; den ene Tøffel var ikke at finde og den anden løb en Dreng med; han sagde, at den kunde han bruge til Vugge, naar han selv fik Børn. Der gik nu den lille Pige paa de nøgne smaa Fødder, der vare røde og blaa af Kulde; i et gammelt Forklæde holdt hun en Mængde Svovlstikker og eet Bundt gik hun med i Haanden; Ingen havde den hele Dag kjøbt af hende; Ingen havde givet hende en Skilling; sulten og forfrossen gik hun og saae saa forkuet ud, den lille Stakkel! Sneefnokkene faldt i hendes lange gule Haar, der krøllede saa smukt om Nakken, men den Stads tænkte hun rigtignok ikke paa. Ud fra alle Vinduer skinnede Lysene og saa lugtede der i Gaden saa deiligt af Gaasesteg; det var jo Nytaarsaften, ja det tænkte hun paa. Henne i en Krog mellem to Huse, det ene gik lidt mere frem i Gaden end det andet, der satte hun sig og krøb sammen; de smaa Been havde hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere og hiem turde hun ikke gaae, hun havde jo ingen Svovlstikker solgt, ikke faaet en eneste Skilling, hendes Fader vilde slaae hende og koldt var der ogsaa hjemme, de havde kun Taget lige over dem og der peeb Vinden ind, skjøndt der var stoppet Straa og Klude i de største Sprækker. Hendes smaa Hænder vare næsten ganske døde af Kulde. Ak! en lille Svovlstikke kunde gjøre godt. Turde hun bare trække een ud af Bundtet, stryge den mod Væggen og varme Fingrene. Hun trak een ud, “ritsch!” hvor spruddede den, hvor brændte den! det var en varm, klar Lue, ligesom et lille Lys, da hun holdt Haanden om den; det var et underligt Lys! Den lille Pige syntes hun sad foran en stor Jernkakkelovn med blanke Messingkugler og Messingtromle; Ilden brændte saa velsignet, varmede saa godt! nei, hvad var det! Den Lille strakte allerede Fødderne ud for ogsaa at varme disse, da slukkedes Flammen, Kakkelovnen forsvandt, hun sad med en lille Stump af den udbrændte Svovlstikke i Haanden. En ny blev strøget, den brændte, den lyste, og hvor Skinnet faldt paa Muren, blev denne gjennemsigtig, som et Flor; hun saae lige ind i Stuen, hvor Bordet stod dækket med en skinnende hvid Dug, med fint Porcellain, og deiligt dampede den stegte Gaas, fyldt med Svedsker og Æbler! og hvad der endnu var prægtigere, Gaasen sprang fra Fadet, vraltede hen af Gulvet med Gaffel og Kniv i Ryggen; lige hen til den fattige Pige kom den; da slukkedes Svovlstikken og der var kun den tykke, kolde Muur at see.

Hun tændte en ny. Da sad hun under det deiligste Juletræ; det var endnu større og mere pyntet, end det hun gjennem Glasdøren havde seet hos den rige Kiøbmand, nu sidste Juul; tusinde Lys brændte paa de grønne Grene og brogede Billeder, som de der pynte Boutikvinduerne, saae ned til hende. Den Lille strakte begge Hænder i Veiret da slukkedes Svovlstikken; de mange Julelys gik høiere og høiere, hun saae de vare nu de klare Stjerner, een af dem faldt og gjorde en lang Ildstribe paa Himlen.

“Nu døer der Een!” sagde den Lille, for gamle Mormoer, som var den eneste, der havde været god mod hende, men nu var død, havde sagt: naar en Stjerne falder, gaaer der en Sjæl op til Gud.

Hun strøg igjen mod Muren en Svovlstikke, den lyste rundt om, og i Glandsen stod den gamle Mormoer, saa klar, saa skinnende, saa mild og velsignet.

“Mormoer!” raabte den Lille, “O tag mig med! jeg veed, Du er borte, naar Svovlstikken gaaer ud; borte ligesom den varme Kakkelovn, den deilige Gaasesteg og det store velsignede Juletræ!” og hun strøg ihast den hele Rest Svovlstikker, der var i Bundtet, hun vilde ret holde paa Mormoer; og Svovlstikkerne lyste med en saadan Glands, at det var klarere end ved den lyse Dag. Mormoer havde aldrig før været saa smuk, saa stor; hun løftede den lille Pige op paa sin Arm, og de fløi i Glands og Glæde, saa høit, saa høit; og der var ingen Kulde, ingen Hunger, ingen Angst, de vare hos Gud!

Men i Krogen ved Huset sad i den kolde Morgenstund den lille Pige med røde Kinder, med Smiil om Munden død, frosset ihjel den sidste Aften i det gamle Aar. Nytaarsmorgen gik op over det lille Liig, der sad med Svovlstikkerne, hvoraf et Knippe var næsten brændt. Hun har villet varme sig! sagde man; Ingen vidste, hvad smukt hun havde seet, i hvilken Glands hun med gamle Mormoer var gaaet ind til Nytaars Glæde!.

The Little Match Girl Interlinear translationInterlinear books shop